Voordelen en voorwaarden Peterman Autogroep Voordeelpas

advertisement
Voordelen en voorwaarden Peterman Autogroep Voordeelpas
De Peterman Autogroep Voordeelpas (t.w.v. 80 EUR) geeft 20% korting op:
-
Onderhoud/reparatie (uitgezonderd autoschade);
Het reinigen van het interieur en exterieur van uw auto bij groot onderhoud;
Onderdelen voor uw auto (uitgezonderd banden).
Voordelen
-
Gratis autowassen bij elke grote onderhoudsbeurt;
Gratis APK exclusief 4-gasmeting of roetmeting en afmeldkosten;
Zomer- en winterinspectie zijn gratis.
Gratis bij Autoschade
-
Taxatie en vervangend vervoer;
Schadeherstel dient door Peterman volgens taxatie te worden uitgevoerd;
Alle wel verzekerde vervangend vervoerskosten worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto is verzekerd;
Brandstofkosten zijn niet gratis.
Gratis controle en vervangen van defecte verlichting buitenzijde
-
Xenon- en Led verlichting zijn uitgesloten;
Het betreft alleen de montage van defecte lampen.
Indien defecte verlichting een gevolg is van een technisch defect:
-
De vervanging valt niet onder de Peterman Autogroep Voordeelpas zolang het defect aanwezig is;
Na verhelpen van een defect is vervanging automatisch weer opgenomen voor zover dit niet bij de reparatie hoort.
Gratis 2x per jaar controle & bijvullen motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeiervloeistof
-
Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen van de genoemde vloeistoffen, hogere vloeistofniveaus of het vullen van externe
flessen etc. zijn niet gedekt;
Indien tijdens onderhoud volgens het onderhoudsschema vloeistoffen vervangen en/of bijgevuld dienen te worden, dan is het
bijvullen van die betreffende vloeistoffen niet gedekt;
Indien een laag vloeistofniveau een gevolg is van een technisch defect dan valt het bijvullen niet onder de Peterman Autogroep
Voordeelpas, zolang het defect aanwezig is;
Na verhelpen van een defect is het bijvullen automatisch weer opgenomen voor zover dit niet bij de reparatie hoort.
Gratis ruitreparatie
-
Een sterreparatie wordt gratis uitgevoerd ongeacht of de auto voor glas is verzekerd;
Alle wel verzekerde sterreparaties worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto is verzekerd;
Een gratis sterreparatie valt alleen onder de Peterman Autogroep Voordeelpas wanneer bij het aanbieden van de auto de groene
kaart wordt overlegd, dus ook indien de auto niet voor glas is verzekerd.
Gratis Peterman Autogroep Mobiliteitsservice
-
Voor de voorwaarden van de mobiliteitsservice verwijzen wij nadrukkelijk naar de specifieke voorwaarden die door de
mobiliteitsdienst worden verstrekt.
Gratis vervangend vervoer tijdens onderhoud, APK en reparatie
-
De vervangende auto is gratis voor de duur van de reparatie;
Brandstofkosten zijn niet gratis;
Bij reparaties met een factuurbedrag lager dan 175 EUR wordt geen
gratis auto beschikbaar gesteld;
De leenfiets wordt altijd gratis ter beschikking gesteld.
Overig
-
Gratis controle van eventueel openstaande service/fabriekscampagnes;
Gratis eerste keer montage en opslag bij aanschaf van een winterbandenset;
Gratis bandreparatie en bandenspanning controle;
Herstel d.m.v. een reparatieplug van buitenaf is gedekt;
Een reparatie d.m.v. een reparatieplug van buitenaf zal alleen worden uitgevoerd indien dat mogelijk is. Indien niet mogelijk of
als veiligheid en/of betrouwbaarheid in het geding is zal een alternatieve reparatie worden voorgesteld.
Algemene voorwaarden Peterman Autogroep Voordeelpas
*Op de mobiliteitsservice zijn de voorwaarden van de mobiliteitsdienst van toepassing. * Peterman Autogroep
behoudt het recht het programma te beëindigen en/of aan te passen. * Aan de inhoud van de website en
nieuwsbrieven in welke vorm dan ook kunnen geen rechten worden ontleend.
*De Peterman Autogroep Voordeelpas is vanaf afsluitdatum onbeperkt geldig.
* Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van het dienstenpakket na
betaling van het geldend tarief. * Van de service van Peterman Autogroep
Voordeelpas kunt u gebruik maken bij alle autobedrijven die vallen onder de
Peterman Autogroep, ongeacht het merk. * De mobiliteitsservice geldt alleen
voor Toyota, Lexus, Fiat en Hyundai.
* Werkzaamheden uitgevoerd bij andere bedrijven niet vallend onder de Peterman Autogroep worden niet
vergoed. * De betaling van de factuur moet contant of per pin worden voldaan. * De Peterman Autogroep
Voordeelpas is geregistreerd per klant en per auto en is niet overdraagbaar. * Er bestaat geen mogelijkheid van
restitutie en de Peterman Autogroep Voordeelpas is niet inwisselbaar tegen contanten. * Bij misbruik mag de
Peterman Autogroep Voordeelpas zonder opgaaf van reden worden ingenomen en mogen de diensten worden
geblokkeerd.
* De standaard BOVAG leveringsvoorwaarden particulier dan wel zakelijk zijn van toepassing. * Wijzigingen
voorbehouden. * Voor automerken die niet door de Peterman Autogroep worden gevoerd en niet door de
Peterman Autogroep zijn verkocht kan een Peterman Autogroep Voordeelpas worden aangevraagd. * Alleen de
exclusieve Peterman Autogroep Voordeelpas (t.w.v. 80 EUR) geeft recht op 20% korting op onderhoud/reparatie
(uitgezonderd autoschade), het reinigen van het interieur en exterieur van uw auto bij groot onderhoud en op
onderdelen voor uw auto (uitgezonderd banden).
Download