2 Hindoe traditie - School voor de Dansen van Universele Vrede

advertisement
DANSEN VAN UNIVERSELE VREDE
Uitgave en samenstelling onder auspiciën School voor de Dansen
Noor en Akbar Helweg, Mentors MTG*
Hermelijnlaan 9, 1216 EB Hilversum, (31) 035-624 9570 e-mail: [email protected]
Zelfstudie opdracht THEMA 2:
Hindoe traditie
Oriëntatie op de spirituele tradities en heilige geschriften van de wereld
Maak een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van de
Hindoe traditie. Vervat daarin de volgende punten
•
Vertel iets over de oorsprong van hindoeïsme en vermeld iets over het kastensysteem.
•
Noem belangrijke geschriften en vertel, heel beknopt, iets over de inhoud.
•
Noem enkele oudere, Vedische of natuur goden en vertel iets over
•
Welke morele principes kent men in het hindoeïsme.
•
•
Wat wordt bedoeld met de trimurti.
Noem de meest belangrijke goden, halfgoden en hun vrouwelijke partners (consorts)
in het hindoe pantheon. Noem de archetypen waarvoor zij staan.
Noem tevens enige diergoden en heilige dieren.
•
Wie zijn Rama en Krishna en hun partners.
Vertel iets over het archetype dat zij vertegenwoordigen.
•
Wat is een avatar.
•
Hoe worden verschillende heilige mannen / vrouwen genoemd.
•
Wat is mantra en wat betekent Aum / Om.
•
Welke religieuze gebruiken en vormen van eredienst of rituelen kent men.
•
Beschrijf de hindoe groet en gebedsgebaar en hoe heet het.
•
Noem verschillende handgebaren en hoe heet dat.
•
Noem enkele belangrijke festivals.
•
Vertel iets over de heilige rivieren
•
Wat wordt verstaan onder karma, maya, samsara en nirvana.
•
Wat is yoga. Wat is shakti.
•
Wat zijn de drie guna’s.
•
Geef samenvatting over Rama en Krishna uit Eenheid. Rel. Idealen, Inayat Khan
•
Welke dans heeft je het meest aangesproken en waarom.
Werkstukken kunnen ter inzage en voor commentaar worden ingezonden aan bovenstaand adres.
Vermeld naam en datum op het werkstuk. N.B. Maak eigen kopie van je werk.
Bibliografie
Eenheid Van Religieuze Idealen, A.B. Panta Rhei, 1994 , Isbn 90-73207-48-7
Handboek De Wereldgodsdiensten, J.N. Voorhoeve - Den Haag, 1983. Isbn 90-2970-7208 De Religies Van
De Wereld, Huston Smith - Servire 1993. Isbn 90-6325-440-7
De Mystiek Van Het Geluid, Hazrat Inayat Khan.
Religie Als Levende Ervaring, Red. M. Messing - Van Gorkum, 1988, Isbn 90-232-2305-5
De Beeldentaal Van Het Hindoeïsme, E. R. Jansen - Binkey Kok, 1993, Isbn 90-74597-05-X
Hindoeïsme Voor Beginners, Sjoerd De Vries. Forum, Amsterdam 1996 Isbn 90-225-1877-9
Hindoeïsme: Küng En Von Stietencron. Gooi & Sticht, 1987, Isbn 90-304-0372-1
The Dark Goddess, Dancing With The Shadow, Marcia Starke, Isbn 89594-603-3
*Mentors van MTG, Mentor Teachers Guild van PEACEWORKS, International Network for
Dances of Universal Peace, P.O. Box 55994, Seattle WA 98155-0994, U.S.A.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards