Sigmoïdoscopie - Endoscopisch onderzoek laatste gedeelte dikke

advertisement
Maag Darm Leverziekten (MDL)
Sigmoïdoscopie
Endoscopisch onderzoek laatste gedeelte dikke darm
Inleiding
U heeft een afspraak voor onderzoek van de endeldarm en het onderste gedeelte van de
dikke darm (sigmoïd). Uw arts heeft u verteld hoe dit onderzoek in zijn werk gaat. In deze
folder kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Wat is een sigmoïdoscopie
Een sigmoidoscopie is een endoscopisch onderzoek van de endeldarm en het onderste
gedeelte van de dikke darm (sigmoïd). Hierbij bekijkt de endoscopist met een buigzame
slang (scoop) via de anus de binnenkant van uw darmen. Tijdens dit onderzoek
beoordeelt de endoscopist de toestand van uw darmen.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.
Medicijnen
Bloedverdunnende medicijnen
Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u, uitsluitend in overleg met uw arts,
voor het onderzoek stoppen. Als u onder begeleiding staat van de trombosedienst of
NOAC consulente informeer deze dan over het onderzoek. De trombosedienst/NOAC
consulente stemt dan het beleid met u af.
IJzermedicijnen
Als u ijzermedicijnen (staaltabletten) gebruikt dient u deze zeven (7) dagen voor het
onderzoek te stoppen.
Laxeren
Bij het maken van de afspraak krijgt u een recept voor een laxeermiddel. Dit dient u de
avond voor het onderzoek rond 19.00 uur in te nemen. In de loop van de avond en
wellicht ’s nachts zult u enkele malen naar het toilet moeten voor ontlasting.
Klysma in het ziekenhuis
Het is belangrijk dat het laatste gedeelte van uw darmen goed schoon is voor dit
onderzoek. Daarom krijgt u als voorbereiding op het onderzoek een klysma toegediend.
Dit gebeurt in het ziekenhuis. In de toiletruimte van de scopiekamers neemt u plaats op
een bed op uw linkerzijde. Voorzichtig dient de verpleegkundige een klysma toe.
1
Probeer de laxerende vloeistof 5 – 10 minuten op te houden. Daarna gaat u naar het
toilet. Soms is het nodig een tweede klysma toe te dienen. Als de darm goed leeg is
neemt u plaats in bed. Hiermee wordt u naar de onderzoekskamer gebracht.
De dag van het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling waar
het onderzoek plaatsvindt. (zie achterzijde folder)
Het is handig schoon ondergoed mee te nemen naar het ziekenhuis.
Het onderzoek
Voor het onderzoek wordt u verzocht uw onderkleding uit te doen. Het onderzoek vindt
plaats terwijl u op uw linkerzij ligt. Nadat de arts/endoscopist de anus heeft
geïnspecteerd, brengt hij/zij via de anus een met glijmiddel ingesmeerde, buigzame
slang voorzichtig naar binnen. Als de slang binnen is kunt u het gevoel krijgen dat er
ontlasting vrijkomt. De kans dat dit gebeurt is heel klein, omdat de darm schoon is. Het
kan zijn dat u tijdens het onderzoek krampen krijgt in de onderbuik. Dat gevoel verdwijnt
weer als de slang wordt verwijderd.
Tijdens het onderzoek wordt er via de slang wat koolzuurgas (CO2) in de darm gebracht
om bepaalde gedeelten van de darmwand beter zichtbaar te maken. Dit geeft even een
onaangenaam gevoel en kan tot gevolg hebben dat u winden moet laten. Daar hoeft u
zich niet voor te schamen, het hoort er nu eenmaal bij en de artsen en verpleegkundigen
zijn eraan gewend.
Wanneer de arts/endoscopist dat nodig vindt kan hij/zij een klein stukje slijmvlies van de
darmwand wegnemen voor microscopisch onderzoek of een poliep verwijderen. Dit is
niet pijnlijk. Na het onderzoek kunt u hierdoor wel een paar druppeltjes bloed verliezen.
Hiervan hoeft u niet te schrikken, het is niets ernstigs.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 10 tot 20 minuten.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u zich aankleden en als u daaraan behoefte heeft, even uitrusten in
de wachtruimte. Na het onderzoek kunt u zonder bezwaar op eigen gelegenheid naar huis.
Uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw aanvragend (huis)arts.
Complicaties / Bijwerking
Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen
complicaties optreden. Als een therapeutische behandeling, zoals het weghalen van een
poliep, heeft plaatsgevonden is er een kans van 1 – 2 % op complicaties. Zonder
behandeling is die kans nog kleiner.
 Scheurtje in de darmwand: de kans hierop is groter als de darmwand ernstig
ontstoken is, er vernauwingen of uitstulpingen aanwezig zijn of als een poliep is
verwijderd. Verschijnselen: heviger wordende buikpijn en koorts.
 Bloeding: na het verwijderen van een poliep kan een bloeding ontstaan. Dit kan tot
twee weken na de ingreep.
2
Wat te doen bij problemen?
(Venlo én Venray)
Neem contact op met de endoscopie afdeling als er sprake is van veel helder
bloedverlies, blijvende of steeds erger wordende buikpijn met of zonder koorts.
Tijdens kantooruren  077 320 51 32
Buiten kantooruren  077 320 58 10 (Spoedeisende Hulp)
U wordt verwacht
..........…………….…...dag..........…………...................
om......................….....................uur

Locatie Venlo

Endoscopiecentrum
routenummer 83

Locatie Venray

Afdeling MDL (4e etage)
routenummer 90
Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
legitimatiebewijs niet vergeten?
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stel deze dan gerust aan de
endoscopieverpleegkundige voordat het onderzoek begint. Voor eventueel dringende
vragen kunt u ook contact opnemen met:
Endoscopieonderzoek
Locatie Venlo
Endoscopiecentrum
(077) 320 51 32
Locatie
Venray
Beddenkamer
endoscopie
(0478) 52 22 22
sein 793-411
VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
© VieCuri Patiëntenservicebureau
27 juni 2017 bestelnummer 10098
3
Download