hier het persbericht (Word-document)

advertisement
23 januari 2012:
persbericht/persuitnodiging
LERM, agrarische natuurverenigingen samen in slootkantenbeheer
Op donderdag 2 februari geven de agrarische natuurverenigingen ANV-Sint Tunnis, ANVGroen Boxmeer en ANV-Raamvallei het startschot voor een gezamenlijk en innovatief
project: LERM. In opdracht van waterschap Aa en Maas starten ze met het wegfrezen van
190 kilometer slootkant met een walkantfrees. Met deze frees worden oude
slootmaaiselhopen over het aanliggende perceel versnipperd. Voordelen van deze nieuwe
methode zijn uiteindelijke schonere slootkanten, minder emissie van mineralen uit
slootmaaisel in het slootwater en een betere waterafvoer van het perceel. De ANV’s gaan
zich bezig houden met de uitvoering in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis. De
werkzaamheden bestaan uit frezen, afrasteringen verplaatsen en monitoren.
Win/win-situatie
Waterschap Aa en Maas en de agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Brabant slaan de
handen ineen. Doelstelling voor het waterschap is een situatie met schone watergangen waarin
geen overbodige voedingstoffen uit het slootmaaisel kunnen sijpelen. De agrariërs varen wel bij
schone watergangen en een betere waterafvoer van het perceel. De ANV’s coördineren het
project. Door de gezamenlijke aanpak kan het project efficiënt en snel worden uitgevoerd.
Uiterlijk 1 maart moet het project zijn afgerond.
Demonstratiebijeenkomst voor draagvlak en informatie
Op 2 februari om 13.30 uur in ‘Het Wapen van Wanroy, Kwikstraat 6, 5446 AL Wanroy,
informeren de ANV’s alle aanliggende agrariërs en geïnteresseerden. Hierbij zal de walkantfrees
van alle kanten te bezichtigen zijn, ook tijdens het werk in het veld. Kijk voor meer informatie op:
http://www.raamvallei.nl/projecten/lerm-slootkantenbeheer.
Einde persbericht. Contact en informatie:
Projectleider Harry Geling: 06-57065824
Secretariaat: Gerald Willemsen 06-22-468228
ANV-Groen Boxmeer: 0485-361401
ANV-Raamvallei:
0486-432070
ANV-Sint Tunnis:
0485-381861
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards