Brief bevestiging ontvangst sollicitatie

advertisement
<Naam kandidaat>
<Adres>
<Postcode> <Woonplaats>
<Plaats>, <24 juli 2017>
Betreft: bevestiging ontvangst sollicitatie
Geachte heer, mevrouw <naam kandidaat>,
Graag bevestigen wij de ontvangst van uw sollicitatie naar de functie van <naam vacature> d.d.
<datum ontvangst brief>.
Na de sluitingsdatum van de vacature zal een selectie worden gemaakt uit de ontvangen brieven.
Indien hierbij de keuze op u is gevallen ontvangt u nader bericht.
Wij danken u hartelijk voor de interesse in onze organisatie.
Met vriendelijke groet,
<Naam organisatie>
<Naam>
<Functie>
Ontvangstbevestiging
01-06-2016
Download