Thuis herstellen na een darmoperatie

advertisement
Thuis herstellen na een
darmoperatie
Chirurgie
Onlangs heeft u in het ziekenhuis een darmoperatie ondergaan volgens het versneld
herstel programma. Deze folder informeert u over de herstelperiode na de ingreep. U
vindt hierin adviezen en leefregels, die u kunnen helpen om het genezingsproces zo
goed mogelijk te laten verlopen.
Lichamelijke inspanning
Activiteiten en werk:
Als u thuis bent, kunt u uw activiteiten geleidelijk uitbreiden. Let op het volgende:
• forceer niets
• neem regelmatig rust
• let op wat uw lichaam aankan
• de eerste 6 weken na de operatie adviseren wij u om geen zwaar werk te
verrichten en/of te tillen
• om pijnklachten te voorkomen: vermijd drukverhogende momenten (hevig niezen
of persen bij ontlasting: u kunt tegendruk geven door uw hand op de wond te
leggen of een kussentje tegen de wond te drukken).
Pijnmedicatie
Zonodig kunt u bij pijn paracetamol 500 mg gebruiken.
Paracetamol wordt niet op recept verstrekt. Het is te koop bij drogist en apotheek. U
mag per 24 uur maximaal vier maal 2 tabletten gebruiken.
Afhankelijk van de pijn kunt u de pijnmedicatie afbouwen.
Voeding
U kunt thuis normaal eten. Het is in de herstelperiode goed om veel te drinken.
Ontlasting
Door een verandering in uw eet- en leefpatroon zal de eerste weken na de operatie
uw ontlastingspatroon anders zijn. Een verminderde eetlust, het vele rusten en
weinig bewegen, vertragen de stoelgang. Tevens kan de ontlasting dunner zijn.
Wondverzorging
Een operatiewond sluit in principe binnen 24 uur. Verband of pleisters zijn daarom na
ontslag niet meer nodig, tenzij de wond wat doorlekt. De hechtingen worden tijdens
de eerste controle verwijderd.
Voor mensen met een open wond of een lekkende wond, gelden andere richtlijnen.
Deze worden als het nodig is met u besproken.
| patiënteninformatie
2
Baden en douchen
U mag douchen, tenzij de arts hierover andere afspraken met u heeft gemaakt. Ná
het douchen, moet u de wond goed droogdeppen.
Als u een pleister gebruikt in verband met wondlekkage verschoont u deze dan na het
douchen.
Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden, zolang de hechtingen nog in de
wond zitten. Zodra deze verwijderd zijn en de wond genezen is, mag u het baden,
zwemmen en saunabezoek herstarten. Bij twijfel vraagt u advies aan de
behandelende arts.
Complicaties
Na iedere operatie kunnen complicaties optreden.
De belangrijkste complicaties na een dikke darmoperatie zijn:
• naadlekkage: een lek op de plaats waar de darm, nadat het zieke stuk is
verwijderd, weer aan elkaar is gemaakt. De inhoud van de darm lekt weg in de buik
en kan voor ontsteking van het buikvlies zorgen. De symptomen zijn: bolle en
gespannen buik, misselijkheid en braken, koorts en buikpijn.
Wanneer er sprake is van een naadlekkage, dan zal een heropname nodig zijn.
• wondinfectie: een ontsteking van de huid op de plaats van de hechtingen. De
symptomen zijn roodheid van de huid of lekken van wondvocht. Bij een
wondinfectie zal de arts het beleid bepalen. U hoeft voor een wondinfectie, die
goed onder controle is, niet in het ziekenhuis te blijven.
• buikabces: een ontsteking in de buik kan ook ontstaan zonder dat er sprake is van
naadlekkage. De belangrijkste symptomen zijn vooral koorts en buikpijn.
Neem contact op met het ziekenhuis wanneer uw toestand thuis na enkele dagen
achteruitgaat, bijvoorbeeld door:
• koorts
• bolle buik
• toename van pijn
• braken
• toegenomen roodheid of zwelling van de wond, of vocht uit de wond
• dunne ontlasting, vaker dan 3 x per dag gedurende 4 dagen of juist verstopping
gedurende 3 à 4 dagen
• moeilijk plassen of pijn bij het plassen.
Wij vragen u de eerste week na ontslag ‘s ochtends de temperatuur op te nemen.
Neem ook bij een stijging van de temperatuur boven 38,5 graden contact op met het
ziekenhuis.
| patiënteninformatie
3
Waar kunt u contact opnemen:
Binnen kantooruren:
• Verpleegkundig Specialist GE-chirurgie
Claire Snijders (vrijdag afwezig)
088-4591850
Bij geen gehoor:
• Polikliniek Chirurgie
088-4597775
Buiten kantooruren:
• Spoedeisende hulp
088-4597876
Er zal dan overlegd worden met de dienstdoende assistent-chirurgie.
Het is belangrijk dat u vermeld dat u bent geopereerd volgens het ERAS programma.
Controle
Twee of drie dagen na het ontslag belt de Verpleegkundig Specialist u op om te
informeren hoe het met u gaat.
De afdelingsverpleegkundige maakt voor u een afspraak voor een controle op de
polikliniek bij uw behandelende arts. U vindt deze afspraak op uw afsprakenbrief.
| patiënteninformatie
4
Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.
Tijdens kantooruren
Verpleegkundig Specialist GE chirurgie
Claire Snijders: 088 – 459 1850 (vrijdag afwezig)
Chirurgie
Meldpunt Oost 11
088 - 459 7775
Buiten kantooruren
Spoedeisende hulp (SEH)
Bereikbaar via parking Spoedeisende hulp/ Huisartsenpost
Telefoon 088 – 459 7876
Het is belangrijk dat u meldt dat u bent geopereerd volgens het ERAS
programma!
© 12-2015
Internet
www.zuyderland.nl
758
Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
Telefoon 088 - 459 7777
Download