2 Software eisen - Deltares Public Wiki

advertisement
Document:
Afgedrukt:
317544859
24 juli 2017
memorandum
PR1932.10
Project
: SVSD Proceduremodule
Datum
: 10 november 2010
Onderwerp : Installatie eisen SVSD Proceduremodule (standalone)
Van
: Bart Thonus
Aan
: Projectteam SVSD (Deltares)
1
Inleiding
Dit memorandum geeft een kort overzicht van de specificaties van de omgeving waarbinnen de
SVSD procedure module kan worden geïnstalleerd. Er wordt onderscheid gemaakt in software en
hardware eisen.
2
Software eisen
De SVSD proceduremodule is een webapplicatie ontwikkeld met Visual Studio 2010 gebruikmakend
van C# (C-Sharp) en Silverlight 4.0. De applicatie bestaat uit een interne cliënt - server
configuratie en een SQL server database. In deze database zijn tal van gegevens (zoals
bijvoorbeeld de verschillende procedures, gebruikers, sectoren, etc te configureren.
Geadviseerd wordt om een tweetal servers in te richten:
1. een applicatie server met de SVSD Proceduremodule software,
2. en database server met de SVSD Proceduremodule database.
Overigens is dit niet noodzakelijk want de database en de applicatie kunnen ook op dezelfde server
geïnstalleerd. Echter wanneer er naast de SVSD applicatie ook andere applicaties veel database
verkeer genereren is het verstandig hier een aparte server voor in te zetten.
Geadviseerd wordt om de servers te voorzien van Windows server 2008, maar een ander
besturingssysteem is ook mogelijk mits onderstaande componenten geïnstalleerd kunnen worden:
-
SQL server 2008 R2 (express) [database server]
-
IIS 7.0 [applicatie server]
-
.Net framework 4.0 [applicatie server]
-
Silverlight 4.0 SDK [applicatie server]
Gebruikers kunnen de User Interface van de SVSD proceduremodule opstarten via een standaard
webbrowser (geadviseerd wordt IE7 of recenter) mits de Silverlight 4.0 plugin is geïnstalleerd.
3
Hardware eisen
Aan beide servers (database en applicatieserver) worden geen strenge hardware eisen gesteld.
Afhankelijk van het aantal gebruikers wordt een multicore processor geadviseerd en minimaal 4 GB
intern geheugen (aanbevolen is 8 GB). Verder is moet er voldoende schijfruimte aanwezig zijn voor
HKV
LIJN IN WATER
1 van 2
Document:
Afgedrukt:
317544859
24 juli 2017
memorandum
de opslag van de database en bestanden met verwachtingen. De benodigde capaciteit is echter niet
noemenswaardig.
4
Integratie alle modules
Wanneer de verschillende modules aan elkaar gekoppeld worden dan moet onderstaande ook
gerealiseerd kunnen worden:
-
Firewall configuratie i.v.m. opzetten van poortnummer (poortnummer is op te geven in
configuratiebestand)
-
Protocol TCP/IP ondersteuning
-
Gezamenlijk uitwisselmap voor data (uitwisselmap is op te geven in configuratiebestand)
HKV
LIJN IN WATER
2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards