Ziekteleer_forum

advertisement
Ziekteleer
2012
Wilmer: IBD
Verhamme: monoklonale gammopathie
VDS: het artikel van obesitas bespreken (de chirurgie)
VDW: de behandeling van HIV
Bespreek GERD: wat zijn de ontstaansmechanismen, de symptomen en de behandelingen.
Bespreek enkele veel voorkomende oorzaken van bloeding.
Bespreek endometriose
Vergelijk de 5 meest voorkomende herpesvirussen onderling. Welke vertonen latentie? Welke
kunnen maligniteit veroorzaken?
Bespreek de ziekte van Cushing
Bespreek de kliniek van TBC
Bespreek de kliniek, symptomen, therapie van GERD
Bespreek thrombocytopenie. Wat is het risico hiervan?
2011
1) Influenza: bespreek seizoens-, pandemie- en vogel2) Hemofilie
3) Acromegalie: diagnose complicaties ..
4) Alcoholische hepatitis
1) Bespreek syfilis epidemiologie, klinische presentatie, diagnose en bespreek de parallellen
met ziekte van lyme.
2) Bespeek claudicatio intermittens klinisch, diagnose, behandeling..
3) Bespreek hyperthyreoidie klinisch, behandeling..
4) Bespreek NASH/NAFLD
1 - Vergelijk herpesvirussen.
2 - Bespreek acute leukemie
3 - Bespreek endometriose
4 - Bespreek ulcuslijden
1. Bespreek de epidemiologie van tuberculose op wereldniveau en in België en bespreek de
epidemiologie van resistente tuberculose op wereldniveau en in België.
2. Bespreek stamceltransplantatie.
3. Bespreek de ziekte van Addison : kliniek, oorzaken en behandeling. (bijvraag op het
mondeling : hoe kunnen we deze ziekte diagnosticeren?)
4. Bespreek het klinisch beeld, de diagnose en de behandeling van de ziekte van Crohn en
collitis ulcerosa.
bespreek de cyclus van malaria en implicaties naar symptomen toe( soorten
plasmodium,virulentie)
bespreek thrombocytopenie
bespreek cushing( methothrexaat?)
bespreek pathogenese GERD (sfincterrelaxaties bij gezonde persoon? )
2010
-Hoe TBC voorkomen?
-bespreek ziekte van paget
-bespreek aneurisma
-bespreek claudicatio intermittens
-pathogene/potentiele/opportunisctische micro-organismen en implicaties naar preventie toe
-GERD: bespreek pathogenese en symptomen
-bespreek monoclonale gammopathien (sowieso een favoriete vraag bij verhamme, hij stelt ze
als bijvraag, ook al is dat totaal je vraag niet)
-bespreek hemofilie
-Geef alle symptomen van cushing
-Bespreek ziekte van lyme
2008
Wilmer:-symptomen, diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten + symptomen,
diagnose en behandeling van DVT
Vanwijngaerden: oorzaak, kliniek en behandeling van hyperthyroidie + verwekker, kliniek en
behandeling van CSD
Bespreek medicamenteuze hepatitis
Geef kliniek, diagnose en behandeling van hemofilie
Geef kliniek en orgaanaantasting bij sarcoidose
Geef kliniek, diagnose, oorzaak en behandeling van hypothyroidie
Ziekte van lyme
Cushing
Reflux
aneurmisma
Soorten microorganismen
Endometriose
Belangrijkste oorzaak anemie
Functionele dyspepsie
bariatrische ingrepen
coeliaki
claudicatio intermittens
SIRS, sepsis, severe sepsis, septic shock en MODS uitleggen
Bespreek Ulcuslijden
Bespreek acute leukemie
Bespreek de verschillen tussen osteoporose en osteomalacie
Vergelijk de 5 herpesvirussen, de latentie, en welke malacie veroorzaken
Bespreek Irritable Bowel Syndrome.
Bespreek kliniek, diagnose en behandeling van diep veneuze trombose.
Bespreek ectopische zwangerschap.
Bespreek schistosomiase: verspreiding, verwekker, cyclus, kliniek en diagnose.
Download