chemische stoffen in textiel

advertisement
IKEA FAQ
CHEMISCHE STOFFEN
IN TEXTIEL
Wat is het standpunt
van IKEA over chemische
stoffen en veilige
producten?
Minder chemische
stoffen tegen je huid.
We gebruiken nooit
optische witmakers
in textiel voor IKEA
dekbedden en kussens. Er
mogen geen gevaarlijke
stoffen in dekbedden
en kussens
zitten en we
proberen het
gebruik van
chemische stoffen
altijd tot een minimum
te beperken. Als
het kan,
hanteren
we de
allerstrengste
Klanten moeten er altijd op kunnen
eisen op het gebied
vertrouwen dat onze producten veilig en
van gezondheid en
niet schadelijk voor de gezondheid zijn.
veiligheid in alle
markten waar we
IKEA wil het gebruik van chemische
actief zijn.
stoffen en bestanddelen die schadelijk
zijn voor mens en milieu, tot een
minimum beperken of helemaal
uitbannen. Daarom zijn we blij met de
invoering van de Europese verordening
voor chemische stoffen en bestanddelen,
REACH. Die sluit perfect aan bij onze
STILLSAMT bedtextiel.
voorzorgsmaatregelen. Alle IKEA producten, voor alle markten
wereldwijd, moeten voldoen aan de chemische beperkingen van de REACH verordening.
Blijven er gevaarlijke resten van
chemische stoffen achter in het eindproduct?
Nee, chemische reststoffen worden voor het einde van het productieproces
weggespoeld. Het afvalwater wordt verwerkt in een waterzuiveringsinstallatie.
Wat gebeurt er met het afvalwater
van het productieproces?
Leveranciers zijn verplicht om al het afvalwater te zuiveren. Dat gebeurt in een
waterzuiveringsinstallatie (ETP – Effluent Treatment Plant). Iedereen moet zich houden
aan de wetten en voorschriften op het gebied van afvalwater. IKEA voert willekeurige
controles uit om te kijken of het water op de juiste manier wordt gezuiverd.
IKEA stelt strenge eisen aan alle producten in het assortiment. Er wordt gekeken naar
gezondheidsaspecten en de gevolgen voor het milieu. Onze eisen zijn gebaseerd op de
strengst geldende wetgeving in de landen waar onze producten worden verkocht. In de
textielindustrie gelden er vaak strengere eisen dan wettelijke verplicht en vaak zijn de
eisen die IKEA stelt, strenger dan de strengste wettelijke eisen.
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
Welke chemische stoffen in textiel worden
door IKEA gereguleerd en gecontroleerd?
Wat is het beleid van IKEA op het gebied van
chemische stoffen in de textielindustrie?
Chloor om te bleken: sinds 2005 verboden.
Bleekmiddelen voor kleuren: verbod op bepaalde bleekmiddelen, zoals
dispersiekleurstoffen, directe kleurstoffen, standaard kleurstoffen of azo-kleurstoffen
(synthetische kleurstoffen). Het is bekend dat ze een kankerverwekkend of allergene
werking hebben.
Pvc: sinds 1991 verboden.
Formaldehyde: sinds 1991 verboden in textielproducten.
APEO/NPEO/OPEO: sinds 2002 verboden, naast het gebruik van chemische stoffen
die APEO bevatten (NPEO en OPEO).
Organische oplosmiddelen: sinds 1998 verboden.
Vlamvertragers: IKEA gebruikt vlamvertragers zo min mogelijk, alleen als het
wettelijk verplicht is in bepaalde landen. Broomhoudend vlamvertragers zijn sinds
1998 verboden.
Hoe weet IKEA dat er aan de eisen
wordt voldaan?
IKEA controleert naleving van de eisen door onverwachte controles, uitgevoerd door
geaccrediteerde onafhankelijke partijen en IKEA laboratoria.
Producten in het IKEA assortiment moeten voldoen aan de strengste wetgeving en
relevante veiligheidsvoorschriften in alle IKEA markten. Als de regels in een land
worden aangescherpt, voert IKEA deze nieuwe regels in alle markten in, indien
mogelijk. Als bepaalde voorschriften in een woonomgeving ontbreken, stelt IKEA uit
voorzorg zelf eisen op.
Heeft IKEA beleid over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen bij telen?
Ja. IKEA is een van de oprichters van het Better Cotton Initiative (BCI) en
speelt een actieve rol. Sinds augustus 2015 wordt er alleen nog maar Better Cotton
voor IKEA producten gebruikt. Het voldoet aan de sociale- en milieueisen van BCI.
Download