Antipluviol S

advertisement
S
l
o
i
v
u
l
p
i
t
n
A
Drop
Effect
Kleurloos
waterafstotend
impregneermiddel
op basis van
siloxaanhars
TOEPASSING
Kleurloos middel dat zichtbare betonconstructies,
cementpleisters, cellenbeton, sierbakstenen,
zichtzijden van betonblokken, natuur- en kunststeen,
niet-geëmailleerde keramische tegels enzovoorts,
bescherming biedt tegen de inwerking van hevige
regenval.
Voorbeelden van toepassingen
• Herstelbehandeling tegen vocht van bepleisterde
wanden die zijn blootgesteld aan de inwerking van
regenwater.
• Preventieve behandeling tegen carbonatatie van de
zichtzijde van betonwanden.
• Kleurloze waterafstotende behandeling ter
bescherming van historische gebouwen of van
gebouwen met een bijzondere architectonische
waarde.
• Waterafstotende behandeling van zichtbare muren
en baksteen.
Op die manier ontstaat een waterafstotende laag
diep in de poriën en capillairen van het materiaal, die
het water afweert.
Dankzij deze eigenschap zorgt Antipluviol S voor
een efficiënte bescherming tegen agressieve stoffen
die in de lucht aanwezig zijn en die door het
regenwater in het materiaal worden gebracht.
Antipluviol S verandert het aanzien van het
materiaal niet en vormt geen film, zodat de
waterdampdoorlatendheid niet wordt aangetast.
Antipluviol S beschikt over een uitstekende
weerstand tegen alkaliën die in cement aanwezig
zijn en tegen UV-straling.
BELANGRIJK
Antipluviol S is niet geschikt voor het impregneren
van:
– horizontale oppervlakken (terrassen);
– souterrains;
EIGENSCHAPPEN
Antipluviol S is een kleurloze, oplosmiddelhoudende
vloeistof op basis van siloxaanhars, die een groot
vermogen heeft tot impregnatie van alle
absorberende minerale materialen die in de bouw
worden gebruikt.
– waterbassins;
– liftschachten of constructies die onderhevig zijn
aan drukwater;
– gipsondergronden;
Wanneer Antipluviol S op een poreuze ondergrond
wordt aangebracht, dringt het diep in het materiaal
door en reageert het met het aldaar aanwezige vocht.
– synthetische pleisters of pleisters waarop
synthetische verf is aangebracht.
[sche3] 327_antipluviol s_nl (16.10.2007 - 4ª Bozza/Ciano/PDF)
lS
o
i
luv
p
i
t
An
TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)
PRODUCT
Vorm:
vloeistof
Kleur:
doorzichtig
Volumieke massa (g/cm3):
0,83
Houdbaarheid:
24 maanden, mits in de ongeopende, originele
verpakking op een droge en beschutte plaats
bewaard
Vast residu (%):
7,5
Brookfield-viscositeit (mPa•s):
11
(as 1 - toeren 100)
Gevarenclassificatie volgens Richtlijn 1999/45/EG:
schadelijk, gemakkelijk ontvlambaar, milieugevaarlijk.
Raadpleeg voor gebruik de paragraaf
“Veiligheidsaanbevelingen” en lees de informatie op
de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad
Douanecode:
3823 90 95
GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN
Antipluviol S
aanbrengen met
een kwast
Droogtijd van het oppervlak:
1 uur
Wachttijd tussen verschillende lagen:
2 uur
Verwerkingstemperatuur:
van +5° C tot +30° C
Test eerst of Antipluviol S geen
kleurveranderingen op de ondergrond
veroorzaakt als het moet worden toegepast
op natuursteen, gekleurd pleisterwerk of
andere oppervlakken die geen gelijkmatige
zuiging vertonen.
AANBRENGEN
Voorbereiden van de ondergrond
Alvorens met de impregnatie te beginnen,
moet alle vuil, stof, vet, olie, verf,
zoutuitslag, mos en onkruid, die de
penetratie van Antipluviol S tot diep in het
materiaal kunnen belemmeren, van het te
behandelen oppervlak worden verwijderd.
Bij bestaande oppervlakken is de keuze
voor de reinigingsmethode afhankelijk van
het soort vuil. Over het algemeen is het
voldoende om het oppervlak met koud
water te reinigen.
Reiniging met warm water of stoom is met
name aan te raden voor het verwijderen
van olie of vet.
Indien het oppervlak niet vuil is, volstaat
een zorgvuldige afborsteling met een
grove borstel en het stofvrij maken van
het oppervlak met perslucht.
Naast het gebruik van een geschikte
reinigingsmethode is het van belang
dat Antipluviol S uitsluitend wordt
aangebracht op zichtbaar droge
ondergronden.
Bereiden van het product
Antipluviol S is klaar voor gebruik en
hoeft niet met water of oplosmiddel te
worden verdund.
Aanbrengen van het product
De efficiëntie en de duur van de
waterafstotende werking is afhankelijk
van de penetratiediepte van het
impregneermiddel.
Behandeling van de
zichtzijde van bakstenen
Dit hangt natuurlijk ook samen met het
absorberend vermogen van het te
behandelen materiaal en van de hoeveelheid
aangebracht impregneermiddel.
Voor een gelijkmatige verdeling van
Antipluviol S is het raadzaam om voor
grote oppervlakken een handmatig en
ruggedragen spuitsysteem te gebruiken
en voor kleinere oppervlakken of voor
oppervlakken met veel ramen een roller
of een kwast.
Breng zo veel Antipluviol S op het
oppervlak aan dat het verzadigd raakt.
Over het algemeen zijn voor een volledige
impregnatie 2 tot 3 lagen voldoende,
waarbij tussen het aanbrengen van de
verschillende lagen een wachttijd van circa
2 uur moet worden aangehouden.
Na het gebruik van Antipluviol S kan er
geen verf meer worden aangebracht.
Schilderwerk moet worden uitgevoerd
voordat Antipluviol S wordt aangebracht
en de verf moet zijn gebaseerd op
anorganische pigmenten (bijv. silicaatverf).
Voer tests uit om te beoordelen of het
gebruik van Antipluviol S verkleuring van
de verf veroorzaakt.
Reinigen
Apparatuur en gereedschappen die voor
het impregneren zijn gebruikt, kunnen met
oplosmiddelen worden gereinigd (benzine,
terpentine, enz.).
VERBRUIK
Het verbruik varieert afhankelijk van het
absorberend vermogen van de ondergrond
en bedraagt ongeveer:
Beton:
0,15-0,30 kg/m2 per laag
Cementpleister: 0,25-0,60 kg/m2 per laag
Sierbakstenen: 0,30-1,00 kg/m2 per laag
Natuursteen:
0,10-0,30 kg/m2 per laag
VERPAKKING
Emmers van 5 en 10 kg.
HOUDBAARHEID
Bewaar Antipluviol S in de gesloten
verpakking op een droge en beschutte
plaats, uit de buurt van warmtebronnen
en open vuur.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Antipluviol S bevat ontvlambare
oplosmiddelen die schadelijk en gevaarlijk
zijn voor het watermilieu.
Het is daarom raadzaam tijdens het
gebruik beschermende handschoenen en
een veiligheidsbril te dragen en daarnaast
alle voorzorgsmaatregelen in acht te
nemen die van toepassing zijn op
ontvlambare producten: niet roken en niet
in de buurt van open vuur of vonkbronnen
gebruiken. Zorg voor een goede ventilatie
wanneer het product in een afgesloten
ruimte wordt gebruikt. Werkkleding die
door het impregneermiddel nat is
geworden, moet direct worden gewisseld.
Voer het gebruikte product af als
gevaarlijke afvalstof.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.
ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en
voorschriften op onze eigen ervaringen
berusten, dienen zij slechts als een
indicatie te worden beschouwd. De
omstandigheden zullen in de praktijk
telkens anders zijn en derhalve zal de
gebruiker, alvorens hij of zij een van onze
producten gaat gebruiken, zelf moeten
nagaan of het product geschikt is voor het
beoogde doel. De gebruiker is dan ook
altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik
van het product.
Referentiemateriaal over dit
product is op verzoek verkrijgbaar
en te vinden op de Mapei-website
www.mapei.be en www.mapei.com
327-10-2007
De reproductie van teksten, foto’s en illustraties uit deze
publicatie is verboden en wettelijk strafbaar
(Nl) A.G. BETA
lS
o
i
luv
p
i
t
An
®
DE WERELDPARTNER IN DE BOUW
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards