geschiedenis westerbork - portfolio

advertisement
Verslag Westerbork
2014
Ilona Bakker
3m2
6-2-2014
Inhoud
inleiding
Opdracht 1 Geschiedenis van het kampterein. (ges)
Opdracht 2 Wat was er in het kamp te zien. (ges)
Opdracht 3 Meneer verduin verslag. (ne)
Opdracht 4 Cultureel erfgoed. (CKV)
Opdracht 5 De toeristische functie van het kampterein. (ak)
Opdracht 1: geschiedenis van het
kampterrein
Inleiding: Er zijn vroeger natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurt in de 2de wereldoorlog
kamp Westerbork was in de 2de wereld oorlog een doorvoerkamp de nazi’s hebben het kamp
overgenomen en sinds 1 juli 1942 was het kamp van de Duitsers er woonden Duitsers op het
kamp de mensen die daar gevangen zaten werden niet heel slecht behandeld en de mensen
gingen vroeger ook leuk met elkaar om in het kamp het was heel erg gezellig alleen elke
dinsdag kwam er een trein en die nam mensen mee die daar gevangen zaten mensen die
hadden gehoord dat ze daar in Auswitsch goed behandeld worden de Duitsers zeiden dat en
ze zeiden ook dat het beter is dan hier maar er gingen ook veel verhalen rond dat de mensen
vergast werden en helaas was dat de waarheid. Als de gevangenen in de trein zaten zijn er
wel een paar ontsnapt die maakten dan een gat in de trein en zodra de trein verder weg was
ontsnapten de mensen. En waren de mensen vrij de Duitsers hadden op het kamp
uitkijktorens waarmee de kilometers ver konden kijken. Als er iemand te vroeg ontsnapte
konden de Duitsers hun weer het kamp indoen. En werden ze later weer vervoerd naar een
vernietigingskamp. Er stonden in kamp Westerbork veel barakken met allemaal een nummer
daar sliepen de mensen in. In de barakken stonden bedden van 3 hoog waar ze met
meerdere mensen insliepen soms zat er in 1 barak wel meer dan 1000 mensen. Er braken
daarom ook veel ziektes uit omdat de mensen niet schoon waren en de bekendste ziektes
die de mensen kregen waren: diarree, tyfus en verhongering. In het kamp moesten de
mensen hard werken. Ze werden helemaal uitgeput en dan waren ze ’s avonds gezellig met
elkaar de mensen gingen voetballen en toneelspelen zingen en zo allemaal activiteiten
Voor de 2de wereldoorlog: Kamp Westerbork ligt in midden Drenthe. Dicht bij hooghalen.
Kamp Westerbork was een doorvoerkamp voor de joden. Maar voor dat het een
doorvoerkamp werd was het een vluchtelingenkamp.
Het kamp is gebouwd in 1939 op 1 juli 1942 namen de nazi’s het kamp over toen werd
Westerbork een doorvoer kamp naar vernietigingskampen. De gevangen bleven een paar
dagen tot enkele weken in het kamp en werd dan door gevoerd naar Auswitsch of andere
vernietigingskampen. Auswitsch was de bekendste maar veel mensen gingen ook naar
Sobibor die stond ook in polen. Enkelen bleven een paar maanden tot een jaar. De mensen
die langer bleven moesten werken. De trein kwam 1 tot 2 keer in de week naar Westerbork
om mensen door te voeren. De mensen waren heel erg bang voor de treinen de meeste
treinen gingen naar Auswitsch maar ook naar Sobibor, Thereisen en bergen Belsen. Er waren
5000 joden die het uiteindelijk overleefd hebben. Het kamp was vroeger heel normaal maar
dat veranderde allemaal in een klap. De Duitsers waren hardhandig en stuurden joden,
homoseksuelen en zigeuners weg omdat Hitler daar een hekel aan had. Die mensen werden
allemaal naar kamp Westerbork gebracht en later doorgevoerd in het kamp moesten
mensen hard werken en lang de mannen werden gescheiden van de vrouwen. De vrouwen
moesten met hun kinderen zwaar werk doen. Maar naar het werk maakten de mensen
plezier ze voetbalden deden toneel verder was het kamp dus best wel gezellig en werden
niet heel slecht behandeld. De 2de wereldoorlog was begonnen in 1939 en in Nederland
1940. De Duitsers stuurden alle joden die ze konden vinden op transport naar Westerbork
sommige joden doken onder bij mensen. In het kamp waren de mensen gezellig onder
elkaar. Er waren optredens, de mensen kregen gewoon te eten totdat ze werden door
gevoerd maar in mei 1945 waren de mensen in Westerbork bevrijd. In Auswitsch staat een
monument dat de mensen uit Nederland herdacht, gewoon in de Nederlandse taal die het
kamp niet hebben overleeft.
Er braken veel ziektes uit in Westerbork daardoor gingen veel mensen dood de meeste
ziektes die voor kwamen was tyfus, diarree en verhongering. De mensen die waren op een
gegeven moment zo zwak dat ze dood gingen. op het kamp stonk het ook heel erg. Het
kamp werd bevrijd op 12 april 1945. Verder was het een normaal kamp heel normaal er was
voetbal velden en de mensen waren heel gezellig onder elkaar. Maar elke keer als de trein er
was waren de mensen bang dat ze door gevoerd moesten worden want de mensen hadden
al verhalen gehoord dat ze daar vergast werden. Sommige mensen die ontsnapten als ze in
de trein zaten. Maar ze moesten dan wel al en stuk uit het kamp zijn. Anders werden ze door
de Duitsers teruggehaald. Omdat de Duitsers super ver konden kijken omdat er hoge uitkijk
torens stond en geen bos. Dan waren ze vrij. Als er baby’s werden geboren die zwak waren
werden ze sterk gemaakt ze deed er alles aan om ze sterk te krijgen ze lieten de beste
dokters uit het land komen en kregen de duurste spullen om de zwakke baby’s sterk te
maken. Als ze sterk genoeg waren moesten ze alsnog mee met de trein de mensen dachten
dat het daar normaal was en hetzelfde als in Westerbork maar dat was het niet de mensen
werden daar direct vermoord. Dus ook de baby’s. Er werden heel veel joden vervoerd. Elke
dinsdag ging er een trein vanuit kamp Westerbork.
Opdracht 1B: na de 2de wereld oorlog
Na dat het kamp bevrijd was werd het afgebroken omdat het slecht herinneringen brengt bij
mensen die in het kamp hebben gezeten en het wel hebben overleeft. De laatste barak is
afgebroken in 1971 nu is het kamp een herinneringskamp er is net weer een barak geplaatst
barak nummer 56 in die barak heeft Anne Frank gewerkt. Het huis van de kamp
commandant staat er nu nog. Je kunt het bekijken als je naar Westerbork gaat. Om het kamp
staat nu ook nog prikkeldraad dan kun je nu nog zien hoe groot het kamp was.
Eind opdracht 1
Opdracht 2: Wat was er in het kamp te
zien?
In het kamp stonden vroeger veel barakken waar de gevangenen in sliepen er was een treinspoor ze
brachten de gevangenen daarheen en ze brachten ze naar andere concentratiekampen waar ze nog
erger werden behandeld
Het kamp was vroeger een kamp voor vluchtelingen daar waren gewoon winkels en de bakkerij
totdat de Duitsers het overnamen die hebben het kamp veranderd.
Om het kamp zat prikkeldraad er stonden torens waar de SS’ers in stonden voor als er een
gevangene wou ontsnappen konden ze hem dood schieten. Het kamp was erg groot. Het was dus
ook goed beveiligd. Het kamp stond midden in een natuurgebied dus om het kamp stonden veel
bomen en struiken.
Zo zag het kamp er ongeveer uit vroeger je ziet heel veel barakkenen het was een groot
doorvoerkampen. Elk barak had een bed van 3 hoog waar ze soms wel met zijn vijven inlagen.
In het kamp hadden ze verder wel alles ze hadden sport velden als ze de hele dag gewerkt hadden
gingen de mensen ’s avonds plezier maken zoals naar een voorstelling kijken of sporten
Wat is er nu in het kamp te zien is
Barak nummer 56;
In 1971 is de laatste barak afgebroken. De plek was daarom niet meer zo herkenbaar als wat het
eerst was. Om de mensen nu te laten zien hebben ze monumenten neergezet die geven de mensen
een beetje het beeld hoe het vroeger eruit zag en hoe de mensen daar leefden de barakken hebben
ze in het klein neergezet. Er is in Westerbork 1 barak terug
gezet barak nummer 56. In die barak heeft Anne frank
gewerkt. Barak staat nu op dezelfde plek als waar de barak
vroeger stond.
De 102000 stenen:
In het kamp is nu bijna niks meer te zien in het kamp staat wel een monument met 102.000 stenen
met joodse sterretjes erop. Hier zie je hoe het eruit ziet dit
monument laat zien hoeveel mensen er zijn dood gegaan. Deze
stenen zijn uit respect neer gezet voor de bezoekers. Omdat het
voor de familieleden die het wel overleeft hebben geen
gedenkplaats dus hebben ze in kamp Westerbork de stenen
neergezet. Deze grote stenen staan voor de oudere mensen en de
kleine stenen staan voor de jongere mensen en de kinderen die
het niet hebben overleeft.
Barak:
In het kamp staat ook nog een halve barak de barak is wit van kleur daarin sliepen de gevangenen.
Het was niet bestemd tegen de kou hier en de mensen waren ziek. Deze barak hebben ze laten staan
voor de bezoekers die komen. Deze barak is nep deze is van
steen gemaakt en niet van hout. In het klein staan er barakken
die je kunt bekijken zo kan je zien hoe het er een beetje uitzag
vroeger elk barak had een nummer de mensen kregen een
nummer en in die barak moesten ze gaan slapen de barakken
waren allemaal erg smerig. De hygiëne was niet goed omdat ze
zo slecht behandeld waren. In het begin van het kamp staan de
kleine barakken en een treinspoor ertussenin. De mensen
denken dat Auswitsch het ergste vernietigingskamp kamp was
maar Sobibor was net zo erg maar die is niet zo heel erg bekend.
Met dit aan de ingang van kamp Westerbork laten ze de mensen
zien dat ze niet alleen naar Auswitsch gingen.
Het treinspoor:
In Westerbork staat nog een klein stukje van het treinspoor. Aan het einde staat de rails omhoog.
Vroeger zijn er 93 treinen vertrokken vanuit Westerbork.
Elke dinsdag waren de mensen bang dat ze weg moesten.
Omdat er 93 treinen zijn weg gevoerd liggen er 93 houden
balken onder het treinspoor. En nog 4 anderen voor de
mensen die zijn weg gevoerd uit andere doorvoerkampen.
Helemaal aan het begin van het treinspoor staat een
stenen muur die geeft iets over het treinspoor aan. Voor de
mensen die zijn doodgegaan om het treinspoor liggen
stenen met middenin een rand de buitenste rand geeft aan
dat de mensen die daar nu staan voor de mensen die dood
zijn gegaan dat zijn is de binnenste rand.
De uitkijk toren:
Er staat in het kamp ook uitkijk torens omdat er vroeger geen bos om het kamp stonden konden de
Duitsers kilometers ver kijken. Als er dan iemand ontsnapte
konden ze het zien en hem weer oppakken. In totaal stonden
er 4 uitkijk torens op elke hoek 1. De torens waren zwart van
kleur en er stond een ladder daardoor kon je makkelijk de
toren in klimmen. De uitkijk toren is reconstructie van een
oude deze is dus niet echt.
Woning kamp commandant:
De woning van het kamp commandant was groen en wit van kleur daarin leefde de kamp
commandant dat was van een Duitsers. Het huis was redelijk groot. Het huis word nu gerestaureerd
en als het af is kunnen ze het huis laten zien.
Wat stond er vroeger niet en nu wel
op het kamp?
Op het kamp staan nu bomen dat stond er vroeger niet. Maar nu is het meer een bos als je
van het stuk eraf haalt laat je de mensen meer zien hoe het er vroeger uitzag op de kale
plek. Er staat ook op het kamp onder een dak een tafel waar kamp Westerbork in staat met
glas erover zo kan je een beetje laten zien hoe het kamp er vroeger uitzag. Alles wat er nu
staat is gerestaureerd. Er staan dus allemaal neppe dingen in het kamp. Vroeger stonden de
102.000 stenen er ook nog niet want die zijn er later pas neergezet. Ter gedachtenis van de
slachtoffers die het niet hebben overleeft. De treinspoor hebben ze ook een stuk vanaf
gehaald en helemaal achteraan hebben ze een muur neergezet. En de rails van de trein is
helemaal aan het begin staat het naar boven. Die meneer die ons rondleidde vertelde dat de
rails die naar boven wijst dat die voor de mensen die naar de hemel zijn gegaan. Dat hebben
ze uit respect gedaan. Het museum stond er vroeger ook niet die is er later ook neergezet.
Nu kan je daar informatie halen en je kan er eten ze verkopen daar ook veel spullen.
Eind opdracht 2
Opdracht 3: Meneer Verduin
Meneer Verduin kwam maandag langs tussen 2 en 3 werd er ons verteld wat hij had meegemaakt in
de 2de wereldoorlog
Meneer Verduin was geboren in Amsterdam in 1927 het gezin was modieus en hadden genoeg geld.
Het was eigenlijk geen joods gezin. Toen de oorlog begon woonden ze nog heel lang in hun huis later
in de winter wouden ze onderduiken. Ze hadden alles al klaarstaan totdat de avond voor dat ze
vertrokken werden opgepakt. Meneer Verduin was zijn Frans huiswerk aan het maken, toen er
achter hem mannen met laarzen stonden die hun naar de Hollandse schouwburg gebracht heeft.
Toen die tijd heette het de joodse schouwburg. Daar bleven ze een paar nachten en werden op de
trein gezet naar kamp Vucht die ging naar het zuiden. Toen ze in het kamp aankwamen hadden ze
het nog redelijk goed vergeleken met de andere omdat het gezin zo slim was kregen ze werk in het
kamp en 3 keer per dag eten. Ze hadden daar een tijd gezeten. Later gingen ze met de trein naar
Auswitsch ze hadden al gehoord dat de mensen daar vergast werden. Toen ze eenmaal in Auswitsch
waren aangekomen moesten ze in 2 rijen gaan staan. De ene kant vrouwen + kinderen. In de andere
rij stonden mannen en een paar sterke vrouwen. Meneer Verduin vroeg of hij ook bij de mannen
mocht gaan staan dat mocht niet maar toen hij verder in de rij stond is hij overgelopen en heeft hij
nog afscheid genomen van zijn zus hij gaf zijn zus een knuffel een handdruk en een kus en die zus zei
ik hoop dat het snel is afgelopen toen moesten ze naar hun barakken de eerste dag hoefden ze nog
niette werkenmaar daarna kreeg meneer Verduin zwaar werk. Hij had heel lang werk in het kamp.
Toen kreeg hij te horen dat hij morgen weg moest omdat er een ziekte uitbrak. Maar hij had het in
kamp vucht al gehad de ziekte was tyfus. hij wou nog niet dood dus hij verzon iets dat hij zijn duim
brak en nog iets langer kon leven hij kreeg daar goede verzorging in de ziekenbarak. Toen hij weer
helemaal beter was. kwamen de russen in 1945 de gevangenen werden het kamp uitgejaagd en
volgden toen de weg naar Gleiwitz dat was 40 tot 60 kilometer verderop. Daar werden ze nog heel
slecht behandeld Ernst Verduin moest naar de gaskamer daar omdat hij een jood was maar Ernst
Verduin wist dat niet een van d soldaten vroeg laat zien dan. Dat je geen jood bent. Maar ernst
Verduin wist dat niet hoe hij het moest laten zien hij liet zijn nummer zien en zijn paspoort maar dat
was het niet hij wist verder ook niet hoe hij het moest laten zien. Toen trok 1 van de soldaten zijn
broek naar beneden en hij kon niet zeggen dat hij een jood was want hij was niet besneden. Vanuit
daar ging hij naar Buchenwald dat kamp werd bevrijd op 11 april 1945. Door zijn ouders is hij
eigenlijk in leven gebleven.
Opdracht 4 CKV
Kamp Westerbork is een cultureel erfgoed. Het is een cultureel erfgoed omdat het met onze
geschiedenis te maken heeft. Omdat er in de 2de wereldoorlog veel mensen zijn vermoord en
mishandeld. Daarom kunnen wij op het kamp weten wat er gebeurd is. Daarmee willen ze laten
weten dat het voor iedereen belangrijk is dat ze gelijk behandeld moeten worden en niet zoals hitler
deed dat de mensen die een geloof hadden of homo en zigeuners.
Opdracht 5 aardrijkskunde
Deelvraag nummer 1: wat kunnen ze eraan doen om meer mensen te laten weten wat er vroeger in
het kamp gebeurde?
De mensen in kamp Westerbork werken kunnen meer bezoekers trekken door reclames te maken.
En op de radio te laten weten wat er vroeger in het kamp gebeurde, het op scholen laten zien. Want
veel mensen kijken wel tv en als je hem dan op een bekende zender laat zien zoals rtl4 en sbs6 dan
gaan zich meer mensen zich er al interesseren. Als je op scholen al vroeg heen gaat weten de
kinderen wat er in Kamp Westerbork gebeurde. En dat het nooit meer mag gebeuren. De tv kan een
stukje op het kamp filmen en laten zien hoe groot het was. Daarna in de reclames tussen de televisie
series door. Het Kamp Westerbork kan ook een film maken. En dan hoe het er nu uitziet en hoe het
er vroeger uitzag en mensen laten vertellen wie er in het kamp zat dat hij of zij verteld wat er vroeger
gebeurde. En dan gaan misschien mensen wel heen. Mensen gaan vaak uit met kinderen. De meeste
mensen die in het kamp Westerbork komen vinden het indrukwekkend. De mensen die in kamp
Westerbork werken willen ook dat de mensen eten wat er vroeger gebeurde en de mensen laten
zien dat het niet meer mag gebeuren. Ik vind het wel goed dat we heen zijn geweest want er zijn
daar veel erge dingen gebeurd en het mag nooit meer gebeuren dus ik vind het wel goed als ze
misschien reclames maken.
Deelvraag 2: wat voor nieuwe monumenten kom er nog misschien kunnen jullie nog wat meer
barakken neerzetten?
Misschien kunnen ze op het kamp meer dingen terugzetten zodat ze kunnen weten hoe het kamp
eruitzag nu lijkt het op een kale vlakte waar bijna niks opstaat. Kamp Westerbork kan meer barakken
op het kamp zetten want het kamp staat nu 1 werkbarak waar anne-frank in werkte maar misschien
kunnen ze ook een barak neerzetten waar de mensen in sliepen en bedden neerzetten van 3 hoog
net zo als vroeger. En de mensen als ze in een groep worden rondgeleid dat ze in het bed kunnen
liggend anders weten de mensen hoe het voelde want de bedden waren niet zacht. En er stond
vroeger ook een ziekenhuis in het kamp misschien kunnen ze het ziekenhuis in het klein terneer te
zetten. De meeste mensen die vinden het wel interessanter als er wat meer op het kamp terrein
staat. Er staan in het kamp dus maar een paar dingen. In het kamp kan je ook meerdere uitkijktorens
neerzetten en mensen erin laten klimmen en een soort van verrekijker neer te zetten die vast zit.
Dan kan je de mensen laten hoever de Duitsers konden kijken en rondom het kamp een beetje meer
bomen weghalen omdat er vroeger bijna geen bomen om het kamp stonden. Ik denk dat als je de
mensen meer laat zien dat ze het ook meer beseffen hoe het eruit zag en hoe het leven was.
Deelvraag 3: Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in Kamp Westerbork?
Één van de belangrijkste gebeurtenissen in Kamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
de eerste levensfases in Kamp Westerbork. De eerste vluchtelingen kwamen binnen in het kamp
rond 1939. In 1941 is Kamp Westerbork overgenomen door de Duitsers. Vanaf die tijd diende het
kamp als doorgangskamp. Er werden Joden gevangen gehouden en naar een poosje door
getransporteerd naar vernietigings kampen en concentratie kampen. De mensen op het kamp
hadden geen tot nauwelijks contact met de buitenwereld. De mensen in Kamp Westerbork kregen
bijna geen eten en als ze dit al kregen was dit veelste weinig. De mensen in het kamp waren allemaal
erg mager en sommige mensen gingen dood aan honger en/of ziektes zoals Tyfus. Wat wonderlijk
was dat de mensen in Kamp Westerbork af en toe een zogezegd bonte avond hadden. Hierbij kun je
je voorstellen dat de mensen zich hier op verheugden. Omdat ze even niet hoefden te werken. Bij
zo’n bonte avond werd muziek gespeeld, dansvoorstellingen of cabaret opgevoerd. Ook moesten er
liedjes worden gezongen over Kamp Westerbork. ( De Westerbork Serenade ) De mensen gingen
meestal goed en leuk met elkaar om, dit was vooral omdat er veel mensen waren die alleen naar het
Kamp werden gestuurd zonder enkele familie. En natuurlijk ook omdat ze steun aan elkaar hadden
en niemand goed wist wat er met iedereen zou gaan gebeuren. Ik vind dat er te veel slechte dingen
zijn gebeurd in deze jaren. Niemand die in Kamp Westerbork heeft gezeten heeft verdiend te
eindigen in de gaskamers.
Deelvraag 4: Hoe kun je de looproute vanaf het museum naar het kamp interessanter maken?
Het is natuurlijk leuk om de looproute van het museum naar het Kamp terrein mooier te maken. Nu
staan er langs het pad borden met planeten erop. En informatie over deze planeten en sterren. Op
een veld naast het terrein van Kamp Westerbork staan satellietschotels. Vanuit hier bekijken ze de
het heelal en doen ze hier onderzoeken over. Ik vind het persoonlijk niet interessant, ik zou de loop
route meer in teken zetten van het voormalig Kamp Westerbork. Hierbij kun je denken aan meer
inleving. Meer laten zien wat deze looproute was. Ook is het veel interessanter om desnoods
replica’s te maken van dingen die daar in die tijd stonden, bijvoorbeeld: hekken met prikkeldraad
barakken en uitkijkposten. Of poppen neerzetten, de poppen zouden dan joden kunnen voorstellen
of bewakers. Ik vind dat de toeristen meer beeld moeten kunnen vormen van hoe het er uitzag in de
tijd van de Tweede Wereldoorlog ,aangezien het kamp terrein destijds een kale vlakte is geworden. Ik
vind het erg zonde dat de dingen die eerst op het kamp stonden, zoals: de barakken, de werktuigen,
de paden/straatjes een paar jaar na de oorlog hebben weggehaald. Ik vond dat ze dit hadden moeten
laten staan om de mensen nu een beter beeld te geven van hoe het verschrikkelijke leven toen was
en dat dit natuurlijk nooit meer mag gebeuren. Er zijn veel Nederlandse maar ook Duitse, Canadese
en Amerikaanse soldaten gesneuveld, allemaal onschuldig om de vrijheid terug te halen in Europa
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards