2017-02-03 – NL – Maatregel neussprays

advertisement
Neussprays
Situatie:





Bij een verstopte neus of bij allergische rhinitis kan je kiezen tussen een vaatvernauwend en
dus ontzwellend middel (nasaal decongestivum) dat vrij te koop is of een middel dat de
ontsteking aanpakt, een nasale corticosteroïde waarvoor je een voorschrift nodig hebt.
De vaatvernauwende middelen tasten de slijmvliezen aan en er ontstaat afhankelijkheid bij
langdurig gebruik dat ook leidt tot “chemische” rhinitis of verstopte neus veroorzaakt door
het product.
Een studie door de universiteiten van Gent en Luik bij 181 apotheken en 2277 patiënten
toont aan dat 49% van de mensen die een nasaal decongestivum gebruiken, overgebruikers
zijn (langer dn 5 à 10 dagen aan een stuk).
Nasale corticosteroïden zijn doeltreffender en minder schadelijk.
Advies Commissie Geneesmiddelen voor menselijk gebruik van fagg:
o Sprays met corticosteroïden zijn beter voor gezondheid.
o Beste manier om mensen te doen omschakelen: naar analogie met aanpak in de
Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen
en Finland: neussprays met corticosteroïden vrij, zonder voorschrift, te koop
aanbieden.
o Kiezen voor nasale corticosteroïden met laagste systemische absorptie of laagste
dosage (minder nevenwerkingen)
o Vrije verkoop = beter geneesmiddel wordt vrij toegankelijk, je hoeft niet meer bij
dokter langs te gaan.
o Voorwaarde: apotheker moet goede informatie geven en krijgen.
Doel: overconsumptie van nasale decongestiva of vaatvernauwende neussprays verminderen door
overschakeling naar gebruik van nasale corticosteroïden.
Maatregel: evidence based
 Neussprays met nasale corticosteroïden, die met de laagste dosage en dus met het minst
nevenwerkingen, worden vrij verkocht. Zonder voorschrift. En aan een prijs die gelijkaardig is
aan deze van een nasaal decongestivum.
 Voor patiënten die deze neussprays met corticosteroïden chronisch moeten gebruiken, zijn
de sprays wel op voorschrift verkrijgbaar waardoor ze nog wel terugbetaald worden.
 De neussprays met corticosteroïden worden verplaatst van terugbetalingscategorie B naar Cx
waardoor het remgeld iets hoger komt te liggen.
Gevolg voor de patiënten:
 Beter voor gezondheid patiënt. Gebruik van neusspray met corticosteroïden vermijdt
afhankelijkheid en chemische rhinitis.
 Patiënt hoeft niet bij de arts langs te gaan en hoeft geen consultatie meer te betalen.
 In 2017 betalen de patiënten 6,6 miljoen euro meer en in 2018 2,3 miljoen.
 De patiënt blijft beschermd door de maximumfactuur. Eens dit maximum bereikt, betaalt de
patiënt niks meer voor de voorgeschreven geneeskundige zorg.
Gaat in op: 1 april 2017
Download