Website 1 - Bloggen.be

advertisement
Tine Vandevijvere
Ge-Ned
Bronnen
• Artikels
• Websites
• Publicaties
Artikel 1
• Databank: Mediargus
• Zoekterm: jeugdboek op
toneel
Artikel 2
• Databank: Adiov
• Zoekterm: Theater
Artikel 3
• Databank: Antilope
• Zoekterm:
Theater op de planken
Website 1
• Zoekmachine: Google
• Zoekterm:
jeugdboek op de planken
Website 2
• Zoekmachine: Google
• Zoekterm:
Henna op je huid
Website 3
• Zoekmachine: Google
• Zoekterm:
Jeugdboek op de
planken
Website 4
• Zoekmachine: Google
• Zoekterm:
Wikipedia
 Taal: Engels
 Zoekterm: drama
Website 5
• Zoekmachine:Yahoo
• Zoekterm:
Jeugdboek op de
planken
Website 6
• Zoekmachine: Altavista
• Zoekterm:
Jongeren en
theater
Website 7
• Zoekmachine: MSN
• Zoekterm:
Jongeren and
theater
Publicatie 1
• LIBIS-Net-Catalogi
Bronnenkritiek
Artikel
• Publicatiedatum en auteur van het artikel zijn bekend.
• Vrij van taalfouten.
• Het Nieuwsblad.
Website
http://en.wikipedia.org/wiki/Drama
• Objectieve bron
• Vrij van taalfouten
• Links voor meer informatie
Publicatie
• Objectiviteit
• Vrij van taalfouten
• Bibliografie
Mindmaps
7. Bijlagen
8. Bibliografie
1. Inleiding
6. Verloop en
organisatie
‘Een jeugdboek
op de planken’
2. Doelstellingen
5. Het boek
• Waarom?
• Thema?
• Personage?....
4. Educatief theater
3. Theater door de
eeuwen heen
7. Bijlagen
8. Bibliografie
1. Inleiding
6. Conclusie
‘Het organiseren
van een poëziedag’
2.Waarom dit
thema?
5. De poëziedag
• Organisatie
• Verloop
4. Poëzie in de
klas
3.Soorten poëzie
9. Bibliografie
1. Inleiding
8. Bijlagen
2. Waarom dit
thema ?
7. Conclusie
‘ Een klassiek
stuk voor 14jarigen’
3. Theater in her
onderwijs
6.De symboliek
• decor en
techniek
• Kleding en
grime
…
5. De repetities
4. Het toneelstuk
Einde
Download