Management Summary

advertisement
Salarisindicatie
Overzicht bonussen
Long Term incentives
Extralegale voordelen
TOP EXECUTIVE
SALARY
SURVEY
2016
Steekproefsamenstelling
HUDSON
Moutstraat 56
9000 Gent
Tel: +32 9 242 54 44
[email protected]
VOORWOORD
Het Instituut voor het Familiebedrijf en Hudson ontvangen steeds meer vragen naar
onafhankelijke en representatieve salarisinformatie voor directieleden. Daarom slaan
we de handen in elkaar en lanceren we een nieuwe editie van de Top Executive
Salarisstudie om u een correct beeld te geven van de gangbare verloningspraktijken
voor directieleden binnen de Belgische markt.
Uw medewerking aan onze studie geeft ons de mogelijkheid om een representatief
beeld te schetsen van de markt. Wij nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen
aan onze Top Executive studie (editie 2016). Als dank voor een deelname aan onze
studie ontvangt u gratis een Management Summary report.
We willen u alvast een idee geven van wat het Management Summary Report precies
inhoudt. Het rapport geeft u een algemeen idee van de gangbare verloningspraktijken
voor directieleden en dit zowel op het niveau van vast salaris, variabel salaris en
extralegale voordelen. Op het einde geven wij u ook de verdeling weer van de
marktgegevens volgens omzet, aantal werknemers en sector. De gegevens die u
hieronder zal terugvinden, zijn enkel ter voorbeeld en zijn dus niet gebaseerd op reële
observaties.
Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen als deelnemer.
Bert De Greve
Associate Director
ALGEMEEN DIRECTEUR
N = 67
VAST SALARIS
Vast Salaris
SHORT TERM INCENTIVES
Actual Bonus
Target Bonus
Actual Total Cash (incl. Actual bonus)
Target Total Cash (incl. Target Bonus)
LONG TERM INCENTIVES
Value Long Term Incentives
Actual Total Cash incl. LTI (incl. Actual bonus en LTI's)
Target Total Cash incl. LTI (incl. Target bonus en LTI's)
LEVEL
Compas Band
% Ontvangers
Mediaan
€ 248.728
65%
VOORBEELD
70%
30%
€ 121.104
33%
€ 313.850
€ 279.256
€ 86.445
€ 391.240
€ 386.671
Het benchmarkrapport hiernaast geeft de mediaan weer van
het vast salaris, de reëel uitbetaalde bonus en target bonus
voor de specifieke referentiefunctie van Algemeen Directeur.
Ook voor de Long Term Incentives wordt de mediaan
meegegeven, op basis
van een waardering van de
verschillende LTI vormen.
In de grafiek onderaan de pagina wordt een trendlijn
opgemaakt van het vast salaris, het salaris incl. de Actual
Bonus (Actual Total Cash) en het salaris incl. Actual Bonus en
23
Long Term Incentives (Actual Total Cash incl. LTI) per
compasband. Deze lijn voorspelt de marktgegevens op basis
Visualisatie per compasband (trendlijn)
van de gekende data, per compasband.
€ 600.000
De compasband onderaan, gaande van 20 tot 24, geeft het
€ 500.000
gewicht weer van de functie, op basis van organisatieomvang
€ 400.000
(omzet, aantal & type medewerkers), het niveau van
VOORBEELD
€ 300.000
verantwoordelijkheden, autonomie, scope en impact. De
compasbanden laten toe om elke functie correct te vergelijken
€ 200.000
€ 100.000
met de referentiefuncties, rekening houdende met de inhoud
20
21
22
23
24
€ 190.528,00
€ 251.902,00
€ 313.276,00
€ 374.650,00
€ 436.024,00
€ 210.528,00
Actual Total Cash incl. LTI € 220.528,00
€ 281.902,00
€ 353.276,00
€ 424.650,00
€ 496.024,00
€ 301.902,00
€ 383.276,00
€ 464.650,00
€ 546.024,00
Vast Salaris
Actual Total Cash
en het functiegewicht. Bij de rapportering van de studie zal een
instrument aangereikt worden die u in staat zal stellen om te
bepalen welke compasbanden van toepassing zijn voor
functies in uw organisatie, om de juiste vergelijking te maken.
OVERIGE DIRECTIEFUNCTIES
N = 67
% Ontvangers
VAST SALARIS
Vast Salaris
SHORT TERM INCENTIVES
Actual Bonus
Target Bonus
Actual Total Cash (incl. Actual bonus)
Target Total Cash (incl. Target Bonus)
LONG TERM INCENTIVES
Value Long Term Incentives
Actual Total Cash incl. LTI (incl. Actual bonus en LTI's)
Target Total Cash incl. LTI (incl. Target bonus en LTI's)
LEVEL
Compas Band
Mediaan
€ 154.553
58%
61%
VOORBEELD
10%
Het benchmarkrapport hiernaast geeft de mediaan weer van
het vast salaris, de reël uitbetaalde bonus en target bonus voor
de overige directiefuncties, ongeacht het functioneel domein.
€ 30.150
20%
€ 202.648
€ 179.775
Ook voor de Long Term Incentives wordt de mediaan
€ 49.967
€ 315.527
€ 313.956
In de grafiek onderaan de pagina wordt een trendlijn
20
Long Term Incentives (Actual Total Cash incl. LTI) per
meegegeven, op basis
van een waardering van de
verschillende LTI vormen.
opgemaakt van het vast salaris, het salaris incl. de Actual
Bonus (Actual Total Cash) en het salaris incl. Actual Bonus en
compasband. Deze lijn voorspelt de marktgegevens op basis
van de gekende data, per compasband.
Visualisatie per compasband (trendlijn)
€ 350.000
De compasband onderaan, gaande van 18 tot 22, geeft het
€ 300.000
gewicht weer van de functie, op basis van organisatieomvang
€ 250.000
VOORBEELD
€ 200.000
(omzet, aantal & type medewerkers), het niveau van
verantwoordelijkheden, autonomie, scope en impact.
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
In
18
19
20
21
22
Vast Salaris
€ 116.665,00
€ 147.220,00
€ 180.587,00
€ 209.553,00
€ 243.082,00
Actual Total Cash
€ 121.665,00
€ 157.220,00
€ 200.587,00
€ 239.553,00
€ 283.082,00
Actual Total Cash incl. LTI € 122.665,00
€ 159.220,00
€ 205.587,00
€ 249.553,00
€ 303.082,00
dit
Management
Summary
report
werden
alle
directiefuncties samengenomen, ongeacht het functioneel
domein.
Indien
u
salarisinformatie
wenst
per
functie
(bijvoorbeeld Directeur Financiën, HR Directeur,...) kunt u deze
steeds verkrijgen via een rapport op maat.
VARIABEL LOON
Sinds een aantal jaar kunnen we spreken van een trend naar variabilisering, omdat het aandeel van variabel loon in de Belgische
salarispakketten steeds groter wordt. Maar welke vormen van variabele beloning zijn nu echt gangbaar voor directiefuncties?
Zijn dit eerder short-term incentives, of winnen de long-term incentives zoals stock optie plannen opnieuw aan belang?
SHORT TERM INCENTIVES
Op basis van de gegevens die we ontvangen, gaan we na hoe gangbaar het toekennen van een bonus (korte termijn) is voor
directieleden. Hierbij wordt ook een overzicht gegeven van de courante bonusbedragen per compasband.
Bedragen Actual Bonus per compasband
€ 100.000
€ 80.000
€ 67.961,00
€ 54.183,00
€ 60.000
VOORBEELD
€ 41.007,00
€ 40.000
€ 20.000
€ 28.734,00
€ 9.102,00
€ 19.668,00
€ 12.938,00
€0
18
19
20
21
22
23
24
Actual Bonus
Short Term Incentives - Voorkomen
Vervolgens wordt ook dieper ingegaan over welk
type bonus het precies gaat, is dit een Target bonus
Cash, eerder een Discretionaire bonus of een
Commissie en hoe wordt er geoptimaliseerd via
CAO 90 bonus of storting in een aanvullend
10%
8%
Target Bonus Cash
Target Bonus Non-Cash
VOORBEELD52%
20%
pensioenplan.
Discretionaire Bonus
CAO 90 Bonus
Commissie
10%
Daarnaast bekijken we ook hoe een aantal criteria de hoogte van de bonusuitbetaling beïnvloeden. Zijn het vooral de
organisatiecriteria (vb. sector, omzet, aantal personeelsleden) die het bedrag van de bonus gaan beïnvloeden? Of zijn het
eerder de functiegebonden zaken die een rol spelen (vb. betreft het functies met een nationale/internationale scope, op welk
niveau in de organisatie is de functie actief, speelt het lidmaatschap van de Raad Van Bestuur mee, ...)?
Op basis van de analyses wordt dan een top-3 voorgesteld van de factoren die het meest en het minst impact hebben op het
bedrag van de bonus.
Lidmaatschap Raad van Bestuur
Nationale/internationale scope
Niveau in de organisatie waarop de functie
actief is
Omzet
Aantal werknemers
Sector
VOORBEELD
LONG TERM INCENTIVES
In theorie hebben de Long Term Incentive plannen de doelstelling om de belangen van de directieleden in lijn te brengen met
de belangen van de aandeelhouders, door hen mee te laten genieten van de gerealiseerde meerwaarde van de aandelen. De
directieleden zouden op die manier betere en meer duurzame lange termijn beslissingen nemen, die het lange termijn succes
van de organisatie zou garanderen. In de Bel 20 bedrijven zien we het belang aan LTI’s opnieuw toenemen. Hoe zit het in de
praktijk, is het toekennen van Long Term Incentives gangbaar voor directieleden in andere organisaties?
Het rapport zal het percentage voorkomen en de waarde van de Long Term Incentives meegegeven zoals hieronder visueel
wordt voorgesteld.
Bedragen Long Term Incentive per compasband
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000
€ 48.200,00
€ 40.200,00
€ 31.908,00
VOORBEELD
€ 40.000
€ 20.000
€ 3.102,00
€ 8.091,00
€ 23.001,00
€ 15.364,00
€0
18
19
20
21
22
23
24
Long Term Incentive
Vervolgens gaan we ook dieper in over welke types
het
vaakst
voorkomen.
In
onze
Long Term Incentives - Voorkomen
vragenlijst
onderscheiden we vijf types; Stock Options, Share
Grants,
Phantom
Stock
Options
(Stock
Appreciation Rights), Phantom Shares en Free
Shares. Voor elk type wordt het percentage
voorkomen weergegeven.
15%
10%
48%
VOORBEELD
2%
Stock options
Share grants
Phantom Stock
Options (SAR's)
Phantom shares
25%
Free shares
Bij Long Term-incentives onderscheiden we plannen die gericht zijn op retentie, door de rechten pas uitoefenbaar te maken
na een welbepaalde tijdspanne (= time-vesting) of plannen die gericht zijn op lange termijn realisaties, door rechten pas
uitoefenbaar te maken bij het behalen van de vooropgestelde doelstellingen (= performance-vesting). Ook hier gaan na welke
plannen het meest gangbaar zijn op de markt.
Wat betreft het percentage voorkomen van Long Term Incentives, wordt een zelfde analyse uitgevoerd als bij de Short Term
Incentives, namelijk welke criteria hebben het meeste impact op het toekennen. Ook hier gaan we na of dit eerder
organisatiecriteria zijn of eerder functiegebonden kenmerken.
EXTRALEGALE VOORDELEN
In de praktijk zien we dat bedrijven hun werknemers, naast het bruto salaris, eveneens een aantal bijkomende voordelen
toekennen. In de situatie waar het directielid werkt via een managementvennootschap, is het gebruikelijk dat deze
voordelen eveneens in rekening worden gebracht om de jaarlijkse management fee te bepalen.
Hierna wensen wij u verder te informeren betreffende het betalen van representatie- of forfaitaire kostenvergoedingen en
de bedrijfswagen. Deze informatie is enkel geldig voor directieleden met een werknemersstatuut.
Netto Forfaitaire Kostenvergoeding
Op basis van onze analyses, gaan we na of het betalen van
In de tabel hieronder zal een overzicht gegeven worden van
een
de mediaanwaarde van de representatievergoeding voor de
representatievergoeding
aan
directieleden
een
algemeen gebruik is in de Belgische markt. Deze forfaitaire
Algemeen Directeur en de overige directiefuncties.
vergoeding is als kost eigen aan de werkgever vrijgesteld
van sociale bijdragen en personenbelasting. Uiteraard dient
Bedrag Netto Forfaitaire Kostenvergoeding
de representatievergoeding vastgesteld te worden op basis
van
onderliggende
documenten
en
bewijskrachtige
informatie. Veelal wordt hieromtrent een ruling gesloten met
Functie
Pct 50
Algemeen Directeur
€ 3.900
VOORBEELD€3.300
Overige directiefuncties
de fiscale overheden.
Bedrijfswagen
De bedrijfswagen is een belangrijk voordeel dat niet weg te denken is uit de Belgische context. Hierbij wordt een
percentage weergegeven van het aantal directieleden dat een bedrijfswagen ontvangen. Daarbovenop geven we
eveneens een overzicht van de meest voorkomende merken en modellen van bedrijfswagens voor de respectievelijke
referentiefunctie.
Functie
Meest voorkomende bedrijfswagen
Algemeen Directeur
BMW 5-series
Audi A6
Mercedes E-klasse
VOORBEELD
Overige directiefuncties
BMW 5-series
Audi A6
Audi A4
WERKNEMERS VS. ZELFSTANDIGEN
De databank omvat voornamelijk salarisgegevens van leden van
Voorkomen verschillende statuten
het directiecomité, Raad van Bestuur en hoger kader met een
werknemersstatuut. Anderzijds worden bestuurders van een
Werknemer
vennootschap wettelijk vermoed zelfstandigen te zijn. In de
Belgische markt zien we ook verdere optimalisaties door o.a.
het oprichten van een managementvennootschap. Bijgevolg
omvat onze databank ook informatie van hogere kaderleden die,
op zelfstandige basis, al dan niet werken met een
30%
VOORBEELD
Zelfstandig zonder
Managementvennootschap
62%
8%
Zelfstandig mét
Managementvennootschap
managementvennootschap.
Mediaan Jaarsalarissen per statuut
Zelfstandige met
managementvennootschap
Zelfstandige zonder
managementvennootschap
€ 291.573,00
Hiernaast kan u een overzicht terugvinden van de
mediaan jaarsalarissen per statuut. Om de vergelijking
te maken met de markt, hebben we de management
€ 327.123,00
VOORBEELD
Werknemer
€ 230.147,00
fees omgerekend naar een hypothetisch bruto
basissalaris
rekening
houdend
parameters;
sociale
zekerheid,
met
volgende
bedrijfswagen,
representatievergoeding en groepsverzekering.
CONVERSIE
Managementfee
Sociale
Zekerheid
Bedrijfswagen
Representatievergoeding
Groepsverzekering
Hypotetisch
Basissalaris
STEEKPROEFSAMENSTELLING
Aantal werknemers
Omzet
5%
7%
10%
10%
16%
12%
20%
15%
VOORBEELD
VOORBEELD
14%
18%
20%
25%
18%
10%
< 15 MIO €
15 - 49,99 MIO €
50 - 124,99 MIO €
125 - 249,99 MIO €
250 - 374,99 MIO €
375 MIO € - 3,75 MIA €
< 50
100 - 249
500 - 999
> 5000
>3,75 MIA €
50 - 99
250 - 499
1000 - 4999
De grafiek hiernaast geeft een overzicht van de observaties, opgedeeld per sector.
Sector
35%
35%
VOORBEELD
30%
Industrie
Handel
Diensten
HUDSON
Moutstraat 56
9000 Gent
Tel: +32 9 242 54 44
[email protected]
Download