Allianz Europa Aandelen Fonds

advertisement
Allianz Nederland Asset
Management B.V.
September
2011
Allianz
Europe
Selectie
Obligatie
Fund
Fonds
Fonds
AllianzHolland
EuropaFund
Aandelen
Fonds
Juli 2016
Morningstar-sterren:
Beleggingsdoelstelling
Allianz Europa Aandelen Fonds heeft een open-end karakter en belegt, in een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit
aandelen van Europese beursgenoteerde bedrijven. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten,
doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten.
Waardeontwikkeling¹:
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
jul 06
jul 07
jul 08
jul 09
jul 10
jul 11
Allianz Europa Aandelen Fonds
jul 12
jul 13
jul 14
jul 15
jul 16
MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro)
Performance ¹:
10%
7,0%
8,0%
6,8%
5,1%
1,9%
1,7%
0%
-10%
-11,6%
-12,4%
-20%
3 mnd
1 jaar
3 jaar
Allianz Europa Aandelen Fonds
Performance ¹:
5 jaar
MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro)
1 Maand
3 Maands
6 Maands
YTD
1 Jaar
3 Jaar
5 Jaar
Fonds
Benchmark
Verschil
3,2%
1,7%
0,9%
-5,7%
-12,4%
5,1%
6,8%
3,1%
1,9%
2,8%
-3,4%
-11,6%
7,0%
8,0%
0,1%
-0,2%
-1,9%
-2,3%
-0,8%
-1,9%
-1,2%
Intrinsieke Waarde:
31.07.16
30.09.13
30.09.12
30.09.11
31.12.15
30.09.15
30.09.14 *
( EUR in mln.)
Totale intrinsieke waarde
Aantal aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel
572,4
618,4
600,0
626,4
209,2
186,8
146,1
7.837.952
7.985.285
8.037.431
8.469.984
3.047.313
3.025.451
2.893.613
73,03
77,45
74,65
73,96
68,66
61,75
50,50
* Allianz Holland Fund is op 25 april 2014 samengevoegd met Allianz Europa Aandelen Fonds.
Allianz Nederland Asset
Management B.V.
September
2011
Allianz
Europe
Selectie
Obligatie
Fund
Fonds
Fonds
AllianzHolland
EuropaFund
Aandelen
Fonds
Juli 2016
Sectorverdeling:
Fondsfeiten
15,9%
Consumentengoederen noncyclisch
15,9%
Informatie Technologie
Farmacie / Biochemie
7,5%
14,7%
Financiële instellingen
Telecommunicatie
9,8%
Consumentengoederen cyclisch
13,5%
10,6%
Energie
12,1%
ISIN
NL0000286979
Benchmark
MSCI Pan-Euro Total Return Index (euro)
Beleggingsinstelling
Allianz Paraplufonds NV
Beheermaatschappij
Allianz Nederland Asset Management BV
Administratie
Allianz Vermogen BV
Depotbank
KASBANK NV
Datum van oprichting
29 mei 1990
Fondsmanager
Allianz Global Investors Europe GmbH
Portfoliomanager
S. Ghiro
Fondsvaluta
EUR
Fondsvermogen (in mln.)
EUR 572,4
Boekjaar
1 oktober tot en met 30 september
Laatste dividenduitkering
EUR 1,80 op 26 november 2015
Registratie in
Nederland
Overig
Beheervergoeding in %
op jaarbasis²
1,00
Lopende kosten in %³
1,10
Valutaverdeling:
Top-10 Holdings (%)
1,7%
12,9%
1
Roche Holdings
6,05
2
Royal Dutch Shell -A-
5,38
3
Nestle
4,94
Britse pond sterling
4
SAP
4,29
Zwitserse frank
5
Vodafone Group
3,84
Euro
57,2%
Deense kroon
28,2%
6
Shire
3,77
7
Unilever
3,48
8
Infineon Technologies
2,94
9
Adidas
2,85
10
Prudential
2,72
¹ De berekening van het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden.
Deze berekening komt overeen met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanbevolen methode.
²
De beheermaatschappij houdt zich het recht voor uit de beheervergoeding een distributievergoeding aan de distributiepartners te betalen, waarbij aan de distributiepartner wordt geadviseerd tijdens de
³
Lopende kosten: betreft de totale kosten (met uitzondering van de transactiekosten) die gedurende het boekjaar 2014-2015 ten laste van het subfonds zijn gebracht, uitgedrukt in een
beleggingsadviesgesprekken het exacte bedrag resp. percentage daarvan en het aan hem toekomende deel van de initiële verkoopprovisie aan de cliënt kenbaar te maken.
percentage van het gemiddeld eigen vermogen van het subfonds.
Allianz Paraplufonds
Holland Paraplufonds
N.V.
N.V.
p/a Allianz Nederland Asset Management B.V.
Buizerdlaan139,
Coolsingel
12, Postbus 761,
40, 3430
3000AA
ATNieuwegein
Rotterdam
Tel. (030)
088 577
607767651,
51,Fax
Fax088
(030)
577603
02 02
69,69,
[email protected],
[email protected],
www.allianz.nl
www.allianz.nl
AFM nummer: 12000055, Handelsregister
InschrijfnummerUtrecht
KvK 30194753
30067102
Download