Boeddhisme in Groep 3b

advertisement
Boeddhisme
Gautama Boeddha
De stichter van het Boeddhisme
De leer van het Boeddhisme
• Het vermijden van al het foute
gedrag
• Het ondernemen van het
goede
• En het ontwikkelen van je
eigen geest
Edele achtvoudige pad
Gebedsvlaggetjes & Mantra’s
Monnik
• De functie van een pij:
– Monnik er continu
aan herinnerd wordt
de Leer van de
Boeddha in praktijk
te brengen
– Altijd herkenbaar.
Lotusbloem
• Symbool van de leer van het boeddhisme
• Wortels in de modder, maar bloeit open in de
zuivere open lucht
• Symboliseert de staat van verlichting en de
leer van Boeddha
Onze eigen lotusbloemen!
Kloosters
• 3 regels:
– Leven in armoede
– Niet trouwen
– Niet vechten
Tipitaka
• Het heilige boek
van de boeddhisten
Tempels
• Hier bidden de mensen
• Ze brengen hun offers
• Mediteren:
– Ze denken na over hun geloof
Druk aan de slag!
Druk aan de slag!
Download