LabOral Diagnostics®

advertisement
Antibiotica en Parodontitis
Uw tandarts, huisarts en apotheek dienen op de
hoogte te zijn van uw medicijngebruik. Alcohol mag bij
bepaalde antibiotica niet gebruikt worden. Lees voor
gebruik altijd de bijsluiter.
Om de mogelijk negatieve bijwerkingen, zoals
diarree, van een antibioticumkuur te reduceren,
kunt u gebruik maken van PlusbioticsTM Probiotica.
Deze informatiefolder wordt u aangeboden
Informatiefolder
door LabOral Diagnostics in samen­
Antibiotica en Parodontitis
werking met uw behandelaar. Als u
vragen heeft over het gebruik van antibiotica,
raadpleeg dan uw mondhygiënist, tandarts,
huisarts of apotheker.
Vraag uw behandelaar om meer informatie.
Wist u dat:
✔Antibiotica uitsluitend werken tegen bacteriën?
✔Virussen niet gevoelig zijn voor antibiotica?
✔Antibiotica dus niet werkzaam zijn tegen
verkoudheid, griep of andere virusziekten?
LabOral Diagnostics®
Lichtschip 15, 3991 CP Houten, Nederland
T +31 30 63 61 674 F +31 30 63 61 527
E [email protected] I www.laboral.nl
LabOral Diagnostics®
Antibiotica en Parodontitis
Wanneer antibiotica?
Resistentie
Uw tandvleesaandoening (parodontitis) vraagt om een
Bacteriën kunnen minder gevoelig of zelfs ongevoelig
intensieve behandeling. Het leren schoonhouden van
worden voor één of meerdere antibiotica. We spreken
uw gebit en een grondige professionele gebitsreiniging
dan van resistentie. Als dit gebeurt kunnen de
zijn essentiële stappen in de behandeling van
betreffende antibiotica niet meer worden ingezet bij
parodontitis. Soms is ook chirurgische correctie van
de behandeling van een ziekte die door de resistente
Antibiotica zijn van oorsprong natuurlijke stoffen die
het tandvlees noodzakelijk. De samenstelling van
bacterie wordt veroorzaakt. In het gespecialiseerde
door bacteriën en schimmels worden uitgescheiden
de tandplaque in uw mond is in het gespecialiseerd
laboratorium kan een gevoeligheidstest worden
en die andere bacteriën doden. Sommige antibiotica
microbiologisch laboratorium onderzocht. Omdat bij u
uitgevoerd. Als blijkt dat een bacterie niet gevoelig is
kunnen geheel chemisch worden gemaakt. Antibiotica
één of meerdere ziekteverwekkende bacteriën werden
voor een bepaald antibioticum wordt gezocht naar een
worden gebruikt om bacteriën te bestrijden die
aangetroffen, wordt uw tandarts of mondhygiënist
alternatief. Belangrijke oorzaken van resistentie zijn:
infecties veroorzaken. Penicilline is wellicht het meest
geadviseerd om de behandeling te ondersteunen met
onnodig en verkeerd gebruik van antibiotica.
bekende antibioticum. Inmiddels zijn er tientallen
een gerichte antibioticumkuur.
De keuze van het juiste antibioticum en het strikt
Onderzoek heeft uitgewezen dat een antibioticum­­­­
kuur de behandeling van uw tandvleesaandoening kan
ondersteunen. In deze folder vindt u informatie over
het gebruik van antibiotica.
Wat is een antibioticum?
verschil­lende antibiotica, elk met een eigen specifieke
werking. Niet alle bacteriën zijn gevoelig voor alle
antibiotica.
De werking van antibiotica
opvolgen van de voorschriften van uw behandelaar
Waarom de kuur afmaken?
Antibiotica gebruiken heeft alleen zin als dat precies
volgens de voorschriften gebeurt. Als de kuur
helpt resistentie voorkomen.
Bijwerkingen
voortijdig wordt gestopt of de tabletten onregelmatig
Net als andere geneesmiddelen kunnen antibiotica
Meestal is ons afweersysteem in staat ongewenste
en niet precies volgens de voorgeschreven dosering
bijwerkingen hebben. Milde bijwerkingen zijn: roodheid
bacteriën onschadelijk te maken. Soms is echter
worden ingenomen, bestaat er een grote kans dat de
op de huid, geringe verandering in de ontlasting, jeuk,
een ziekteverwekkende bacterie de oorzaak van een
infectie niet verdwijnt. Dit komt omdat dan niet alle
hoofdpijn en misselijkheid. Voorbeelden van ernstige
infectie die we moeilijk kunnen bestrijden. Antibiotica
ziekteverwekkende bacteriën zijn gedood en worden
bijwerkingen zijn ernstige diarree en allergische
kunnen de groei van deze bacterie stoppen zodat het
opgeruimd. Een ander risico van te vroeg stoppen
reacties zoals zwellingen in de keel. Neem als er
lichaam de tijd krijgt om de afweer te reorganiseren,
is dat de bacterie resistent (ongevoelig) kan worden
ernstige bijwerkingen optreden of bij twijfel altijd
de ziekteverwekker te doden en deze op te ruimen.
voor het antibioticum. Als het niet lukt om u aan de
contact op met uw tandarts of huisarts en stop nooit
Een antibioticumkuur is alleen effectief en verantwoord
voorschriften te houden moet u dit altijd melden bij
op eigen initiatief met de kuur. Antibiotica kunnen de
als bekend is welke bacterie bestreden moet worden
uw behandelaar.
werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en
en als bekend is voor welk antibioticum deze bacterie
andersom. Als u andere medicijnen gebruikt, moet u
gevoelig is.
dat vooraf aan uw behandelaar melden.
Download