factoring

advertisement
FACTORING
Product 20
Instelling
Beschrijving
Kredietinstelling of factoringmaatschappij (Factor)
Alternatieve oplossing voor de financiering van de klantenfacturen:
De Factor koopt een deel of alle handelsvorderingen van de onderneming, betaalt in ruil
daarvoor een forfaitair beginbedrag (75-85%), beheert de opvolging van de klantenbetalingen
en stort het geïnde saldo minus de kosten terug aan de onderneming.
Werkt over het algemeen in de vorm van een terugkerende lijn
Verschillende optionele diensten kunnen naast de financiering in overweging worden genomen
Gefinancierd
object
Waarborg
Begunstigde
Technische
voorwaarden
Kosten
Handelsvorderingen (opgelet, bepaalde schuldvorderingen kunnen worden geweigerd)
Via de handelsvorderingen, plus eventueel een kredietverzekering
Rechtspersoon
Ja
Zelfstandige
Ja
Andere elementen
/
Bedrag
Factuur: minimaal € 2.000 (indicatief)
Looptijd
Bepaalde of onbepaalde duur (standaard per jaar verlengbaar)
Aflossing
Geen aflossing in de strikte zin van het woord (via klantenbetalingen)
Interesten
/
Andere kosten
Commissies en provisie: zeer variabel, op basis van de kenmerken van
de vorderingenportefeuille
Dossierkosten
Criteria
Ontvankelijkheidscrit
eria
Toekenningscriteria
Grootte van de vorderingenportefeuille en gemiddelde grootte van
de schuldvorderingen; onderliggende waarde (verkocht product of
verkochte
dienst);
profiel
van
de
tegenwaarden;
concentratie/diversificatie van de vorderingenportefeuille
Kwaliteit en terugkeer van de vorderingen en onderliggende klanten;
Klassieke criteria zoals: geloofwaardigheid van de onderneming/van
het project en de ondernemer, sector, rentabiliteit, groeipotentieel,
financiële structuur, aflossingscapaciteit, te financieren object, eigen
inbreng, voorgestelde waarborg
Aanvraagdossie
r
Indienen
Documenten
Behandelingsduur
Anders
Internetlink
Instelling
Via ondernemer
Voorgeschiedenis van de handelsvorderingen; jaarrekeningen
1 tot 4 weken (indicatief)
/
Lijst met kredietinstellingen of factoringmaatschappijen:
www.fsma.be + www.febelfin.be
Zie ook www.financieringvanondernemingen.be
Ecosubsibru
/
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards