de lijst als flitskaarten.

advertisement
conventional
apprenticeship
Wozzol
highbrow
extra-curricular
Wozzol
magnify
humanities
Wozzol
mishap
Wozzol
overt
Wozzol
Wozzol
Wozzol
scatter
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
debris
Wozzol
Wozzol
fondle
endurance
Wozzol
Wozzol
bide your time
conservationist
deride
Wozzol
vibrant
artistic licence
comprise
Wozzol
sweeping
vexing
articulate
Wozzol
signify
staunch
unsurpassed
Wozzol
sample
senior
soothe
Wozzol
parochial
review
quadruple
Wozzol
Wozzol
Wozzol
buitenschools
traditioneel
stage / stageperiode
vergroten
geesteswetenschappen
intellectuele
kortzichtig / bekrompen
openlijk / openlijke vorm van
kleine tegenvaller
proeven / uitproberen
controle / inspectie
verviervoudigen
betekenen
hoger in rang
uiteenjagen / verdrijven
verstrekkend / ingrijpend
loyaal / trouw
verzachten
levendig / vol leven
ergerlijk
onovertroffen
je tijd afwachten / je tijd afwachten
(voor een goed moment)
artistieke vrijheid
duidelijk uitspreken
brokstukken
natuurbeschermer
bestaan uit
aaien / strelen
uithoudingsvermogen
bespotten / belachelijk maken
fornication
impart
gratuitous
Wozzol
impertinent
Wozzol
implacable
Wozzol
lurid
inconsistent
Wozzol
oblivious
Wozzol
Wozzol
Wozzol
unmatched
Wozzol
persuasive
prevail
predetermined
Wozzol
Wozzol
pungent
Wozzol
allegation
Wozzol
atrocious
unparalleled / unmatched
Wozzol
Chief Excecutive Officer / CEO
Wozzol
constitution
conscientious
Wozzol
Wozzol
dissent
cutting-edge
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
marked
Wozzol
judicious
Wozzol
rehabilitate
Wozzol
Wozzol
gear up
intricate
inconspicuous
Wozzol
dissenter
footage
endeavour
Wozzol
Wozzol
is reminiscent of
Wozzol
Wozzol
doorgeven / meedelen
zinloos
ontucht / overspel
tegenstrijdig
onverbiddelijk
brutaal
overtuigend
zich niet bewust
schokkend / luguber
scherp / scherp van smaak of reuk
de overhand hebben
vooraf bepaald
gruwelijk
beschuldiging / onbewezen
beschuldiging
ongeëvenaard
grondwet
serieus en hardwerkend
president-directeur /
president-directeur van een groot
bedrijf
afgescheidene
van mening verschillen / afwijken
geavanceerd / heel modern
zich klaarmaken
filmbeelden / opnamen
poging
verstandig
ingewikkeld
onopvallend
doet denken aan
helpen om te reïntegreren
groot / opvallend
renounce
retrieve
Wozzol
unparalleled
self-reliant
Wozzol
wanton
Wozzol
affinity
unparalleled / unmatched
Wozzol
annihilate
Wozzol
assign
antagonize
Wozzol
Wozzol
beam
ballot paper
Wozzol
dean
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
adversary
Wozzol
commendable
Wozzol
Wozzol
rein
tax return
avert
Wozzol
pinpoint
ravenous
substitute
Wozzol
head-on
longevity
plaster
Wozzol
dote on
floating voter
hover around
Wozzol
command
defer
eloquent
Wozzol
Wozzol
conspirator
Wozzol
Wozzol
onafhankelijk
terugvinden
officieel afstand doen van
affiniteit
moedwillig / baldadig
ongeëvenaard
toewijzen / opdragen
irriteren / boos maken
volledig vernietigen
afdwingen
balk
stembiljet
dol zijn op
uitstellen
hoofd universitaire faculteit
frontaal
zwevende kiezer
welbespraakt
lokaliseren
een hoge leeftijd / een lang leven
zweven rond
teugel
uitgehongerd
stukadoren
tegenstander
belastingaangifteformulier
vervangen
samenzweerder
prijzenswaardig
voorkomen
conceive
contrive
Wozzol
counterfeit
Wozzol
devour
denunciation
Wozzol
discord
dilapidated
Wozzol
domineering
Wozzol
implausible
Wozzol
Wozzol
Wozzol
periphery
Wozzol
Wozzol
Wozzol
stir
refrain from
Wozzol
verifiable
urban legends
Wozzol
imperceptible
perceptive
rectangular
Wozzol
Wozzol
whistle-blower
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
Wozzol
vervalst
bedenken / verzinnen
bedenken
vervallen
verslinden
sterke kritiek / openlijke veroordeling
onmerkbaar
dominant / overheersen
onenigheid
rand van een gebied
scherpzinnig
ongeloofwaardig
beroering / sensatie
zich onthouden van
rechthoekig
klokkenluider
controleerbaar
broodjeaapverhaal
Download