dynamisch_05 - Antwerpse Volleybal Federatie

advertisement
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
1
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING
De provinciale Algemene Vergadering zal doorgaan op
vrijdag 26 februari 2016 om 20.00 uur.
Plaats : Technico, Smiskensstraat 45, 2300 Turnhout
A. VOORSTELLEN (gewoon schrijven) en KANDIDATUREN (aangetekend schrijven)
kunnen ingediend worden bij de provinciale secretaris, ten laatste op 15 december 2015.
OPGELET !!! Juiste adressering : Dhr. Fred Van Leemputten, Secretariaat A.V.F. vzw.
Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout
B. Volgende bestuursfuncties zijn te begeven :
-
Ondervoorzitter
LAURIJSSEN Patrik
uittredend en herkiesbaar
-
Penningmeester
DECLERCQ Georges
uittredend en herkiesbaar
-
Jeugd & Techniek
LYSSENS Danny
uittredend en herkiesbaar
-
Pers & Propaganda
MERTENS Jan
uittredend en herkiesbaar
-
Afgevaardigde gewest Turnhout
PEETERS Monique
uittredend en herkiesbaar
C. Als verantwoordelijke Statuten & Reglementen dient VANEYNDE Koen bekrachtigd
te worden (in vervanging van CAMBRE Leopold)
2
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
FINALES BEKER VAN ANTWERPEN 2015 - 2016
OPROEP TOT KANDIDATEN-INRICHTERS
De Finales Beker van Antwerpen zullen worden ingericht voor:
 heren seniors , meisjes U19, jongens U17, meisjes U15, jongens U13 en meisjes U11
op zaterdag 26 maart 2016
 dames seniors, jongens U19, meisjes U17, jongens U15, meisjes U13 en jongens U11
op maandag 28 maart 2016
 de inrichting van die finales zal door de Raad van Bestuur van de Antwerpse Volleybal Federatie
worden toegewezen - afzonderlijk voor beide finale dagen - aan de meest biedende club(s) onder de
voorwaarden zoals hieronder beschreven.
1.
Terrein en accommodatie:
 zaal gehomologeerd tenminste zoals vereist voor Heren Nationale (zie homologatievoorschriften VVB.,
zal gecontroleerd worden, 1 terrein is voldoende)
o Aparte ruimte voor secretariaat
o Aparte ruimte voor het invullen van het wedstrijdblad.
 zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen
 tenminste 500 zitplaatsen te voorzien
 minimum 4 grote kleedkamers met douche
 2 kleedkamers voor de scheidsrechters
 geheel beschikbaar van 8.00 tot 23.00 uur
 ruimte voorzien voor JAKO
 voorbehouden parkeerplaatsen voor scheidsrechters en officiëlen ( 20 plaatsen)
2.
Materiaal:
Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie (alle details
worden ruim vooraf besproken op een organisatievergadering met de inrichter en een afvaardiging
van de Raad van Bestuur A.V.F.)
3.

o
o
o
o


o
o

o
o
Financiële lasten:
voor de inrichter:
huur zaal en accommodatie en organisatiekosten
druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz.
warm middagmaal voor 5 personen per dag
permanent broodjes op secretariaat voor
scheidsrechters
organisatieverantwoordelijken
4 gesloten plastiek flessen niet bruisend water van 1,5 liter per wedstrijd en per ploeg
wanneer er bij aanvang of tijdens de organisatie tekortkomingen vastgesteld worden ten
opzichte van de inrichtingsvoorwaarden of de afspraken gemaakt op de
organisatievergadering, zal er door de Raad van Bestuur A.V.F. een boete opgelegd worden aan
de organisator
voor Raad van Beheer:
trofeeën + geldprijzen
onkosten scheidsrechters en markeerders
3
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
4.



5.
Inkomsten voor organisator:
5 EUR per dag voor de inrichter
indien de ploegen meer water nodig hebben kan men deze bij de organisator aankopen aan max. €
0,50 per fles
vrije toegang:
o scheidsrechters + jeugdscheidsrechters
o personaliteiten op uitnodiging van de Raad van Bestuur A.V.F.(ca. 90 pers.)
o jeugd minder dan 14 jaar
Publiciteit:
 alle publiciteit is vrij voor de inrichter, behalve vier reclameborden rond het terrein voorbehouden
voor de Raad van Bestuur A.V.F.
1. de volledige organisatie gaat onder auspiciën en het toezicht van de Raad van Bestuur van de
Antwerpse Volleybal Federatie. Moet ook zo op alle vormen van communicatie vermeld worden.
6. Biedingen:
 een minimum bod van € 3000 wordt gesteld voor elke van de twee finaledagen, waarvan 40% te
betalen binnen de maand na de definitieve toewijzing en 60% binnen de maand na de inrichting
 alleen clubs aangesloten bij de A.V.F. kunnen mededingen voor de organisatie
 de biedingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, dienen ten laatste op
16 november 2015 aangetekend per post verzonden te worden.
 zij moeten als volgt geadresseerd worden:
o Van Leemputten Fred
o Aanbesteding
o Baron Frans du Fourstraat 44
o 2300 Turnhout.
 de publieke opening zal geschieden op donderdag 19 november 2015 om 20.00 in de vergaderzaal van
Taverne Den Engel te Vorselaar.
 samen met het bod dienen de datum van inrichting (26.03.2016 en/of 28.03.2016) alsmede de zaal
waar de inrichting zal doorgaan vermeld te worden


postzendingen die na de voorziene datum verzonden worden kunnen niet in aanmerking worden
genomen
in het geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen
4
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
PROVINCIALE EINDRONDEN 2015 - 2016
OPROEP TOT KANDIDATEN-INRICHTERS
Volgende eindronden zullen door gaan op zaterdag 30/04/2016:
Jongens U19 spelen in tornooivorm (Hellvoc Hemiksem Schelle - Mendo Booischot - VOC Amigos Sint
Antonius Zoersel)
voor de Provinciale titel
Provinciale eindronde seniors
voor de 2de, 3de en mogelijk de 9de, 10de,en 11de gerangschikte van 3de provinciale heren
voor de 2de, 3de en mogelijk de 10de en 11de gerangschikte van 2de provinciale heren
voor de 2de en eventueel de 3de gerangschikte van 1ste gewest heren
Volgende eindronden zullen doorgaan op 01/05/2016:
meisjes U17 die als eerste in hun reeks geëindigd zijn spelen in tornooivorm voor de Provinciale titel
meisjes U15 , U13 en U11 die als eerste in hun reeks geëindigd zijn, spelen volledige wedstrijd voor de
Provinciale titel
Provinciale eindronde seniors
voor de 2de, 3de en mogelijk de 10de en 11de gerangschikte van 2de provinciale dames
voor de 2de, 3de en mogelijk de 9de , 10de en 11de gerangschikte van 3de provinciale dames
voor de 2de en eventueel de 3de gerangschikte van 1ste gewest dames
De toewijzing van deze totale organisatie zal geschieden aan de meest biedende kandidaat-inrichter
1.
Terrein en accommodatie:
zaal met minimaal 3 terreinen tenminste gehomologeerd zoals vereist voor
de hoogste provinciale reeksen (zie homologatievoorschriften A.V.F., zal
gecontroleerd worden)
zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen
voldoende kleedkamers met douche
2 kleedkamers voor de scheidsrechters
geheel beschikbaar van 8.00 tot 23.00 uur
ruimte voorzien voor JAKO
voorbehouden parkeerplaatsen voor scheidsrechters en officiëlen (20
plaatsen)
2.
Materiaal:
Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie (alle details worden
tijdig besproken op een organisatievergadering met de inrichter en een afvaardiging van de Raad van
Bestuur A.V.F.)
3.
Financiële lasten
voor de inrichter:
o huur zaal en accommodatie en organisatiekosten
o druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz
o warm middagmaal voor 5 personen per dag
o koffie en broodjes voor 5 personen op het secretariaat gedurende de ganse organisatie. Ook
voor scheidsrechters.
o wanneer er bij aanvang of tijdens de organisatie tekortkomingen vastgesteld worden ten
opzichte van de inrichtingsvoorwaarden en de afspraken gemaakt op de
organisatievergadering, zal er door de Raad van Bestuur A.V.F. een boete opgelegd worden
5
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
aan de organisatie
o 4 gesloten plastiek flessen niet bruisend water van 1,5 liter per ploeg voor een volledige
wedstrijd
o 2 gesloten plastiek flessen niet bruisend water van 1,5 liter per ploeg voor een tornooi
wedstrijd
voor Raad van Bestuur:
o onkosten scheidsrechters en markeerders
4.
Inkomsten voor organisator:
5.
inkomgeld : 5 EUR per dag voor de inrichter
2. indien de ploegen meer water nodig hebben kan men deze bij de organisator aankopen aan max. €
0,50 per fles
3. vrije toegang:
o scheidsrechters + jeugdscheidsrechters
o personaliteiten op uitnodiging van de Raad van Beheer A.V.F. (ca. 90 pers.)
o jeugd minder dan 14 jaar
6.
Publiciteit :
4. alle publiciteit is vrij voor de inrichter, behalve vier reclameborden rond het terrein voorbehouden
voor de Raad van Bestuur A.V.F.
5. de volledige organisatie gaat onder auspiciën en het toezicht van de Raad van Bestuur van de
Antwerpse Volleybal Federatie. Moet ook zo op alle vormen van communicatie vermeld worden.
7. Biedingen :
6. een minimum bod van € 2000 wordt gesteld voor deze organisatie , waarvan 40% te betalen binnen
de maand na de definitieve toewijzing en 60% binnen de maand na de inrichting
7. alleen clubs aangesloten bij de A.V.F. kunnen mededingen voor de organisatie
8. de biedingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, dienen ten laatste op
16 november 2015 aangetekend per post verzonden te worden.
9. zij moeten als volgt geadresseerd worden:
o Van Leemputten Fred
o Aanbesteding
o Baron Frans du Fourstraat 44
o 2300 Turnhout
 de publieke opening zal geschieden op donderdag 19 november 2015 om 20.00 in de vergaderzaal van
Taverne Den Engel te Vorselaar
 samen met het bod dient de zaal waar de inrichting kan doorgaan vermeld te worden
 postzendingen die na de voorziene datum verzonden worden kunnen niet in aanmerking worden
genomen
 in het geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen
OPGELET ! ! !
 de organisatie van deze Provinciale Eindronden wordt aanzien als één enkele organisatie
 wanneer er door omstandigheden wedstrijden wegvallen, is er geen verhaal mogelijk tegenover de
A.V.F.
6
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
Oproep tot organisatoren
Jeugdkampioenschappen VVB 2015/2016
Jeugdbeker VVB 2015/2016
Zat. 14/05/2016: meisjes U19, U15 en U11, jongens U17 en U13
Zon. 15/05/2016: jongens U19, U15 en U11, meisjes U17 en U13
Organigram:
U19
U17
U15
U13
U11
:
:
:
:
:
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams Brabant
Limburg
West-Vlaanderen
Aanbestedingsvoorwaarden
Goedgekeurd op de raad van bestuur VVB d.d. 25/09/15.
1) Accommodatie
- zaal gehomologeerd voor:
U19 en U17: CACCCCCBCAAC - Onder code 1: C wordt verstaan: - opslagzone: C (3 m of meer); vrije zone naast de terreinen: code D.(tussen 2 m en 2.99m)
U15: DACCCCCBCAAC – code1:D = opslagzone + vrije zone (tussen 2m en 2.99m)
U13 en U11: EACCCCCBCAAC – code 1:E = opslagzone en vrije zone (tussen 1.50m en 1.99m)
Minimum 3 terreinen (zijnde 1 zaal met 3 terreinen), die speelklaar moeten zijn vanaf 8.30 tot 20.00
uur.
- voldoende zitplaatsen voorzien
- voldoende kleedkamers met douches voor de ploegen
- 2 kleedkamers voor scheidsrechters
- 1 voldoende groot lokaal voor het wedstrijdsecretariaat
- 1 voldoende groot lokaal voor de scheidsrechters
- cafetaria
- ruimte voorzien voor VVB-shop
7
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
- voldoende grote parking
- hulppost ter plaatse (Rode Kruis,Vlaams Kruis,….)
- ijsbox en ijs of ijspakkingen ter beschikking
2) Materiaal te voorzien door de plaatselijke organisator
- officieel goedgekeurde wedstrijdballen (opwarmingsballen te voorzien door deelnemende clubs).
De organiserende club geeft bij de aanbesteding op met welk merk en type bal er gespeeld
wordt.
- materiaal voor het aantal velden waarop gespeeld wordt + 1 reservestel van alle materiaal (netten,
palen, antennes, paalbeschermers, scoreborden, markeerderstafel en stoelen)
- banken wisselspelers (minimum 6 banken)
- goedgekeurde scheidsrechtersstoelen, die afgeschermd dienen te zijn
- 1 ballenpomp + drukmeter;
- 1 nethoogtemeter in cm.
- telefoon + internetaansluiting verplicht
- bureelmateriaal;
- materiaal voor droog houden van terreinen
- rotatiebriefjes
- wedstrijdbladen
- naamplaatjes ploegen voor kleedkamers & scoreborden
- goed functionerende geluidsinstallatie + micro
- flessen water (1,5 l.) voor de deelnemende ploegen te koop aanbieden tegen max. 0,75 €.
3) Medewerkers te voorzien door de plaatselijke organisator
- 2 scorebordbedieners per terrein
- 1 veger per terrein
- 1 terreinafgevaardigde
- 1 zaalwachter of conciërge
- 5 markeerders / dag.Vergoeding: € 30.00/persoon met een max. van €150.00/dag
8
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
4) Materiaal te voorzien door de Vlaamse Volleybalbond
- aandenkens (max. 16 per ploeg) en trofeeën (1ste plaats per categorie)
5) Financiële lasten
- voor de lokale organisator:
huur zaal en accommodatie, consumpties (€ 1.80 / consumptie) en maaltijden
(€ 15.00/maaltijd+consumptie) voor provinciale medewerkers ( 5 maaltijden gratis per dag + rest
betalend)
permanent koffie en broodjes op het wedstrijdsecretariaat
druk steunkaarten, affiches, programmaboekjes,e.d
de organiserende club moet een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten
(organisatieverzekering m.b.t. de gebruikte accommodatie en eigen/gehuurde of geleende
materialen)
- voor de VVB:
Onkosten,maaltijden en verplaatsingsonkosten scheidsrechters en officiëlen;
De wedstrijden worden, comform de VJCL, geleid door :
 Bij U19 jongens : door 2 scheidsrechters
 Bij U17 jongens : door 2 scheidsrechters
 Alle andere categorieën: door 1 scheidsrechter
6) Inkom
- per deelnemende ploeg vrijkaarten: spelers (max. 12) + 4 officiëlen (waarvan 1 dokter moet zijn);
- steunkaarten aan de inkom: 5 €/dag
- vrije toegang:
scheidsrechters
jeugd minder dan 14 jaar
officiëlen in het bezit van een voor het lopende seizoen gevalideerde kaart van de VVB of
KBVBV of AIF.
7) Publiciteit
- Er moet publicitaire ruimte voorzien worden voor VVB sponsors.
- De plaatselijke organisator is vrij om sponsoring te zoeken voor deze organisatie.
9
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Officieel orgaan van de Antwerpse Volleybal Federatie VZW 37e Jaargang - Nr. 15 - 16 / 05 van 1 november 2015.
8) Biedingen
Alleen VVB-clubs van de provincie kunnen mededingen voor de organisatie.
Voor het seizoen 2015/2016 wordt het recht tot organiseren toegekend volgens bovenstaand
organigram.
De biedingen met een minimum bedrag van € 500,00, ondertekend door voorzitter en secretaris,
dienen per aangetekende zending ten laatste op 16 november 2015 verzonden te worden. Zij moeten
als volgt geadresseerd te worden : Van Leemputten Fred
Aanbesteding
Baron Frans du Fourstraat 44
2300 Turnhout
Het bod dient betaald te worden voor 01/02/2016.Het bod moet in een gesloten omslag zitten, waarin
zich een 2de omslag bevindt met enkel de vermelding: “VVB-jeugdorganisaties 2015-2016” op de
omslag. Samen met het bod moet de zaal vermeld worden waar de inrichting kan doorgaan.
Tevens dient in bijlage een attest van de zaaleigenaar te zitten met vermelding dat de zaal beschikbaar
worden gesteld op de data van de organisatie.
Zendingen die, ongeacht welke omstandigheden, toekomen na die datum kunnen niet in aanmerking
worden genomen. In geval van gelijkheid van bod zal het lot beslissen.
Opening biedingen op 19/11/2015 om 20.00u.
De bekrachtingen van de offertes zal gebeuren door de Raad van Bestuur VVB van 20/11/2015. Bij
weigering van een offerte zullen de motieven vermeld worden.
10
Verantw. uitgever & redactie : F. Van Leemputten, Baron Frans du Fourstraat 44, 2300 Turnhout - [email protected]
Download