Cumulonimbus - Edurep Delen

advertisement
§2.3 De gevolgen van klimaatverandering voor
natuurlijke en maatschappelijke systemen
Per (klimaat)gebied zullen de schadelijke
gevolgen anders zijn
Middellandse Zeegebied:
meer droogte dus meer
watertekort, bosbranden en
meer irrigatie landbouw.
Per (klimaat)gebied zullen de schadelijke
gevolgen anders zijn
In de hooggebergte klimaten
komt de sneeuwgrens hoger
te liggen en smelten de
gletsjers af.
Daarnaast nemen de
neerslagvariabiliteit en de
neerslagintensiteit toe.
1: Neerslagintensiteit:
2: Neerslagvariabiliteit
Cumulonimbus
1: Neerslagintensiteit
De hoeveelheid
neerslag die per dag
of per uur valt.
Hoge neerslagintensiteit, = extreme regenval.
Gevolg: overstromingen en bodemerosie
2: Neerslagvariabiliteit
In de ene periode (jaar) valt er meer neerslag
dan in de andere periode.
Verstoring waterbalans
Verhouding tussen het
water dat in een gebied
komt en water dat
verdwijnt door verdamping
of opslag in een bepaalde
periode.
Gevolg: grote verschillen in waterbalans tussen
verschillende periodes.
Conclusie:
De kwetsbaarheid van
regio’s hangt af van
natuurlijke en
maatschappelijke factoren:
Natuurlijk:
Maatschappelijk:
• Bodem,(voedselproductie) • Gezondheid
• Waterhuishouding
• Transport
• De natuur
• Toerisme
Aansturen van aanpassingen
kan op twee manieren:
1: Bottom-up, vanuit de
burgers zelf.
2: Top down, vanuit een
leider.
Enkele gevolgen van de klimaatverandering voor
Nederland?!
• Betere kustverdediging
• Betere rivierverdediging
• Betere ecologische hoofdstructuur
• Landbouw moet aanpassen aan
extreme weersituaties
• Koelwaterproblemen en
scheepvaartbeperking
• Verzilting (drink) water
• Gezondheidsproblemen (Lyme, smog)
Conclusie:
Samenlevingen met
grotere mogelijkheden
op technisch en
economisch gebied
zullen beter in staat zijn
om met schadelijke
effecten om te gaan.
Download