Vacature stage opdracht `Kansen voor Nederlands design in Italië`

advertisement
Stage-opdracht ‘Kansen voor Nederlands design in Italië’
De Nederlandse Ambassade in Rome biedt aan een gevorderde student (m/v) de mogelijkheid
een stage-onderzoek te doen naar sterkten en zwakten van de Nederlandse designsector en
zijn eventuele kansen en belemmeringen op de Italiaanse markt.
De duur van de stage is van begin februari tot eind juni 2009.
De werkomgeving
De Nederlandse ambassade in Rome is een middelgrote ambassade, die intensief contact
onderhoudt met de Nederlandse en Italiaanse ministeries, vakorganisaties, veldinstellingen en
bedrijven. Op de website van de ambassade www.olanda.it is meer informatie te verkrijgen
over ons werkveld. Het designonderzoek wordt aangestuurd door de afdelingen Onderwijs &
Culturele Zaken en Economie & Handel.
De functie-inhoud
Geboden wordt een uitdagende stage-opdracht. De stagiair zal een analyse maken van de
marktontwikkelingen in Italië in de designsector en zal de internationale oriëntatie en het
imago van de Nederlandse vormgeving in Italië in kaart brengen. Vervolgens dienen door
middel van een SWOT-analyse concrete aanbevelingen geformuleerd te worden voor
relevante vervolgstappen ter promotie en commercialisering van het Nederlandse design in
Italië.
Functieprofiel
 Masterstudent van een relevante opleiding, zoals economie, (technische) bedrijfskunde,
industriële vormgeving, kunstmanagement, cultuurwetenschappen;
 Aantoonbare affiniteit met vormgeving;
 Tijdens studie ervaring opgedaan met marktonderzoek;
 Goede beheersing Italiaanse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
 Uitstekende beheersing Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 Goede beheersing van Microsoft Office;
 Brede algemene ontwikkeling en interesse;
 Representativiteit en bewustzijn van de functie van een ambassade in dit opzicht;
 Initiatief en zelfstandigheid;
 Enthousiasme en inzet.
Algemene voorwaarden en vergoedingen
Gezien het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde
gesteld dat de stagiair gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan
een Nederlandse onderwijsinstelling. Er wordt een beperkte stagevergoeding gegeven en er
bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. De ambassade kan hierover meer
informatie verschaffen. Bovendien kan een stagiair in veel gevallen via de universiteit in
aanmerking komen voor een Erasmus- of Trajectumbeurs.
Meer weten en/of solliciteren
Nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de heer B. Ernst van de afdeling
Onderwijs en Culturele Zaken van de ambassade, 0039 06 32286225, [email protected]
of de heer C. Schoenmakers van de afdeling Handel en Economische Zaken, 0039 06
32286229, [email protected]
Uw sollicitatiebrief dient samen met uw CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of
stagebeoordelingen voor 1 december gericht te worden aan de heer J. Reintjes via [email protected] onder vermelding van “stage-onderzoek design”.
Download