Brok in de keel

advertisement
Brok in de keel
Patiënteninformatie
1167218PR/2-2014/Brok in de keel
1
Inleiding
Een brokgevoel in de keel komt veel
voor. Er lijkt dan een slijmerige prop in
de keel te zijn die u niet weg kunt
slikken. Ook komt het gevoel alsof er
een graat of een korreltje in de keel zit
voor. De keel voelt vaak branderig en
pijnlijk aan. Het ‘brokgevoel' zit meestal
ter hoogte van het strottenhoofd. Vaak
ontstaat de neiging steeds de keel te
schrapen of te hoesten. Dan kan er wat
slijm vrijkomen. Men spreekt van een
'echte' brok in de keel als er geen
lichamelijke oorzaak is van de klachten.
Een slijmerig gevoel in de keel kan
voortkomen uit de productie van slijm
door het neusslijmvlies. Normaal
neusslijmvlies produceert iedere dag veel
slijm, dat u regelmatig doorslikt. Samen
met het speeksel is dat ongeveer 1 liter
vocht per dag
2
Oorzaken
Soms is het brokgevoel in de keel het
gevolg van een lichamelijke afwijking.
In dat geval zijn er meestal ook andere
klachten. Mogelijke aandoeningen:
Een chronische neusbijholteontsteking: (extra slijmafscheiding
kan de keel irriteren. Mogelijke
begeleidende klachten: hoofdpijn,
neusverstopping en reukverlies).
Een allergie (kan naast
neusverstopping ook keelklachten
veroorzaken: schraal, jeukend of
brokgevoel).
Een vergrote of chronisch ontstoken
tongamandel (achter op de tong).
Verkeerd gebruik van de stem (als
de stembanden niet helemaal goed
sluiten wordt de stem gemakkelijk
geforceerd, dit kan een brokgevoel
en een hese stem veroorzaken).
Een te hoge spanning op de
slokdarmingang (dit is meetbaar).
Schrapen en kuchen maakt de
spanning groter. Een andere oorzaak
kan zijn wanneer regelmatig
maagzuur omhoog komt in de
slokdarm. Dit prikkelt het slijmvlies
en stimuleert verhoging van de
spanning.
Een vergrote schildklier die tegen
het strottenhoofd drukt kan een
brokgevoel geven.
-
-
De randen van de halswervels raken
aan de voorzijde op oudere leeftijd
verdikt. De slokdarm ligt hier
tegenaan, waardoor de verdikkingen
soms voelbaar zijn als een
brokgevoel.
Langdurige prikkeling van het
keelslijmvlies (hetgeen leidt tot
chronische keelontsteking).
Een zwakke plek tussen de spieren
van de slokdarmingang met
uitstulping van het slijmvlies van de
slokdarm.
Bij langdurige klachten maken veel
mensen zich zorgen dat het om een
kwaadaardige aandoening gaat. Deze
aandoeningen zijn echter vrij zeldzaam
in het gebied van de keel, slokdarm en
het strottenhoofd.
De kans is wel sterk verhoogd bij roken
en alcoholgebruik. Heeft u last van
heesheid, gewichtsverlies en oorpijn dan
is het verstandig dat u binnen 6 weken
de huisarts bezoekt. Een eventuele
kwaadaardige afwijking is meestal bij het
1e onderzoek al goed te zien.
Diagnose stellen
Uw KNO-arts onderzoekt of er bij u een
lichamelijke oorzaak voor de klachten te
vinden is. Eventuele andere
verschijnselen bespreekt de KNO-arts
ook met u. Als het nodig is kan de arts
besluiten enkele onderzoeken uit te
voeren. Het streven is om met een
beperkt onderzoek de oorzaak te vinden.
Dan kan de behandeling snel kan
beginnen. Het is meestal niet nodig alle
hieronder genoemde onderzoeken te
doen.
2.1 Keelspiegelen
Keelspiegelen is een methode om het
gebruik van de stembanden te
beoordelen en om het strottenklepje, de
stembanden en de ingang van de
slokdarm te bekijken.
2.2 Röntgenfoto’s
Soms laat de arts röntgenfoto's maken
van de hals, de slokdarm en de
neusbijholten.
2.3 Scan
3
Het is ook mogelijk een scan te maken
van de neusbijholten, de keel, de hals of
de schildklier. Dit gebeurt slechts zelden.
De informatie in deze folder is algemeen
en is niet altijd voor u van toepassing.
De folder is dan ook bedoeld als
aanvulling op het gesprek met uw arts.
Neem bij vragen contact op.
2.4 Fiberscopie
Fiberscopie is een onderzoek waarbij de
arts het strottenhoofd en de slokdarm
bekijkt via een dun slangetje dat door de
neus wordt geschoven. De KNO-arts
kiest voor scopie wanneer de neiging tot
kokhalzen bij het keelspiegelen te groot
is.
2.5 Allergieonderzoek
De arts kan besluiten een
allergieonderzoek te verrichten. De
meest betrouwbare methode is de
huidtest. Soms wordt ook
bloedonderzoek gedaan.
2.6 Logopedisch onderzoek
Logopedisch onderzoek gebeurt als de
arts denkt dat u uw stem niet goed
gebruikt. Dit is vooral van belang voor
mensen die in hun beroep afhankelijk
zijn van hun stem. Stemadviezen en
eventueel stemlessen kunnen dan zinvol
zijn.
Medische behandeling
Het 'echte' brokgevoel in de keel wordt
niet veroorzaakt door een lichamelijke
afwijking. Bij veel mensen verdwijnt de
klacht vanzelf als ze weten dat er niets
ernstigs aan de hand is. Als het brokgevoel niet vanzelf over gaat, kan de
klacht een gevolg zijn van nietlichamelijke problemen. Problemen
kunnen zich bijvoorbeeld uiten in
hoofdpijn, rugpijn, of een brokgevoel in
de keel. De huisarts kan u daarbij helpen
en kan zo nodig een andere hulpverlener
inschakelen. Als het brokgevoel niet
vermindert of als u er nog klachten bij
krijgt, is het verstandig opnieuw naar de
huisarts te gaan. Klachten die lijken op
het brokgevoel hebben soms wel een
lichamelijke oorzaak. Logopedie kan
zinvol zijn.
U leert door oefeningen om uw
halsspieren beter te ontspannen.
Tenslotte
MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com
MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com
MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com
Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk
Download