Een apparaat of computer aan een netwerk toevoegen

advertisement
Een apparaat of computer aan een netwerk
toevoegen
De stappen voor het toevoegen van een apparaat aan het netwerk variëren afhankelijk van het
besturingssysteem dat wordt uitgevoerd op uw computer en of uw netwerkapparaten
ondersteuning bieden voor nieuwere technologieën.
Als uw router ondersteuning biedt voor Windows Draadloze verbinding maken, of Wi-Fi
Protected Setup (WPS), kunt u aan de hand van de volgende stappen een computer toevoegen
aan het netwerk:
1. Schakel de computer in.
2. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (
het systeemvak te klikken.
of
) in
Een lijst wordt weergegeven van de netwerken die momenteel beschikbaar zijn.
3. Klik op uw netwerk en klik vervolgens op Verbinding maken.
4. In plaats van dat u een beveiligingssleutel of wachtwoordzin typt, drukt u op de WPSknop (Wi-Fi Protected Setup) op de router. De router stelt de computer automatisch in
om verbinding te maken met het netwerk en de beveiligingsinstellingen van het
netwerk toe te passen.
Windows Draadloze
verbinding maken helpt u om een computer te verbinden met het netwerk.
Opmerking
Windows Draadloze verbinding maken stelt de netwerkverbinding in, waarbij de beveiliging
standaard is ingeschakeld. U kunt de beveiligingsinstellingen eventueel op een later tijdstip
wijzigen.
Download