Checklist IB/PVV 2008

advertisement
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw gegevens

Naam en voorletters
:

Adres
:

Postcode + woonplaats :

Telefoon privé
:

Telefoon werk/mobiel
:

BSN-nummer
:

Geboortedatum
:

Nederlands bankrekeningnummer teruggave

Emailadres
M/
V
:
:
Gegevens partner

Naam en voorletters
: Naam
Partner

Adres
: Idem

Postcode + woonplaats: Idem

BSN-nummer
:

Geboortedatum
:

Nederlands bankrekeningnummer teruggave

Emailadres
Als Bovenstaand
M/
V
:
: Idem als bovenstaand
Voor gehuwden

Bent u het hele jaar 2008 gehuwd geweest?
Ja /
Nee

Bent u in 2008 gehuwd?
Ja /
Nee, per
(Datum)

Bent u in 2008 duurzaam gescheiden gaan leven?
Ja /
Nee, per
(Datum)

Bent u in 2008 gescheiden?
Ja /
Nee, per
(Datum)
Ja /
Nee
Voor ongehuwden

Woonde u in het hele jaar samen?

Bent u beiden het hele jaar 2008 op hetzelfde adres

in het bevolkingsregister ingeschreven?
Ja /
Nee

Bent u in 2008 samen gaan wonen?
Ja /
Nee, per
(Datum)

Bent u in 2008 uit elkaar gegaan?
Ja /
Nee, per
(Datum)
Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, vul dan hieronder de voorletters, de geboortedata en het
bsn nummer van de kinderen in.
Voorletters
Geboortedatum
BSN nummer
BOX 1

Jaaropgaven van uw werkgever(s) of uitkeringsinstanties.

Opgave auto van uw werkgever: merk en type, cataloguswaarde, kenteken en eventueel
rittenadministratie.

Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden, o.a. alfahulp of vrijwilligerswerk.

WOZ waarde van de woning per 1 januari 2005 ( is nieuwe waarde van de gemeente). Voor
België graag aankoopprijs van de woning, zonder notariskosten etc.

Taxatierapport of schattingsverslag.

Overzicht betaalde hypotheekrente.

Hypotheekschuld per 31 december, Dit staat vaak op overzicht betaalde hypotheekrente.
Als het er niet op staat, graag de aflossingstabellen van de bank, o.a. Record Bank

Als er een nieuwe hypotheek is afgesloten in betreffend belastingjaar, graag deze overzichten
ook en nota van de notaris.
Neem ook offerteaanbieding mee, dit i.v.m. dossierkosten.

Kwitantie taxateur/schatter.

Voor inwoners van Belgie ook het basis attest , dit verklaart het doel en duur van de lening.

Bonnen van verbouwing, Financiering keuken / badkamer

Kapitaalpolissen voor u afgesloten, waaronder polissen spaarhypotheek en studiepolissen van
minderjarige kinderen.

Door u ontvangen periodieke uitkering, o.a. alimentatie.

Betaalde premies voor lijfrente/nabestaandenlijfrente.

Als u in betreffend belastingjaar uw woning heeft verkocht en een andere woning heeft
aangekocht, dan graag alle gegevens meebrengen zoals hierboven beschreven + kosten van
verhuizing, makelaarsrekening, verbouwingskosten van nieuwe woning. Dus alle bonnen
bewaren of rekeningen.
Dit i.v.m. bijleen-regeling.

Overzicht van pensioenverzekeringen
BOX 3
Bezittingen van u en minderjarige kinderen op 1 januari en op 31 december betreffend belastingjaar

Bank-giro-spaartegoeden.

Aandelen/obligaties (jaaropgave van de bankinstelling).

Overige onroerende zaken ( niet eigen woning, maar b v vakantiewoning)

Spaarloonoverzicht.

Levensloopregeling.

Maatschappelijke beleggingen.
Schulden van u en minderjarige kinderen op 1 januari en op 31 december betreffend belastingjaar

Persoonlijke leningen/doorlopende kredieten.

Financieringen van aandelen.

Schulden van studiefinanciering.

Schulden hypotheek overige onroerende zaken, bijvoorbeeld 2e woning of vakantiewoning.

Schulden van Credit Card.
Persoonsgebonden aftrek
LET OP: LAATSTE JAAR OM UITGEBREID KOSTEN OP TE GEVEN, 2009 STEVIG INGEPERKT

Uitgaven voor giften of kerkbijdragen.

Betaalde alimentatie voor ex-echtgenote of bijdragen aan kinderen.
Naam ex-echtgenote
:

bsn-nummer
:

Geboortedatum
:

Adres
:

Woonplaats
:

Uitgaven voor ziektekosten, die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar.
Denk aan extra tandartskosten, aanschaf bril of lenzen, aanschaf gehoorapparaat,
speciaal dieet,( Voor aanschaf bril, lenzen of gehoorapparaat, factuur of aankoopbon
meebrengen).

Polis aanvullende ziekte kosten verzekering

Polis (doorlopende) reisverzekering

Beschikking voorlopige aanslagen inkomstenbelasting betreffend belastingjaar.

Beschikking Voorlopige Teruggaaf eigen woning betreffend belastingjaar.

Beschikking Zorg-, Huur-, en Kindertoeslag.
Opmerkingen

Belgie kent geen WOZ waarde van een woning. Voor Aangifte inkomstenbelasting is dit wel
van belang. Daarom is het voor ons belangrijk wat de koopprijs van de woning is geweest. Zo
kunnen wij dan de WOZ-waarde bepalen.
Zijn er nog vragen, stel ze gerust telefonisch of via de mail. Het is voor ons belangrijk dat u alle
benodigde gegevens mee brengt, zodat wij Aangifte Inkomstenbelasting zo snel mogelijk kunnen
invullen en versturen.
Belangrijk! Zorg dat u alle benodigde gegevens meebrengt, zodat wij u aangifte in behandeling
kunnen nemen. Als wij niet over de benodigde gegevens beschikken, dan kunnen wij uw aangifte niet
in behandeling nemen en het indienen daarvan loopt vertraging op.
Wij willen u verzoeken om het aangifteblad ons direct te bezorgen zodat wij een uitstelverzoek kunnen
indienen!!!!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards