Passantentarieven 2017 - Oogziekenhuis Zonnestraal

advertisement
Declaratiecode
192848
192849
192854
192855
192856
039813
039814
15A379
17A379
15A381
15A384
15A385
17A385
15A387
15A388
15A389
17A389
15A390
15A391
15A392
17A392
15A393
15A394
17A394
15A395
15A397
15A398
15A401
15A402
15A403
15A404
15A405
15A406
15A407
15A408
15A434
15A437
15A438
15A439
17A439
15A440
17A440
15A441
17A441
15A442
15A443
17A443
15A456
15A460
15A465
15A473
15A474
15A475
15A476
15A482
15A483
15A484
Zorgproduct
OVPXXXXXX
OVPXXXXXX
OVPXXXXXX
OVPXXXXXX
OVPXXXXXX
OVPXXXXXX
OVPXXXXXX
070401002
070401002
070401004
070401007
070401008
070401008
070401011
070401012
070401013
070401013
070401015
070401016
070401017
070401017
070401018
070401019
070401019
070601002
070601004
070601005
070601009
070601011
070601012
070601013
070601014
070601015
070601016
070601017
079599003
079599007
079599008
079599009
079599009
079599010
079599010
079599011
079599011
079599012
079599013
079599013
079799003
079799007
079799012
079799022
079799023
079799024
079799025
079799031
079799032
079799033
Omschrijving
Eerste optometrisch onderzoek (binoculair).
Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair).
Preventieve optometrische screening.
Screening (intake) orthoptie.
Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek.
Eerste orthoptisch onderzoek.
Standaard vervolg orthoptisch onderzoek.
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens
Consult op de polikliniek bij een ziekte van de ooglens
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens
Ingewikkelde operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk
Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk
Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk
Consult op de polikliniek bij een verhoogde oogdruk
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Consult op de polikliniek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Consult op de polikliniek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Passantentarief 2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
70,09
50,19
52,46
34,66
67,86
98,00
63,00
1.459,88
1.459,88
560,50
902,56
1.134,00
1.134,00
340,20
417,00
471,99
471,99
277,40
98,28
151,20
151,20
210,60
260,28
260,28
2.647,13
1.256,04
560,50
483,84
340,20
417,00
471,99
98,28
151,20
207,36
260,28
560,50
340,20
417,00
471,99
471,99
98,28
98,28
151,20
151,20
207,36
260,28
260,28
2.327,02
521,49
560,50
340,20
417,00
471,99
626,40
151,20
207,36
260,28
Declaratiecode
15A485
15A487
15A488
15A489
15A491
15A525
15B573
15B576
15B577
15B578
15B579
15B580
15B581
15B582
15B583
15B585
15B590
15B591
15B592
15B594
15B595
15B597
15B600
15B601
15B602
15B603
17B603
15B604
17B604
15B605
15B606
15B607
15B609
15B610
15B613
15B614
15B615
15B616
15B617
15B618
15B619
15B620
15B621
15B622
15B623
15B624
15B625
15B626
15B627
15B628
15B630
15B631
15B634
15B635
15B636
15B637
Zorgproduct
079799034
079799036
079799037
079799038
079799041
079999020
070801003
070801007
070801008
070801009
070801010
070801011
070801012
070801013
079499002
079499005
079499011
079499012
079499013
079499015
079499016
079699003
079699007
079699008
079699009
079699010
079699010
079699011
079699011
079699012
079699013
079799002
079799005
079799008
079799011
079799017
079799018
079799019
079799020
079799026
079799027
079799028
079799029
079799030
079799035
079799039
079799042
079799044
079799045
079899002
079899004
079899005
079899008
079899010
079899011
079899012
Omschrijving
Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog, geen netvliesaandoening door diabetes
Ingreep bij netvliesaandoening bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Operatieve ingreep bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
Ingewikkelde operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog
Consult op de polikliniek bij een ziekte van het oog
Consult op de polikliniek bij een ziekte van het oog
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog
Operatief herstel van een netvliesloslating en verwijderen trekvliezen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) met een laser bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Hoornvliestransplantatie bij een ziekte van het hoornvlies
Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Passantentarief 2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
460,84
98,28
98,28
593,79
1.293,94
813,49
560,50
340,20
417,00
471,99
98,28
151,20
210,60
260,28
2.053,37
2.185,92
477,65
471,99
98,28
210,60
260,28
560,50
340,20
417,00
471,99
98,28
98,28
151,20
151,20
210,60
260,28
3.012,12
2.484,00
560,50
2.160,00
340,20
417,00
471,99
521,49
98,28
151,20
210,60
260,28
1.055,16
612,36
500,04
810,00
615,54
2.313,68
3.739,61
1.210,68
560,50
1.620,00
340,20
417,00
471,99
Declaratiecode
17B637
15B638
15B639
17B639
15B640
17B640
15B641
15B642
17B642
15B643
15B644
15B645
15B646
15B649
15B650
15B651
15B652
15B653
15B654
15B655
15B656
15B657
17B657
15B658
15B659
17B659
15D602
15D603
15E305
15E306
15E307
15E308
15E309
17E309
15E620
17E620
15E621
17E621
15E713
17E713
15E714
17E714
15E715
17E715
Zorgproduct
079899012
079899013
079899014
079899014
079899015
079899015
079899016
079899017
079899017
079899019
079999002
079999003
079999005
079999008
079999010
079999011
079999012
079999013
079999014
079999015
079999016
079999019
079999019
079999021
079999023
079999023
070601019
070601020
070601018
079799047
079899020
079999004
079999017
079999017
079599015
079599015
079899021
079899021
079499017
079499017
079499018
079499018
079499019
079499019
Omschrijving
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Consult op de polikliniek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Consult op de polikliniek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Ingreep bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Operatie bij een ziekte van de oogkas
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
meer dan 4 polikliniekbezoeken en uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Consult op de polikliniek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Ingreep bij een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Ingreep bij een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Ingreep bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk
Laserbehandeling bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk
Operatie aan de oogbol bij een verhoogde oogdruk
Operatie bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
Operatie bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Operatie bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
Operatie aan het hoornvlies bij ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Operatie aan het hoornvlies bij ziekte van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien
Passantentarief 2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
471,99
1.275,48
98,28
98,28
151,20
151,20
210,60
260,28
260,28
378,00
3.058,56
1.214,15
560,50
1.495,80
340,20
417,00
471,99
98,28
151,20
210,60
260,28
1.236,23
1.236,23
572,40
368,28
368,28
896,22
648,00
2.162,42
3.538,03
3.186,00
1.985,04
Zie prijslijst website
Zie prijslijst website
Zie prijslijst website
Zie prijslijst website
2.376,00
2.376,00
560,50
560,50
351,00
351,00
156,60
156,60
Download