spoorloos 211 - Scouting Leonardus

advertisement
SPOORLOOS
Maandblad voor rowans van
Scouting Leonardus
Jaargang 21
April/mei 2013
Nummer 211
een hamers en/of (oude) schroevendraaier meebrengen
om de niet-metaal delen van het ingezamelde ijzer af te
halen.
Voorwoord.
Beste rowans en ouders,
Voor jullie ligt een goed gevulde Spoorloos met een wat
langer looptijd dan jullie van ons gewend zijn. Bewaar
hem dus goed en/of noteer belangrijke data op de
kalender. Ennuh, oh ja……kan er iemand eindelijk eens
zorgen voor wat beter weer???
Vrijdag 19 april
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
Deze avond brengen we door in de bossen. Onder leiding
van Jarno en Thijs zullen we hier een leuke avond
beleven. Zorg in ieder geval voor een fiets met werkende
verlichting. Je uniform mag je thuis laten. We
verzamelen om 19.00 uur op ’t Hofke en sluiten hier om
21.30 uur weer af.
Veel leesplezier
Begeleiding RA318
DENK AAN JULLIE EVENTUELE INSCHRIJVINGEN VOOR
DE ZESKAMP OP 2 JUNI; TEAMS VAN 8-10 PERSONEN +
COACH; WWW.SCOUTINGLEONARDUS.NL/ZESKAMP
Vrijdag 26 april
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
Programma-vooruitblik
Begeleiding
Stijn L. & Luc
(fietstocht bij Jos)
Het programma van vanavond blijft nog even een
verrassing. We verzamelen in ieder geval om 19.00 uur
op ’t Hofke en sluiten daar om 21.30 uur af. Je uniform
mag je vandaag thuis laten, sportkleding is daarentegen
wel aan te bevelen.
Vrijdag 12 april
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
Jarno & Thijs
Kenrich & Ted
(atletiek bij Edwin)
Begeleiding
N.v.t.
Vanavond is (hopelijk) het hoogtepunt van onze
financiële actie; het inzamelen van oud metaal. We
hebben her en der flink reclame gemaakt en op ons
emailadres [email protected] druppelen de aanmeldingen één voor één binnen. Voor de
volledigheid hebben we de informatie uit de vorige
Spoorloos in deze versie nogmaals herhaald. Natuurlijk is
onze financiële actie vanavond niet afgelopen. De
inzameling gaat gewoon door. We zijn voornemens hier
een doorlopende actie van te maken, dus blijf reclame
maken en je ogen en oren open houden.
We verwachten jullie vanavond van 19.00 uur tot 21.30
uur IN COMPLEET UNIFORM op ’t Hofke. Jullie mogen
Vrijdag 3 mei
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
Kenrich & Ted
Marijn & ???
(bosspel bij Stefan)
Wederom een sportief avondje! In navolging van vorige
week gaan we vanavond onze atletische vermogens flink
op de proef stellen. Drill-masters Ted en Kenrich gaan er
voor zorgen dat jullie de rest van het weekend flink
spierpijn zullen hebben. Kom maar van 19.00 uur tot
21.30 uur naar ’t Hofke, je uniform mag je opnieuw thuis
laten en vervangen door sportkleding.
- Pag. 1/2 -
SPOORLOOS
Maandblad voor rowans van
Scouting Leonardus
Jaargang 21
April/mei 2013
Vrijdag 10 mei
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
geven. Wij zullen vervolgens op 12 april aan de deur
komen om het ijzer / metaal op te halen.
Stijn L. & Luc
N.v.t.
Vanavond gaan we op onze tweewielers een tochtje
maken. Waar dat tochtje naar toe gaat en wat ons
onderweg nog te wachten staat weten alleen Stijn en
Luc. Zorg in ieder geval voor een goede fiets met
werkende verlichting en een compleet uniform. We
verwelkomen jullie om 19.00 uur op ’t Hofke en sluiten
daar om 21.30 uur weer af.
Vrijdag 17 mei
Uitwerking programma:
Inleveren programma:
Nummer 211
Marijn & ???
N.v.t.
Vandaag zullen we de avond doorbrengen in de bossen.
We verzamelen om 19.00 uur op ’t Hofke en sluiten hier
om 21.30 uur weer af. Zorg voor een fiets met werkende
verlichting, je uniform mag thuis blijven.
Onze actie kan alleen een succes worden wanneer we
HEEL VEEL bekendheid aan gegeven wordt. Kondig de
acties dus bij familie, buren, vrienden en kennissen aan,
vraag hen om eens te controleren of ze nog oud ijzer /
metaal hebben en vraag ze vervolgens of ze dat voor ons
willen bewaren. Denk aan oude fiets(onderdelen),
velgen, radiatoren (verwarmingen), leidingen, kranen,
verlichtingsarmaturen, etc, etc.. Misschien kennen jullie
in je familie of vriendenkring ook wel mensen die bij
bedrijven werken die aan onze actie mee willen doen!
Mochten er mensen zijn die een flinke hoeveelheid ijzer /
metaal hebben liggen en er eerder vanaf willen, dan
kunnen wij natuurlijk altijd regelen dat we dat eerder op
komen halen! Op dit
moment staan er op ’t
Hofke ook twee verzamelbakken waarin we ijzer /
metaal dat we nu al kunnen
inzamelen tijdelijk opslaan.
Alles wat je thuis aan ijzer /
metaal hebt liggen kun je
dus al kwijt.
Financiële actie
DOE JE BEST!
Op vrijdag 12 april a.s. gaan we weer een poging doen
om ons budget voor ‘fun-activiteiten’ tijdens ons
zomerkamp nog eens flink op te krikken. Dit keer willen
we dat proberen door oud ijzer / metaal in te zamelen.
Oud ijzer levert bij de schroothandel al gauw € 0,20 per
kilo op. Andere metalen dan ijzer meestal nog meer. Elke
aanhanger vol afgedankt metaal betekent dus weer een
leuke groepsactiviteit!
Voorafgaand aan de groepsbijeenkomst op 12 april willen
we in de wijk, op scholen, verenigingsgebouwen en
winkelcentra folders rondbrengen / advertenties
ophangen waarin we onze actie aankondigen. Mensen
die nog oud ijzer / metaal thuis hebben liggen worden
daarin gevraagd contact met ons op te nemen via
[email protected] en hun adres door te
Belangrijke data
Vr. 12-04
Zo. 02-06
Za. 29-06 t/m za. 06-07
: Financiële actie
: Zeskamp Hofke
: Zomerkamp 2012
Afmelden
Jos van den Heuvel:
Hofke van Binderen:
- Pag. 2/2 -
06-44941976
0492-549887
Download