Bloedbraken/maagbloeding EHBO Verschijnselen Oorzaken

advertisement
Bloedbraken/maagbloeding
Bloedbraken: haematemesis,
EHBO
•
•
•
•
Vermijden dat dit braaksel in de longen komt !
Zorg voor een vrije luchtweg
Wees bedacht op shock
Waarschuw onmiddellijk deskundige hulp
Verschijnselen
•
•
•
•
•
•
Shock
Meestal heeft een patiënt met een maagzweer alleen pijnklachten
Bloedbraken: Het bloed is zwartachtig en brokkelig door de inwerking van maagsap.
Zuurbranden (pyrosis)
Opboeren (ructus)
Misselijkheid
Oorzaken
Lichamelijk aandoeningen
•
•
•
•
•
Erfelijke factoren
Een maagbloeding is de meest voorkomende oorzaak van het braken van bloed.
Ook door een bloeding van de slokdarm of de twaalfvingerige darm kan echter bloed
opgebraakt worden.
Ook door toedoen van een ontsteking van het maagslijmvlies, een gastritis, kan bloed worden
opgebraakt.
Gastritis kan veroorzaakt worden door geneesmiddelen als aspirine en ibuprofen.
Ook spataderen in de slokdarm kunnen een bloeding veroorzaken.
Deze spataderen zijn meestal een uiting van een chronische leverziekte, die nog wel eens
voorkomt bij alcoholmisbruik
Overige oorzaken
•
•
•
•
•
•
Roken
Alcohol
Bacterie: Helicobacter pylori
VergiftigingRattenvergif (Stollingsremmers)
De meest gebruikte vergiften behoren tot de groep van bloedstollingsremmende middelen.
De symptomen hebben allemaal te maken met bloeding in- en uitwendig. Deze langzame
verbloeding leidt tot shock en de dood.
Drugs zoals Energydrinks
Energydrinks zijn frisdranken met een hoog cafeïnegehalte. Omwille van de onaangename
smaak van cafeïne bevatten ze meestal veel suiker.
Energydrinks bevatten grote hoeveelheden cafeïne. Deze stof is niet giftig in kleine
hoeveelheden, maar een te grote dosis kan rusteloosheid, irritatie, misselijkheid, braken,
buikkrampen en soms bloedbraken, stuipen en coma veroorzaken.
Medicijnen als aspirine en ibuprofen
D:\Documents and Settings\Ben\Mijn documenten\LOTUS\Lesschema's\maagbloeding\Maagbloeding.doc
Pagina 1 van 1
Bloedbraken/maagbloeding
Bloedbraken: haematemesis,
Beschrijving ontstaan Een maagbloeding is de meest voorkomende oorzaak van het braken van bloed. Ook door een bloeding
van de slokdarm of de twaalfvingerige darm kan echter bloed opgebraakt worden. Behalve in het braaksel
kan het bloed ook in de ontlasting terechtkomen. Bij een bloeding 'hoog in het maag-darmkanaal' (in het
eerste deel van het spijsverteringskanaal) is het vrijgekomen bloed al enigszins verteerd en is niet meer
als zodanig herkenbaar wanneer het met de ontlasting wordt uitgescheiden.
Kenmerkend is dat de ontlasting dan teerachtig zwart is, en bovendien vreselijk stinkt. De medische term
hiervoor is melaena.
Bij bloedbraken en melaena kunnen over een langere periode grote hoeveelheden bloed verloren raken.
Iemand met deze verschijnselen moet dan ook zo snel mogelijk door een arts worden onderzocht.
De meest voorkomende oorzaak van een bloeding hoog in het maag-darmkanaal is een zweer in de maag
of in de twaalfvingerige darm. Meestal heeft een patiënt met een maagzweer alleen pijnklachten, maar
soms kan als complicatie een bloeding optreden.
Ook door toedoen van een ontsteking van het maagslijmvlies, een gastritis, kan bloed worden opgebraakt.
Gastritis kan veroorzaakt worden door geneesmiddelen als aspirine en ibuprofen.
Een andere veel voorkomende oorzaak van bloedbraken is een bloeding uit scheurtjes in het slijmvlies van
de slokdarm, zogenaamde Mallory-Weissscheurtjes. Deze scheurtjes ontstaan wanneer iemand over een
langere periode veel heeft moeten braken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen met anorexia of
boulimia nervosa.
Ook spataderen in de slokdarm kunnen een bloeding veroorzaken. Deze spataderen zijn meestal een
uiting van een chronische leverziekte, die nog wel eens voorkomt bij alcoholmisbruik.
Bloed in ontlasting, melaena
Beschrijving Het meest voorkomende verschijnsel van een bloeding in het maag-darmkanaal is bloed in de ontlasting. Bloed bij
de ontlasting is altijd een verschijnsel om de huisarts te raadplegen. Het bloed kan afkomstig zijn van
bloedende aambeien, een scheurtje in het rectumslijmvlies of van ernstigere aandoeningen als
rectumcarcinoom of coloncarcinoom (dit zijn vormen van darmkanker).
Maagontsteking (gastritis), helicobacter pylori
Ernst en beloop Vaak stopt de bloeding spontaan. Soms zijn ook bloedtransfusies noodzakelijk om shock of dreigende shock te
bestrijden. De bloedingen kunnen meestal tot staan gebracht worden, maar afhankelijk van de oorzaak van de
bloeding kunnen er weer nieuwe bloedingen optreden. Zo kunnen bij levercirrose herhaaldelijk bloedingen
optreden van de spataders in de slokdarm, omdat de bloedingen tot staan gebracht kunnen worden, maar de
levercirrose blijft bestaan. Deze zal weer nieuwe slokdarmspataders tot bloeding brengen. Ook colitis ulcerosa
en de ziekte van Crohn kennen dergelijke steeds terugkerende aanvallen.
Slokdarmvarices (spataderen in de slokdarm)
Beschrijving ontstaan Slokdarmvarices zijn spataderen in de slokdarm: de aders van de slokdarm zijn daarbij abnormaal verwijd
en uitgezet. Het gevaar bestaat dat deze verzwakte bloedvaten barsten, waardoor een grote bloeding
ontstaat. De patiënt braakt daarop het vrijgekomen bloed uit, waarbij een grote kans bestaat dat veel
bloed verloren gaat. De patiënt moet dan zo snel mogelijk door een arts worden onderzocht! Spataderen
in de slokdarm zijn meestal een uiting van levercirrose, een chronische leverziekte. Hoewel er meerdere
oorzaken zijn voor deze leveraandoening, ontstaat het vaak door chronisch alcoholmisbruik.
Ernst en beloop Een bloeding uit een slokdarmspatader kan levensbedreigend zijn, omdat daarbij grote hoeveelheden bloed
verloren kunnen gaan.
Maagzweer, zweer in de twaalfvingerige darm, ulcus
Beschrijving ontstaan Een zweer of ulcus is een beschadiging van de huid of het slijmvlies van de wand van het maagdarmkanaal die niet uit zichzelf geneest. De meeste zweren van het maag-darmkanaal komen voor in de
twaalfvingerige darm, een minderheid in de maag en een zweer in de slokdarm is zeldzaam. Vroeger
dacht men dat een zweer ontstond door stress: vooral drukke zakenmensen zouden hier last van hebben.
Dit is achterhaald: tegenwoordig weten we dat de zweer meestal wordt veroorzaakt door een bacterie: de
helicobacter pylori. Een maagzweer kan verder worden veroorzaakt door geneesmiddelen als aspirine en
andere pijnbestrijders/ontstekingsremmers als ibuprofen. Bovendien komen zweren van het
maagslijmvlies in sommige families frequenter voor.
Ernst en beloop Een zweer van het maag-darmkanaal kan tegenwoordig goed behandeld worden. Complicaties kunnen zich
echter voordoen. Eén van de complicaties is een maagbloeding, waarbij de patiënt plotseling een grote
hoeveelheid bloed braakt. Bij deze aandoening is een zeer snelle behandeling beslist noodzakelijk.
Maagzweer (ulcus pepticum, gastro-oesofageale reflux ziekte GORZ)
Definitie:
een zweer in de maagwand of in de bulbus duodeni. De zweer in de maagwand heet een ulcus pepticum ventriculi en
de zweer in de dulbus duodeni heet een ulcus pepticum duodeni.
Oorzaken: Erfelijke factoren
Medicijnen
Roken
Alcohol
Helicobacter pylori
Verschijnselen:
Pijn enkele uren na een maaltijd bij een ulcus pepticum ventriculi
Pijn tijdens het eten bij een ulcus pepticum duodeni.
Zuurbranden (pyrosis)
Opboeren (ructus)
Misselijkheid
Mogelijk ernstige bloedingen (zichtbaar als kleverige, zwarte, teerachtige ontlasting)
Mogelijk bloedbraken
Pylorusstenose (een vernauwing van de pylorus, waardoor voedsel zich ophoopt)
Behandeling: Hoofdeinde bed omhoog, met een lege maag naar bed, geen koozuurhoudende dranken, afvallen (natuurlijk niet
overdreven veel!), niet: roken, alcohol drinken, chocolade eten of koffie drinken. Bij oudere mensen dient een
gastroscopie gedaan te worden om mogelijke maligniteiten uit te sluiten. Ook kan gedacht worden aan
maagzuurremmers.
D:\Documents and Settings\Ben\Mijn documenten\LOTUS\Lesschema's\maagbloeding\Maagbloeding.doc
Pagina 2 van 2
Download