antwoordbestand - Goed voorbereid naar de pabo

advertisement
Geschiedenis voorbeeld toelatingstoets pabo 2015
antwoordbestand
nr sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
C
D
C
D
B
D
A
A
A
B
B
B
B
A
B
D
A
C
C
A
B
B
B
C
C
B
B
A
D
A
B
B
C
D
B
B
B
B
C
C
C
C
C
© 2015
titel
GS-tijdperk
Bewoning Nederland in de prehistorie
Interpretatie archeologische vondsten
Werktuigen rendierjagers
Verschil jagers en boeren
De agrarische revolutie
Twee bronnen
Romeins bouwwerk
Romeinse overheersing
Contact met Romeinen
Romeinse tijd in Nederland
Evangeliepredikers
Karel de Grote
Horigen
Kaart van Spanje
Vikingen
Schout
Hanze
Drie gebouwen
Historische kaart met steden
Standen
Kerken in Nederland
Uit een boek
Staten-Generaal
De val van Antwerpen
Uit een artikel over de geschiedenis …
Erasmus en Calvijn
Eerste reis rond de wereld
Oorlogen met Engeland
Inpolderingen
Hijsbalken
Rembrandt
Fluitschip
Schilderkunst in de Gouden Eeuw
Zilveren munten uit de Vergulde Draeck
Een bron uit de achttiende eeuw
Februaristaking
Oorlogsverklaring
Eerste en Tweede Wereldoorlog
Film van Joris Ivens
Opening spoortraject
Buitenhuis aan de Vecht
Maten en gewichten
Levensstijl
B01
B01
B01
B01
B01
B02
B02
B02
B02
B02
B03
B03
B03
B03
B03
B04
B04
B04
B04
B04
B05
B05
B06
B05
B05
B05
B05
B06
B06
B05
B06
B06
B06
B06
B07
B09
B09
B09
B10
B08
B07
B08
B07
Geschiedenis 2015 antwoordbestand
-
Jagers en boeren
Jagers en boeren
Jagers en boeren
Jagers en boeren
Jagers en boeren
Grieken en Romeinen
Grieken en Romeinen
Grieken en Romeinen
Grieken en Romeinen
Grieken en Romeinen
Monniken en ridders
Monniken en ridders
Monniken en ridders
Monniken en ridders
Monniken en ridders
Steden en staten
Steden en staten
Steden en staten
Steden en staten
Steden en staten
Ontdekkers en hervormers
Ontdekkers en hervormers
Regenten en vorsten
Ontdekkers en hervormers
Ontdekkers en hervormers
Ontdekkers en hervormers
Ontdekkers en hervormers
Regenten en vorsten
Regenten en vorsten
Ontdekkers en hervormers
Regenten en vorsten
Regenten en vorsten
Regenten en vorsten
Regenten en vorsten
Pruiken en revoluties
Wereldoorlogen en holocaust
Wereldoorlogen en holocaust
Wereldoorlogen en holocaust
Televisie en computer
Burgers en stoommachines
Pruiken en revoluties
Burgers en stoommachines
Pruiken en revoluties
pagina 1/2
Geschiedenis voorbeeld toelatingstoets pabo 2015
antwoordbestand
nr sleutel
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
A
C
B
D
B
A
D
D
B
D
A
C
B
A
A
B
B
titel
GS-tijdperk
Democratisch bestuur
Abolitionisme
Politieke tekening
Huiswever
Grondwet
Geleerde vrouwen
Aanklacht
Arbeidsmarkt
Club van Rome
Cubacrisis
Surinamers naar Nederland
Stempelen
Kolenhandelaar
Willem Drees
Uit de krant
Veldslag
Poster uit de Tweede Wereldoorlog
B07
B07
B08
B08
B08
B08
B08
B10
B10
B10
B10
B09
B10
B10
B09
B09
B09
-
Pruiken en revoluties
Pruiken en revoluties
Burgers en stoommachines
Burgers en stoommachines
Burgers en stoommachines
Burgers en stoommachines
Burgers en stoommachines
Televisie en computer
Televisie en computer
Televisie en computer
Televisie en computer
Wereldoorlogen en holocaust
Televisie en computer
Televisie en computer
Wereldoorlogen en holocaust
Wereldoorlogen en holocaust
Wereldoorlogen en holocaust
toetsresultaat
Het is nog niet mogelijk om aan te geven met welke score je geslaagd zou zijn voor een
toelatingstoets pabo, omdat de grens voldoende / onvoldoende voor de toelatingstoetsen
nog niet is vastgesteld.
De voorlopige richtlijn op de voorbeeldtoets toelatingstoets Geschiedenis is:
geslaagd bij 40 van de 60 opgaven goed.
LET OP: aan dit aantal opgaven goed kan voor de toelatingstoets pabo
Geschiedenis geen enkel recht ontleend worden.
© 2015
Geschiedenis 2015 antwoordbestand
pagina 2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards