Document

advertisement
akkoord(en)progressie
Een akkoord(en)progressie is een in de muziek veel gebruikte benaming voor de opeenvolging van
akkoorden
Een akkoordprogressie kenmerkt zich door een muzikaal logisch spanningsverloop: opbouw
→ spanning → ontspanning.
De meest basale akkoordenreeks is de "I-IV-V-I"-reeks (zie hiervoor: 3-akkoorden in de
rockmuziek). Van de eerste trap (I, de drieklank op de tonica) naar de vierde trap (IV, de
drieklank op de subdominant) wordt spanning opgebouwd: de vierde trap is als een 'vraag'
na de eerste trap. Er wordt een gevoel opgeroepen van 'onderweg gaan'. Dan 'reist' de
progressie naar de vijfde trap (V, de dominant), om vervolgens 'op te lossen' of 'huiswaarts
te keren naar de eerste trap
De toonladder van C-majeur (of C-grote terts, 'C-groot') luidt: "c-d-e-f-g-a-b-c".
De bijbehorende toontrappen zijn resp. genummerd met de Romeinse cijfers: I II III IV V
VI VII I.
Het akkoord (drieklank) op de I-e trap (C-akkoord), is de tonicadrieklank, die is opgebouwd
uit de tonen c-e-g
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards