Functieprofiel Productieleider Persoon De productieleider is

advertisement
Functieprofiel Productieleider
Persoon
De productieleider is geworteld in de visie van Joop van Zanten Staalservice. Hij is integer, weet wie
hij is, waar hij voor staat en draagt dit uit. Hij weet van aanpakken en wat hij doet is zichtbaar. Hij
wordt gerespecteerd, stimuleert mensen om continu te verbeteren en hij heeft een natuurlijk gezag
waardoor hij mensen meekrijgt.
Doel van de functie:
Het binnen de afgesproken kaders ontwikkelen van en leiding geven aan de personele, zakelijke en
productietechnische processen, inclusief de logistieke organisatie en het gebied van persoonlijke
personele ontwikkeling. Zodanig dat de afgesproken doelstellingen op het terrein van levertijden,
omzet, winst, kwantitatieve en kwalitatieve bezetting op evenwichtige wijze worden bereikt, zodat de
continuïteit wordt zeker gesteld.
Plaats in de organisatie:
• Rapporteert aan de Directeur.
• Maakt deel uit van de MT(+).
• Geeft sturing aan de medewerkers afdeling productie /planning
Hoofdtaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
Resultaatgebied: beleid en planning
• Is mede verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van het businessplan van het bedrijf op
basis van de logistiek, productie en kwaliteit processen, dit in overleg met het MT( +).
• Rapporteert periodiek over voortgang en resultaten aan het MT(+).
• Draagt bij aan het algemene organisatiebeleid.
• Is verantwoordelijk voor de systematische voortgang van de rapportagecyclus, zoals door het
MT (+) vastgesteld, op het gebied van de logistiek, productie en kwaliteit processen
Resultaatgebied: productie/kwaliteit
• Is verantwoordelijk voor de planmatige voortgang van het totale werkproces, de voorbereiding,
planning en logistiek.
• Optimaliseert, structureert en implementeert verbeteringen t.a.v. efficiency en kwaliteit.
• Adviseert het MT(+) en levert organisatie breed input.
• Is verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten, het analyseren hiervan en het
doorvoeren van verbeterslagen.
• Volgt de marktontwikkelingen en oriënteert zich op (relevante) wet- en regelgeving.
• Bewaakt de kwaliteit, integriteit en voortgang van onze dienstverlening.
• Organiseert en stuurt de interne processen en de controle hierop.
• Verzorgt en verstrekt diverse rapportages aan het MT(+).
• Draagt er mede zorg voor dat iedereen volgens de geldende procedures en
kwaliteitssystemen(o.a. ISO) werkt.
• Uitvoeren van interne audits.
• Is mede verantwoordelijk voor de naleving van veiligheid- milieu- en arbo-wetgeving.
• Begeleid keuringsinstanties, werkt mee bij bedrijfscertificeringen op het gebied van productie
en kwaliteit.
• Stelt afdelings- en individuele doelstellingen voor medewerkers productie en planning op en
bewaakt deze.
Resultaatgebied: bedrijfsvoering
• Geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor het functioneren en het beoordelen van de
medewerkers van productie en planning.
• Is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de beoordelings- en
functioneringsgesprekken met de medewerkers en bewaakt de voortgang van de afspraken
• Brengt binnen het bedrijf het werk van de medewerker productie en planning op het gewenste
niveau door middel van gerichte coaching en opleiding.
• Initieert mede en coördineert verandertrajecten in het bedrijf.
• Doet mede voorstellen met betrekking tot de optimalisering van systemen en procedures en
bedrijfsuitrusting en implementeert deze na goedkeuring.
• Is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden binnen zijn verantwoordingsgebied.
Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau.
• Bedrijfskundige of productie achtergrond.
• Meerjarige, aantoonbare ervaring in vergelijkbare functie in uiteenlopende organisaties.
• Leidinggevende en coachende ervaring.
• Kennis van administratieve en operationele processen en regelgeving.
• Affiniteit met interne bedrijfsprocessen
• Kennis van kwaliteitssystemen (ISO).
• Managementvaardig en innovatief.
• Tactisch kunnen opereren in een productie omgeving.
Voor meer informatie neem je contact op met Frans Berkien (YACHT) via
telefoonnummer (06) 57569914
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards