Verpleegtechnisch Handelen Les 6

advertisement
Les 6


Ongeveer 300 mensen per week krijgen een
circulatiestilstand.
Hoe sneller en goed iemand gereanimeerd
wordt, bepaalt de overlevingskans

Pijn op de borst,

Vaak met uitstraling naar linker arm,


Kaak of rug is het belangrijkste verschijnsel
van acute hartproblemen.
Belangrijk om direct 112 te bellen.



Snel starten van een goede reanimatie bij een
circulatiestilstand om blijvende schade te
voorkomen.
Zie het als tijd winnen tot er professionele
hulp komt of een AED.
Met alleen basale reanimatie is er een
overlevingskans van 10-15%.

De AED dien je een gecontroleerde
stroomstoot toe aan het hart.

Hierbij is de overlevingskans van 50-75%!

Hoe sneller dit ingezet kan worden hoe beter.


Professionele zorgverleners hebben meer
mogelijkheden om de levenskansen te
verbeteren.
Dus het is van belang vroegtijdig 112 te
bellen!

Filmpje laten zien over reanimatie.

Filmpje laten zien over AED

Let op je eigen veiligheid

Roep om hulp, samen sta je sterker

Bij beademen doe een snelle mondinspectie
op evt vreemde voorwerpen.



Als professionele hulp het overneemt
Als het slachtoffer bij bewustzijn komt en
normaal begint te ademen.
Als je uitgeput bent (altijd handig als er nog
iemand bij is die het over kan nemen)



Mond op mondbeademing kan weerstand
opleveren. Gebruik een beademingsmasker. Bij
ernstig gezichtsletsel doe je ononderbroken
borst compressies.
Reanimatie is ingrijpend, praat erover en zoek evt
professionele hulp.
Bij reanimeren van kinderen kun je hetzelfde
handelen als bij volwassenen. Blaast minder
hoeveelheid lucht in en minder diepe borst
compressies. AED mag ook gebruikt worden.

Gebruik filmpje van de EHBO.

Indien mogelijk het slachtoffer spontaan laten hoesten.
Bij een volledig afgesloten luchtpijp:
 112 bellen
 5 slagen op de rug, tussen de schouderbladen
 De Heimlich greep toepassen.




Draaien van buik- naar rugligging:
Oefenen op de grond of op bed.
Stabiele zijligging en terugdraaien naar rugligging:
Oefenen op het bed.

Indien mogelijk het slachtoffer spontaan laten
hoesten.
Bij een volledig afgesloten luchtpijp:
 112 bellen
 5 slagen op de rug, tussen de schouderbladen
 De Heimlich greep toepassen.
Draaien van buik- naar rugligging:
 Oefenen op de grond of op bed.
Stabiele zijligging en terugdraaien naar rugligging:
 Oefenen op het bed.
Download