Document 692059

advertisement
Welk getal is het? Hou rekening met het voorschrift!
Gehele getallen



het grootste getal van 4 dezelfde cijfers
het grootste getal van 4 verschillende cijfers
het grootste getal van 4 cijfers waarbij je slechts 2 verschillende cijfers
gebruikt



het kleinste getal van 4 dezelfde cijfers
het kleinste getal van 4 verschillende cijfers
het kleinste getal van 4 cijfers, je mag slechts 2 verschillende cijfers gebruiken
Kommagetallen




het
het
het
het
grootste
grootste
grootste
grootste
getal
getal
getal
getal
tot
tot
tot
tot
op
op
op
op
0,01
0,01
0,01
0,01
kleiner dan
kleiner dan
kleiner dan
kleiner dan




het
het
het
het
kleinste
kleinste
kleinste
kleinste
getal
getal
getal
getal
tot
tot
tot
tot
op
op
op
op
0,01
0,01
0,01
0,01
groter
groter
groter
groter
dan
dan
dan
dan
1
0,1
0,5
0,9
1
0,1
0,5
0,9
Download