Pro Flora Balance

advertisement
Pro
Flora
Balance
Het symbioticum met structurele en
nutritionele ondersteuning voor het darmslijmvlies.
SPECIFIEKE
PRODUCTKENMERKEN
• Zeer uitgebalanceerde combinatie van probiotische
bacteriën
• Bereikt een nog grotere
efficiëntie door de invloed van
silica op de hechting van
DARMFLORA
Uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Een gezonde darmflora is heel
belangrijk. Door een infectie,
verkeerde voeding of door het
gebruik van antibiotica kan dysbiose ontstaan, een verstoorde
darmflora.
Probiotica en/of prebiotica
PROBIOTICA
Probiotica zijn levende voedingsstoffen die een positief effect
hebben op de gezondheid van de
mens. Met name de laatste 20
jaar zijn we meer te weten gekomen over probiotica. Probiotica
zijn geen essentiële voedingsstoffen, maar hebben wel gunstige
effecten op de gezondheid van de
gastheer.
Verschillende stammen van de
Lactobacillus acidophilus groep,
de Lactobacillus casei groep, de
Lactobacillus reuteri/fermentum
PREBIOTICA
Prebiotica zijn in de dikke darm
vergistbare stoffen met potentieel
gunstige effecten op de stofwisseling. Het zijn onverteerbare, nietmicrobiële supplementen, die de
gezondheid kunnen verbeteren.
Na inname worden ze niet
verteerd en niet opgenomen in de
dunne darm en stromen ze door
naar de dikke darm. Daar worden
ze gemetaboliseerd door de anae-
probiotische bacteriën aan het
darmslijmvlies
• Verbetert de conditie van het
darmslijmvlies door toevoeging van glutamine
• Heeft een zeer gunstige
invloed op leaky gut en
voedselovergevoeligheden
kunnen belangrijke hulpmiddelen
zijn om de florasamenstelling zo
te manipuleren dat hij weer een
positieve invloed op de gezondheid heeft.
Van de genuttigde hoeveelheid
probiotische kiemen bereikt 10
tot 50% levend de dikke darm.
groep en species van de genera
Bifidobacterium, Enterococcus en
Streptococcus worden als probioticum aangewend in gefermenteerde zuivelproducten.
Deze stammen behoren tot de
melkzuurbacteriën. Ze fermenteren koolhydraten met melkzuur als
belangrijkste eindproduct.
Van de genuttigde hoeveelheid
probiotische kiemen bereikt 10 tot
50% levend de dikke darm. De
kiemen worden in het lichaam
geconfronteerd met omstandigheden die overleving bemoeilijken.
robe darmflora. Hierbij worden
melkzuur en korte keten vetzuren,
gassen en nevenproducten zoals
vitamines gevormd. Voorbeelden
van prebiotica zijn het laagmoleculaire lactulose en lactitol, de
middelgrote fructose-oligosaccharides en de grotere moleculen
zoals inuline, resistent zetmeel
(pasta, salade, maïs, bananen),
arabinogalactanen, mucine en
pectine.
Voorbeelden hiervan zijn maagzuur, galzouten en pancreasenzymen.
Bovendien krijgen ze door competitie waarschijnlijk moeilijk plaats
voor binding aan de darmwand.
Dit zou verklaren waarom ze in vrij
grote hoeveelheden weer uitgescheiden worden. En bovendien
waarom er, om een constante
hoeveelheid in de darm te handhaven, dagelijks een bepaalde
hoeveelheid probiotica moet
worden ingenomen.
PRO-FLORA BALANCE
Pro-Flora Balance bevat de
probiotica mix van Nutramin met
daarnaast glutamine en tabashir
(bamboe) met silica.
Glutamine verbetert de conditie
van het darmslijmvlies. Silica
vergroot de hechting van probiotische bacterien op de darmwand.
Pro-Flora Balance
Standaarddosering:
Verpakking:
Artikelnummer:
Bijzonderheden:
•
•
•
•
Dysbiose van de darmflora
Infecties
Bij gebruik van antibiotica
Bij leaky gut en voedselovergevoeligheden
BIJPASSENDE
MIDDELEN
-
NTM-Immunocare
NTM-Permeability Support
NTM-Glutamine 500
De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang
van de volksgezondheid is deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de
volledigheid van, of eventuele fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
Nutramin BV • Hogeweg 228 • 3815 LZ Amersfoort • Telefoon 033 - 422 00 44 • www.nutramin.nl
Uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Samenstelling per 3 capsules:
TOEPASSINGEN
3 capsules oplossen in een glas
water voor het slapen innemen.
300 mg probiotica; 5x10 (9) proprietair mengsel bestaande uit:
- Lactobacillus bulgarius
- Bifidobacterium lactis
- Lactobacillus acidophilus
- Lactobacillus rhamnosus
- Lactobacillus lactis
- Enterococcus feacium
225 mg Glutamine
150 mg Tabashir (70% Silica)
60 capsules
KR4536
geen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards