Mezz-beleid2015-2018 Def 2 - ANBI

advertisement
Subsidieaanvrage Gemeente Breda 2015-2018
1
Inhoudsopgave
Mezz een begrip
Samenvatting beleid
Speerpunten
Doelstellingen
Artistieke visie
Publieksbereik
Samenwerking en positie in het culturele veld
Bedrijfsvoering, cultureel ondernemerschap
Het gebouw
Prestaties en activiteiten
Financiën
2
2
3
4
4
5
9
11
12
14
14
1 Mezz; een begrip
In dertien jaar heeft Mezz een reputatie opgebouwd als een bijzonder vormgegeven zaal
met uitstekende akoestiek en een breed en aansprekend programma. In dezelfde periode is
de manier waarop het publiek poppodia beleeft enorm veranderd. Van een letterlijk en
figuurlijk gesloten organisatie gericht op subculturen naar een open platform voor een
brede groep bezoekers van alle leeftijden waar kunst en amusement samenkomen.
Voorheen waren slechte voorzieningen een charme bij de live beleving van bands.
Tegenwoordig zijn de verwachtingen en eisen van de bezoekers en muzikanten hoog en
dienen accommodatie, programmering en marketing goed op elkaar afgestemd te zijn.
Daarmee stellen wij de beleving van popmuziek centraal en versterken daarmee onze
binding met het publiek. Mezz wil het poppodium van de regio zijn die een innige band met
bezoekers en muzikanten opbouwt en daarmee een wapen in handen heeft ten opzichte
van de schaalvergrotingen in de popwereld. Mezz bouwt verder aan deze reputatie met een
programma-aanbod wat zowel niches presenteert en bekende namen. Daarvoor werken wij
samen met het professionele veld en geven wij jonge initiatieven in de stad de ruimte. Mezz
zet haar kleine gedreven organisatie in om van elke activiteit een bijzondere ervaring te
maken. Daarvoor zijn goede up to date faciliteiten in een toegankelijk gebouw onmisbaar.
Om de bezoekers en de muzikanten te verleiden om naar Mezz te blijven komen is een
verbouwing de komende jaren noodzakelijk.
2 Het beleid
Missie
Mezz is het poppodium van Breda en de regio dat de beleving van live muziek koestert met
aandacht voor alle facetten die hierbij een rol spelen. Mezz brengt bezoekers en muzikanten
in beweging.
2
Visie
Mezz biedt het publiek een ultieme ervaring van live muziek door reguliere concerten,
festivals en bijzondere activiteiten te organiseren waarbij artiesten een professioneel en
uitdagend podium geboden wordt.
De faciliteiten en de organisatie staan in dienst van de bezoekers en muzikanten. De
intimiteit van de zaal, de vonk van het optreden, de ontdekking van iets nieuws, de goede
sfeer, de persoonlijke aandacht en service, de deskundigheid van de organisatie, de
kwaliteit van de faciliteiten en de interactie tussen organisatie, bezoekers en muzikanten:
Mezz benut alle factoren die de beleving van live muziek beïnvloeden optimaal.
Mezz is een middenzaal van landelijke betekenis met een scherpe houding op het gebied
van programma, marketing, communicatie, horeca, techniek, faciliteiten en organisatie.
Tevens levert Mezz een belangrijke bijdrage aan de samenwerking met diverse instellingen
in de stad. De compacte organisatie is een betrouwbare partner voor alle belanghebbenden;
publiek, muzikanten, boekingsagenten, promotors, leveranciers, culturele instellingen en de
gemeente Breda.
Doelstellingen
Mezz streeft in de periode 2015-2018 naar het veilig stellen van de artistieke en financiële
exploitatie: het realiseren van een versteviging van de concurrentiepositie, een verbetering
van de publieksvoorzieningen en een uitbreiding van capaciteit en aanbod. Door te
investeren in programma, marketing en faciliteiten worden nieuwe doelstellingen haalbaar:
1. het uitbouwen van een gebalanceerd relevant programma-aanbod met meer
doelgroepen.
2. de huidige doelgroepen beter bedienen
3. vestigen van reputatie als ontdekker van opmerkelijke (inter)nationale acts
4. het mede zorg dragen voor een dynamisch muziekklimaat in de stad en een sterke
culturele infrastructuur door samenwerking en coproductie
5. jaarlijkse stijging van betalende bezoekers met 10%
6. jaarlijkse verhoging van de bezettingsgraad met 1% tot 62%
7. jaarlijks gemiddeld 8600 bezoekers van gratis activiteiten
Speerpunten
Om deze doelen te bereiken zijn de volgende punten essentieel:
1.
Onderscheidend programma naast een breed genre-aanbod dat past bij de stad en
regio. Het onderscheidende programma komt voort uit:
> Mainstream aanbod, met bijzondere aandacht voor try-outs van gevestigde
artiesten en bands.
> Ontluikende (inter)nationale trends, met een speciale focus op Belgische
popmuziek.
3
> Coproducties met lokale en regionale partners op zowel muzikaal (dance,
talentontwikkeling, educatie, festivals) als cultureel (podiumkunst, literatuur,
beeldcultuur en lifestyle) gebied.
2.
Innovatieve marketing gericht op een persoonlijke relatie met de doelgroep. Met een
mix van traditionele vormen en hedendaagse mobiele applicaties speelt Mezz in op
interactie met het publiek. Met de beleving van live muziek wordt niet alleen ingezet
op het moment van een concert, maar ook de gehele communicatie in aanloop hier
naartoe, en het delen van ervaringen tijdens en na afloop hiervan.
3.
Intrigerende accommodatie in dienst van de beleving van bezoekers en muzikanten.
Om de accommodatie in dienst te stellen van de ervaring zijn noodzakelijke
aanpassingen nodig. Onvolkomenheden en constructiefouten moeten opgelost
worden en functionaliteit moet toegevoegd worden. De renovatie heeft als doel:
optimale benutting en exploitatie Grote Zaal
rendabele exploitatie van Kleine Zaal
verbetering publieksfaciliteiten (binnen en buiten)
verbetering organisatiefaciliteiten (backstage en kantoor)
uiteindelijk meer inkomsten (entree en horeca)
Een plan en kostenraming voor deze renovatie zijn in ontwikkeling. Hierbij wordt
rekening gehouden met het oplossen van overlast en energiebesparing.
-
3 Artistieke visie
Mezz richt op een stevige positionering als dé aanbieder van popmuziek in de stad met een
landelijke reputatie als ontdekker. Bij Mezz werken liefhebbers; kenners die met
enthousiasme een programma en sfeer creëren waar bezoekers, met welke muzikale
voorkeur ook, zich thuis voelen. Van de tone of voice van de communicatie tot de
gezelligheid op de avond zelf, altijd ondersteund door een professionele dienstverlening.
Mezz wil zowel artiesten als publiek een bezoek positief laten ervaren. De magie van live
muziek, door band of DJ is de aanleiding van ons bestaan. Mezz zorgt ervoor dat aan alle
voorwaarden voor het beste optreden worden voldaan. Hier komt alles tezamen: de fans, de
artiesten en de organisatie. Een positieve beleving draagt ertoe bij dat het publiek, in alle
genres en leeftijdsgroepen, zich verbonden voelt met Mezz. Een gevoel dat een hoger
percentage terugkerend publiek stimuleert.
Mezz is een professionele organisatie met een programma dat voortdurend in beweging op
zoek is naar een goede balans tussen de verschillende artistieke invalshoeken zoals
mainstream aanbod (de betere popmuziek; populair en breed gewaardeerd), alternatieve
popmuziek, ontluikende trends, aanstormend talent en underground (specialistische genres
met een kennerspubliek). Mezz zoekt synergie met lokale culturele initiatieven door samen
te werken aan coproducties of te functioneren als gastheer. Hierdoor kunnen de kennis,
4
ervaring en faciliteiten van Mezz ingezet worden ten bate van de leefbaarheid en reputatie
van Breda.
Programma ambitie
Mezz wil de programmering de komende jaren laten groeien in omvang daar het aanbod
binnen enkele genres te vergroten. De focus ligt op uitbreiding in de genres metal, roots,
reggae, classics en hiphop daar de vraag in deze genres groter is dan het aanbod.
Daarnaast wil Mezz het programma-aanbod artistiek verdiepen door uitbreiding van het
aanbod nieuwe en relevante namen. Op deze manier wil Mezz meer draagvlak creëren als
een eigentijdse en eigenzinnige popzaal.
Op het gebied van dance wil Mezz het gehele seizoen op zaterdagavond een clubavond
presenteren en hier mee wisselend verschillende doelgroepen bedienen; van 80’s of 90’s tot
dance-concepten als Lose Control of Berlin Nights. Deels worden deze geboekt bij bureaus,
deels ontstaat het aanbod door samenwerking en/of als eigen concepten.
De Kleine Zaal wordt de locatie voor eerste presentaties van nieuwe ontwikkelingen in
popmuziek en dance. Het laagdrempelige karakter wordt zoveel mogelijk gehandhaafd met
gratis toegankelijke activiteiten. Er blijft veel ruimte voor POB avonden met jonge frisse
nieuwe bands uit de stad, coproducties in bijvoorbeeld het metal genre en initiatieven uit
de stad oa nieuwe dance concepten zoals Berlin Nights .
Mezz wil het Belgische programma-aanbod uitbouwen en sterker profileren om zo nog
meer naam te vestigen als expert in het oppikken van relevant Belgisch talent. Het jaarlijks
meerdaags festival Ik Zie U Graag krijgt een sterke impuls met een uitbreiding van het
programma, bijzondere samenwerking tussen Belgische en Nederlandse muzikanten en een
seminar voor professionals uit beide landen. Om deze impuls te versterken zoekt Mezz
samenwerking met het lokale culturele veld, Belgische en Nederlandse partners. Doel is om
te groeien naar een stedelijk festival waarbij de verbinding met onze zuiderburen centraal
staat.
Voor de uitbreiding en verdieping van het aanbod is het noodzakelijk om in de komende
periode Mezz te verbouwen om met de oorspronkelijke capaciteit van 650 plaatsen te kunnen
concurreren als ook de Kleine Zaal optimaal te kunnen exploiteren door een uitbreiding tot
een voor programma en bezoekers goed functionerende tweede zaal voor 200 bezoekers.
Programma profiel
Mezz heeft de beschikking over twee zalen waar afzonderlijk van elkaar kan worden
geprogrammeerd. De Jupiler Zaal met een huidige maximale capaciteit van 600 bezoekers
en de Kleine Zaal met een maximale capaciteit van 100 bezoekers. Hoewel de capaciteiten
niet optimaal zijn is Mezz in staat om divers te programmeren; van lokale initiatieven en
opkomende talent tot nationaal en internationaal bekende namen. Daarnaast zijn de zalen
te verbinden voor concepten zoals festivals en clubavonden.
5
In de komende jaren wil Mezz haar profiel als middelgrote popzaal versterken op drie
speerpunten. De balans in de programmering wordt in de komende jaren verbeterd door
vanuit het mainstream programma met een aanbod van diverse genres Mezz te
ontplooien als het podium voor try-outs van gevestigde namen en bands; te kiezen voor
ontluikende (inter)nationale trends, met focus op Belgische popmuziek en als platform
te fungeren door coproducties met lokale- en regionale partners in en buiten het gebouw
aan te gaan.
Mainstream programma
De basis bestaat uit de betere popmuziek, populair en (inter) nationaal bekend. . De
genres daarbinnen zijn pop, rock, metal/hard rock, blues, reggae, hiphop, dance,
dans, singer/songwriter en classics. Mezz stelt het programma samen op basis van
kwaliteit in combinatie met bezoekerscapaciteit en financiële reikwijdte. Hierbij is
oog voor kwantitatief en kwalitatief aanbod passend bij de vraag. Daarnaast is Mezz
een gewilde zaal voor grote artiesten en bands om podiumrepetities te houden en
aansluitend proef te draaien met publiek. Op dit gebied wil Mezz wil haar positie als
try-out podium versterken; een ideale manier om bezoekers te verrassen met namen
die normaliter alleen grotere podia aandoen. Recente voorbeelden zijn Milow, dEUS
en Carice van Houten.
Ontluikende (inter)nationale trends
Mezz heeft de taak voorop te lopen als muzikale gids en een gedurfd programma aan
te bieden. Dit programma-aanbod kenmerkt zich door vernieuwing, diversiteit en
kwaliteit; de nieuwste namen en bijzondere, relevante pioniers. Mezz ambieert een
programma-aanbod waar de bezoekers uit de stad op vertrouwen en bezoekers van
buiten de stad speciaal voor komen. Zo heeft Mezz heeft al jaren een sterk aanbod
Belgische popmuziek. Mezz vormt een springplank voor Belgische poptalent in
Nederland met als gevolg een goed ontwikkeld netwerk van bands, boekers,
organisatoren en clubs in België.
Platform
Mezz stelt zich actief open voor lokale initiatieven van creatieve makers en
bedenkers op het gebied van popmuziek, popcultuur en dance. Mezz biedt
bijzondere programmering of subculturen een professioneel platform. De
coproducties en samenwerking die Mezz aangaat met grote en kleine initiatieven is
altijd op basis van gedeelde artistieke opvattingen, waarbij de specifieke expertise
partners van groot belang is. Zo faciliteert en begeleid Mezz startende organisatoren
en biedt hen ruimte voor de ontwikkeling van concepten. Het resultaat van deze
coproducties zoals concerten, festivals en clubavonden zijn niet altijd gebonden aan
het gebouw en kunnen zich ook afspelen op andere locaties in de stad. Deze
verbinding versterkt het programma-aanbod en draagt bij aan een groter draagvlak,
meer publiek bewustzijn en heeft een promotionele waarde. Voorbeelden zijn Lose
Control, Cultuurnacht, Breda Barst en Keigoed gratis.
6
Talentontwikkeling
Mezz zet in op talentontwikkeling door het organiseren van open podia, workshops
en presentaties in samenwerking met POB en geeft ruimte voor beginnende bands
via gratis toegankelijke concerten in de Kleine Zaal, voorprogramma’s en festivals.
Ook werkt Mezz samen aan een educatief programma gericht op ambitieuze lokale
bands , dj’s en muzikanten. Samen met POB, Nieuwe Veste, Popcorner en Sounddog
bieden we hen de kans zich te ontwikkelen op artistiek en professioneel niveau door
het opdoen van praktijk ervaring.
Daarnaast is Mezz initiatiefnemer van Proud of The South, een provinciaal
talentontwikkelingsprogramma voor gevorderden in samenwerking met 013,
Gebouw T, Groene Engel, Effenaar en BKKC.
4 Publieksbereik
Mezz onderhoudt een innige band met haar bezoekers. Die verbondenheid en persoonlijke
relatie zorgt voor een sterke merkbeleving. Mezz spreekt haar bezoekers individueel aan,
zorgt voor een persoonlijke noot bij informatie overdracht, ontvangst, service en directe
ticketverkoop. Die directe verkooprelatie zorgt voor 36.134 klantenaccounts in 2014.
Hiervan heeft 77% online tickets gekocht en is 64% actief sinds 2011. Een derde deel van
het klantenbestand zijn nieuwe accounts (7000).
Mezz ziet het aandeel van social media sterk stijgen en ruim 27.000 mensen ontvangen de
digitale nieuwsbrief. Het aantal likers op Facebook steeg met 37.8 % in een jaar naar 8579.
Het aantal volgers op Twitter met 15.2 % naar 5.577 in 7.5 maanden. Het blijkt dat een
groot deel van ons klantenbestand (79%) eenmalig online tickets koopt. Daar ligt een groter
kans om deze mensen tot een herhaalbezoek aan te zetten.
Mezz hanteert sinds 2014 een tweezalen concept. In de programmering wordt een
afstemming gemaakt welke activiteit voor welke doelgroep geschikt is, niet alleen in
muzieksoort maar ook in reikwijdte en dus keuze voor de ene of de andere zaal. Daardoor
ontstaat er een breder bereik van publieksroepen met een onderscheid in lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal.
Publieksbereik ambitie
De recessie van afgelopen jaren en toenemende concurrentie zijn mede oorzaak van een
afname in activiteiten met als gevolg minder bezoekers. In 2014 trekt Mezz 35.000
betalende bezoekers en 10.000 gratis bezoekers. Vanaf 2015 wil Mezz de betalende
bezoekersaantallen met 10% doen stijgen en de bezettingsgraad van de Jupiler (Grote) Zaal
jaarlijks verhogen met 1 % tot een bezettingsgraad van 62 % in 2018. Dit gebeurt aan de
hand van voorgenoemde speerpunten en een toenamen van activiteiten in de richting van
275 per jaar.
De focus van de huidige Kleine Zaal blijft op gratis toegankelijke activiteiten. De capaciteit
en faciliteiten van de Kleine Zaal beperkt het mogelijke aanbod tot proeflokaal met
7
kleinschalige presentaties, dance en concerten. De Kleine Zaal kan pas echt inhoudelijk en
financieel geëxploiteerd worden indien de ruimte en faciliteiten worden uitgebreid tot 200
bezoekers. Hierdoor zijn meer betaalde activiteiten mogelijk. De functie van ontdekkingszaal blijft daarin gehandhaafd en komt beter tot uiting door een verbetering van de
faciliteiten en publieksvoorzieningen.
Voor de ambitie publieksbereik is het essentieel om Mezz in de komende periode te verlossen
van ernstige bouwgebreken en achterstallige publieksvoorzieningen, zowel cruciaal voor
herhaalbezoek als concurrentiepositie ten opzichte van zowel de concurrenten in de
popmuziek als in het uitgaansleven.
Marketingstrategie
Marketing is voor een middelgrote zaal als Mezz van groot belang. Uiteraard zijn er bekende
clubcircuitnamen die zichzelf verkopen, maar gewone directe showpromotie is
onvoldoende, zeker gezien de concurrentie van naburige grotere zalen, het steeds
uitdijende festivalseizoen en concurrentie op andere vlakken van tijdsbesteding.
Mezz geeft dynamisch vorm aan onze 7 P’s: Product, Prijs, Promotie, Plaats, Publiek,
Processen en Plezier! Wij zijn een open platform voor een brede groep bezoekers van alle
leeftijden en subculturen. Wij richten ons op de persoonlijke relatie waarbij
kleinschaligheid het opneemt tegen massaliteit van grote popzalen en evenementenhallen.
De intimiteit, de akoestiek en de aankleding van onze zaal is een pluspunt. Tel daarbij ons
gastheerschap en het enthousiasme van onze medewerkers erbij op en wij zijn in staat om
het speerpunt beleving, voor, na en tijdens het bezoek of optreden ook uit te voeren.
Het digitale klantenbestand is de laatste jaren flink gegroeid en geeft veel inzicht in de
mogelijkheden om direct contact te onderhouden. De database geeft inzicht in
bezoekfrequentie, uitgavenpatroon, programmakeuzes, leeftijdsopbouw, bereik en
activiteit. Met deze klantgegevens kunnen goede analyses gemaakt worden ten bate van
persoonlijke communicatie, stimuleren van sharing via social media en andere
loyaliteitsprogramma’s. Daarnaast is de analyse belangrijk bij programmakeuzes en
doelgroepactiviteiten. De database wordt eenmaal per jaar gekoppeld aan een
publieksonderzoek.
Via Facebook, Twitter, nieuwsbrief en website is Mezz voortdurend in dialoog met haar
volgers. Interactie is dan ook een speerpunt voor de marketing. De hiervoor beschikbare
media en kanalen worden in de komende jaren uitgebreid met mobiele applicaties voor
nieuwsgaring en slimme service. Dit zal ook leiden tot herwaarderingen van inzetbaarheid
en gebruik van huidige kanalen als website en nieuwsbrief. De inzet van traditionele
promotiemiddelen is onderverdeeld in corporate promotie en projectmatige
showpromotie, al dan niet in samenwerking met specialisten.
De positie van de marketing is veranderd van een uitvoerende promotionele dienst naar
een belangrijke strategische tool voor zowel artistiek inhoudelijke als commerciële keuzes.
De kennis van doelgroep, bezoekers, programma effecten, omgeving, concurrentie en bereik
8
bepalen de keuze voor het aanbod van Mezz. In de komende periode zet Mezz de volgende
strategieën in om haar doelstellingen te bereiken:
1. De beleving van de bezoeker verrijken en toegevoegde waarde creëren (gezelligheid!)
waardoor bezoekers langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen.
2. Mezz in de stad en omgeving profileren als dé plek waar je terecht kunt voor live
popmuziek.
3. Mezz landelijk neerzetten als poppodium dat (ver)nieuwe(nde) en opmerkelijke acts
signaleert en presenteert, met speciale aandacht voor acts uit de Belgische popscene.
4. De leegstand van het gebouw overdag en op bepaalde avonden gebruiken om meer
verhuringen en samenwerking te realiseren aan regionale organisaties en bedrijven.
5 Samenwerking en positie in het culturele veld
Het clubcircuit heeft zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een bedrijfstak met een
eigen Vereniging en CAO. Mezz neemt landelijk actief deel aan overleg en uitwisseling met
collega-instellingen. Waar mogelijk werkt Mezz samen op het gebied van
programmaplanning, promotie en publiciteit, landelijke acties (bv. gehoor/zwarte
ticketverkoop) en kennisuitwisseling.
Op provinciaal niveau heeft Mezz in 2013 het initiatief genomen om samen met de grote
popzalen (Gebouw T, 013, Effenaar, Groene Engel, W2) en BKKC te komen tot een
gezamenlijk talentontwikkelingsprogramma onder de naam Proud of the South. Dit is een
doorlopend programma waarin 10 ambitieuze en talentvolle bands/muzikanten/dj’s
worden ondersteund.
Internationaal heeft Mezz een sterke band met de Vlaamse popmuziekscène. Mezz staat in
contact met bands en muzikanten, clubs, boekingsbureaus, media, belangenorganisaties en
popcollectieven zoals bv Poppunt.be in Brussel, Studio Brussel, De Brakke Grond in
Amsterdam en Muziek O’droom in Hasselt.
Stedelijke positie
Mezz heeft na dertien jaar een duidelijke positie in de stad als pophart, de place to be als het
om popmuziek gaat. Door de jaren wist Mezz een dwarsdoorsnede van de Bredase
bevolking te bereiken met popmuziek, van mainstream tot underground en van urban tot
volkscultuur.
Op lokaal gebied ziet Mezz mogelijke concurrenten liever als relaties waarmee
samengewerkt wordt. Mezz continueert deze samenwerking en waar
mogelijk breidt ze uit met nieuwe activiteiten. Voor de komende jaren gaan wij verder met
deze samenwerking. Enkele voorbeelden zijn:
- talentontwikkeling in Breda: in een convenant werken POB, Nieuwe Veste, Popcorner en
Sounddog in oefenruimtes aan de begeleiding van ambitieuze bands, dj’s en muzikanten uit
de stad.
9
- educatie: in samenwerking met de Nieuwe Veste wordt een popprogramma ontwikkeld
voor een eerste kennismaking met popmuziek op de lagere school. Daarnaast is Mezz
jaarlijks het podium voor presentaties van o.a. Markenhage ’s Rock Block.
- cultuur in de stad: Mezz is lid van het Cultuurplatform wat samenwerkt o.a. in de
organisatie van de Cultuurnacht (waarbij Mezz directeur de voorzitter is) en de belangen
van de culturele organisaties behartigt.
- city making: Mezz heeft het initiatief genomen om met het Design festival, Breda Photo,
KOP, Electron, Club Solo en NHTV in het komend jaar de bouwstenen te leggen voor een
gezamenlijk kunstenfestival in de stad
- met onze directe buren Chassé is in de afgelopen seizoenen het programma ‘burengerucht’
van start gegaan waarbij vooral op publicitair gebied is samengewerkt. Voor de komende
periode gaan we dit concept breder inhoud geven met meerdere partners in de stad zoals
De Grote Kerk en Belcrum Beach.
- met stedelijke organisaties als het belangrijkste popfestival Breda Barst, BoogieDown,
Dancetour, Breda Live, Velvet Music en de bluesclub SR&BB werkt Mezz samen op het
gebied van programmering en uitvoering ; o.a. after parties, bandcontesten, concerten,
instore-concerten en indoorfestivals in Mezz.
- en dan zijn er talloze ‘niet-officiële’ organisatoren van dance concepten zoals Klub Bulk,
Lose Contol (voor de kids) en Berlin Nights, concerten of indoorfestivals als One Two Trash,
Basterd fest, en Trashbangers Night, feesten als het 076 bal en Pre Jazz als ook inhoudelijke
fenomenen als TedxBreda en Pecha Kucha Night.
6 Bedrijfsvoering, cultureel ondernemerschap
Bedrijfsvoering.
Naar aanleiding van tegenvallende bedrijfsresultaten door een terugloop van
bezoekersaantallen en horecaomzet, exploitatietekorten bij café en oefenruimtes, alsmede
de veranderende markt omstandigheden waarin Mezz functioneert, is in 2013 een
reorganisatie doorgevoerd. Dankzij de reorganisatie is er een beter perspectief voor de
komende jaren; de personeelskosten zijn structureel lager en een verbeterd bedrijfsplan
creëert een nieuwe visie op de functie als popzaal op het gebied van programma, marketing,
verhuur en exploitatie. Hierdoor is Mezz beter gewapend om bedreigingen af te zwakken en
tegenvallers op te vangen.
Na de reorganisatie bestaat de organisatie uit:
- programmering 1fte
- marketing en publiciteit 1.8 fte
- productie 1 fte
- office management 0,4 fte
- administratie 0,4 fte
- techniek (licht, geluid) 1.9 fte
- horeca/facilitair 1 fte
- vrijwilligers coördinatie 0,4 fte
- beheer avonden 1,3 fte
- portier (zzp) 0,5 fte
10
-
security 0,2 fte
onderhoud/schoonmaak 0,8 fte (+ inhuur gem. 0,8 fte)
stagiaires (techniek en marketing) 5 fte
directie 1 fte
ruim 100 vrijwillige bar-, kassa- en garderobemedewerkers, stagemanagers en
stagehands 9000 uur
vrijwillig bestuur (7 personen) 500 uur
De organisatie is geprofessionaliseerd door:
- In 2011 is de CAO Nederlandse Poppodia en –festivals ingevoerd en gekoppeld aan een
functionering- en beoordelingssysteem.
- De medewerkers weten welke competenties per functie het accent hebben, hoe de
verschillende bedrijfsonderdelen zich tot elkaar verhouden en welke rol een ieder in het
geheel heeft.
- Met inzet van beleidsdagen, functie- en inzetbaarheids trainingen en opleidingen wordt de
effectiviteit en de inhoudelijke band sinds dit jaar versterkt.
Ondanks de reorganisatie -die zorgt voor de financiële stabiliteit- is een structurele
verbetering van het gebouw noodzakelijk. Zonder verbouwing en modernisering blijft de
toekomst onzeker.
Cultureel ondernemerschap
Op basis van het profit for non profit begrip –de baten worden geïnvesteerd in nieuwe
programmaonderdelen- geeft Mezz invulling aan cultureel ondernemerschap. Mezz streeft
ernaar het overgrote gedeelte van de inkomsten uit de markt te halen; 30% van de
begroting bestaat uit subsidie van gemeente, 70 % bestaat uit inkomsten uit kaartverkoop,
horecaomzet, en sponsoring. Mezz onderneemt stappen om naast de stedelijke subsidie
andere financieringsbronnen aan te boren.
Naast de stedelijke financiële bijdrage ontvangt Mezz in verhouding met andere culturele
organisaties weinig subsidie. Mezz valt onder de popzalenregeling van het Fonds Voor
Podiumkunsten en kan een beperkte bijdrage krijgen op tekorten bij concerten van kleine
Nederlandse bands. De Subsidie Reguliere Programmering Theater en Concertzalen van dit
fonds is helaas voor Mezz komen te vervallen (was jaarlijks 37.500 euro), voor 2016 kan er
weer voor twee jaar een aanvraag worden gedaan.
Provinciaal doet Mezz voor de periode vanaf 2015 een aanspraak op Impuls gelden ten
bate van de ontwikkeling van het ‘Ik Zie U graag’ festival.
Verder is er de geslaagde financiële provinciale ondersteuning voor het Proud of the South
programma project waarbij Mezz ook direct een return on investment krijgt doordat deze
bands en artiesten op ons podium te zien zijn. Proud is een talentenontwikkeling
programma voor jaarlijks 10 bands/dj’s/artiesten. In samenwerking met de grote popzalen
in de provincie ondersteunen wij zo de popmuziekmakers in onze omgeving.
11
Gezien de teruglopende budgetten van fondsen en de krimpende overheid staat het
verwerven van andere inkomsten hoog op de agenda. De nadruk ligt op een verbeterde
exploitatie van de horeca, waaronder margeverbeteringen door middel van de
automatisering, scherpe inkoop, verfijning van het horeca-assortiment per doelgroep en
uitbreiding van het cateringaanbod. Vervolgens wordt het commerciële verhuurbeleid
versterkt door in te zetten op invulling van de vrije daguren. In de afgelopen jaren is het
aandeel bedrijfsfeesten fors terug gelopen. Congressen en presentaties zijn echter succesvol
en in aantal gestegen. In de komende periode richt Mezz zich meer op deze zakelijke markt.
Daarnaast blijft de Kleine Zaal aantrekkelijk voor bedrijfsrecepties, feesten en partijen op
kleine schaal. Ook zet Mezz in op samenwerkingsvormen waarbij wordt geïnvesteerd in
programma en marketing (bv. Carnaval en Studentenfeesten).
Sinds 2013 heeft Mezz haar ANBI status wat inhoudt dat door deze fiscale status het
mogelijk is voor derden om met een flink belastingvoordeel bedragen te doneren. Deze
kans, als ook de mogelijkheden van crowdfunding, wil Mezz inzetten voor een
wervingsprogramma voor specifieke programmaonderdelen en de verwezenlijking van de
bouwplannen.
Tenslotte heeft Mezz inkomsten uit sponsoring , van oudsher via de brouwerij als ook
kleinere drankleveranciers als Jack Daniels en Vrumona. Samen met deze sponsoren wordt
er extra ingezet om onze programmaonderdelen te promoten zoals Jack Friday-acties,
publieksacties en ticketverkoop in samenwerking met Jupiler (o.a. mobiele popmuziek app
en supermarkt ticketacties). Het vinden van nieuwe sponsoren is lastig. Mezz zet in op een
naamgever voor de Kleine Zaal (na verbouwing).
7 Het gebouw
Twaalf jaar lang is er geploeterd met een matig ontworpen en slecht geoutilleerd gebouw
waar de beoogde capaciteit niet gehaald wordt (beoogd 650, realistisch 500). Op essentiële
punten als service, foyer-ruimte, publieksbegeleiding, zichtlijnen, klimaatbeheersing,
rioolstank, energiegebruik, garderobecapaciteit, rookruimte, algemene backstage ruimte,
laden en lossen voldoet het gebouw niet aan de hedendaagse eisen. Hierdoor loopt Mezz
achter en verliest het terrein op de concurrentie die ondertussen werkt aan
capaciteitsuitbreiding en modernisering (o.a. 013 Tilburg, Effenaar Eindhoven, Doornroosje
Nijmegen en Bibelot Dordrecht).
Deze situatie heeft gevolgen voor de kansen op een gedegen en financieel verantwoord
programma waarin de krenten in de pap alsook de bekende namen niet ontbreken. In de
huidige situatie kan Mezz minder gage bieden of zijn onze productionele voorwaarden
onvoldoende en is de kans groot dat belangrijk en aantrekkelijk programma verdwijnt.
Daarnaast verliest Mezz aantrekkingskracht doordat het publiek meer en meer service en
kwaliteit verwacht die niet geboden kan worden.
De maatregelen
De capaciteit van de Jupiler Zaal moet vergroot worden naar het niveau van 650 -700
bezoekers. De capaciteit van de Kleine Zaal moet vergroot worden van 100 naar 200 om
12
rendabel te zijn. Daarnaast moeten diverse faciliteiten en publieksvoorzieningen aangepakt
worden om aan hedendaagse eisen en verwachtingen te voldoen. Het gaat hierbij om
aanpassingen zoals:
- goed zicht op het podium (nu op balkon en achterin de zaal van onvoldoende)
- algemene toegankelijkheid (deuren te smal voor grote producties)
- opstelling en bereikbaarheid van de bars
- capaciteit van de foyer (bezoekers moeten nu buiten wachten)
- garderobe- en toiletcapaciteit, inrichting van een rookruimte (i.v.m. overlast en extra
toezicht entree)
- nieuwe laad- en lossluis (i.v.m. overlast en professionaliteit)
- luchtbehandeling (voorjaar/zomer/begin najaar onverdraagzaam heet)
- efficiency in energiegebruik
- ruimte achter de schermen voor opslag
- personeelstoilet
Uiterlijk 2016 is een verbouwing noodzakelijk. De positie en profilering van Mezz als
middenpopzaal krijgt daardoor een perspectief voor de komende tien jaar.
Aanpak
Mezz presenteerde in augustus 2014 het Initiatiefrapport verbouwing Mezz aan de
wethouder van Cultuur en de afdeling Vastgoed van de gemeente. Voor de zomer zijn de
Commissie Maatschappij van de Gemeenteraad en ambtenaren Cultuur en Vastgoed
uitgebreid geïnformeerd. Met dit rapport zet Mezz een traject in om de haalbaarheid op
financieel, bouwtechnisch en vergunning technisch gebied te realiseren. In de loop van het
najaar 2014 volgt het definitieve rapport alsook de onderliggende financiering van de
plannen. Een aanvraag voor financiële ondersteuning volgt naast de reguliere
subsidieaanvraag voor de periode 2015-2018.
8 Prestaties en activiteiten*
Activiteiten
concerten Jupiler zaal
samenwerkingen
dance
dans
concerten Kleine Zaal
dance Kleine Zaal
presentaties Kl Zaal
festivals
verhuringen
totaal
2014
61
20
16
14
78
20
23
2
27
261
2015
65
20
20
16
70
20
25
2
27
265
2016
65
24
20
16
70
20
27
2
30
274
2017
65
28
20
16
70
20
30
3
30
278
2018
65
30
20
16
70
20
30
3
30
280
13
Bezoekersaantallen
concerten Jupiler zaal
samenwerkingen
dance
dans
Concerten Kleine Zaal
Dance Kleine Zaal
presentaties Kl Zaal
festivals
verhuringen
totaal
2014
2015
2016
2017
2018
26.212 27.937 27.937 27.937 27.937
5000
5500
6.000
7.000
7.500
6163
7703
7703
7703
7703
6919
7904
7904
7904
7904
4680
4200
4200
4200
4200
1240
1240
1240
1240
1240
1932
2100
2268
2520
2520
3944
4000
4000
5000
5000
4914
4914
5460
5460
5460
61.004 65.498 66.712 68.964 69.464
* bij ongewijzigde huisvesting
9 Financiën
De meerjaren begroting van Mezz houd rekening met een continuering van het
subsidiebedrag van € 523.705 per jaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente Breda geen
indexering op de subsidie aangehouden. Wij verzoeken vanaf 2015 deze te herstellen; de
huur is wel geïndexeerd en de kosten van energie en verzekering en algemene inkoop zijn
de laatste jaren flink gestegen.
Hier volgt nog de tabel meerjaren begroting
14
Download