Release Top Control 6.6.1

advertisement
Release Top Control 6.6.1
What’s New?
De Priva Top Control software voor intelligent gebouwbeheer is voortdurend in
ontwikkeling. De release van Top Control versie 6.6.1. maakt de Top Control
softwarefamilie steeds completer. Het assortiment aan mogelijkheden is verder
uitgebreid en het bediengemak is verder verbeterd. Kortom, de release van Top
Control 6.6.1 brengt het Priva Top Control concept naar een nog hoger niveau.
In dit document kunt u vinden wat nieuw is binnen de release van Top Control
6.6.1. Er is een verdeling gemaakt in Software- en Hardware updates.
Software updates
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 ondersteuning
Ondersteuning van MS SQL server 2005/2008
Internet Explorer 9.0 ondersteuning
TC ServeCenter
- Projectbewaking via e-mail
- Projectbewaking via TC LAN Manager
- SQL add-on
Engineering met 32-bit
Verbeterde touchscreen editor
Upgraden van onderstations
Schermverwijzingen
Hardware updates
•
•
•
Compri HX WebEngine 2.0
Luchtsnelheidssensoren voor VAV boxen
Gecombineerde CO2/temperatuur opnemer met display
Regelmodule bibliotheek updates
•
•
•
Wijzigingen in Comforte CX VAV regelmodules
Wijzigingen in regelmodules Warmte- en koude opslag (WKO)
Overige wijzigingen
Software updates
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 ondersteuning
Windows Server 2008 R2 Standard is het krachtigste Windows serverbesturingssysteem tot nu toe. Met ingebouwde, verbeterde web- en
virtualisatiemogelijkheden is deze versie ontworpen om de betrouwbaarheid
en flexibiliteit van de serverinfrastructuur te verbeteren, dit bespaart tijd en
geld. Krachtige tools bieden meer controle over uw servers, terwijl ook
configuratie- en beheertaken worden gestroomlijnd. Bovendien wordt het
besturingssysteem versterkt met uitgebreide beveiligingsfuncties zodat u uw
gegevens en netwerk kunt beschermen en een gedegen, zeer betrouwbare
basis kunt bieden. Vanaf Top Control 6.6.1. ondersteunt Priva deze Windows
server versie.
Aandachtspunt:
Remote desktop in combinatie met de Priva dongel wordt niet ondersteund
vanwege Microsoft beperkingen. <<
Ondersteuning van MS SQL server 2005/2008
MS SQL 2005/2008 server databases worden vanaf deze Top Control versie
ondersteund voor TC History en TC ServeCenter. <<
Internet Explorer 9.0 ondersteuning
De nieuwste versie van de Internet Explorer 9 (32-bit versie) wordt sinds TC
WebVision 6.5.2.1 versie volledig ondersteund ten behoeve van TC WebVision
en TC WebDisplay. <<
TC ServeCenter
Steeds meer projecten worden voorzien van ethernet- en breedbandverbindingen. Top Control ServeCenter sluit aan bij deze trend door nieuwe functionaliteiten te bieden met ontvangst van e-mail meldingen, TC LAN Manager communicatie en ook ondersteuning van MS SQL databases.
- Projectbewaking via e-mail
Projecten beheren via netwerken (LAN) en breedbandverbindingen
(ADSL/UMTS) wordt mogelijk met deze release*. Na het aanmaken
van een e-mailaccount wordt het e-mailadres opgenomen in de
Compri HX of Compri HX WebEngine. Hiervoor dient in TC
ServeCenter de POP3 servernaam te worden opgenomen
(bijvoorbeeld smtp.privapartnernaam.nl).
TC ServeCenter zal deze mailbox continue scannen op nieuwe
meldingen. Een heartbeat e-mail mechanisme is opgenomen in de
Compri HX en de Compri HX WebEngine om de verbinding te
controleren. Dit houdt in dat 23 uur na de laatste melding een
heartbeat e-mail naar TC ServeCenter wordt verstuurd. Wordt deze
mail niet ontvangen dan zal na 24 uur een communicatiealarm in TC
ServeCenter worden gegenereerd die via het dienstrooster kan
worden doorgemeld naar de service technicus.
* Deze functionaliteit komt beschikbaar met een TC 6.6.1. hotfix.
- Projectbewaking via TC LAN Manager
Ook is het nu mogelijk projecten te bewaken via de TC LAN Manager,
waarmee maximaal tien projectverbindingen gemaakt kunnen
worden. Vanuit TC ServeCenter kunnen tevens met meerdere TC
LAN Managers (maximaal 10) verbindingen opgezet worden. De TC
LAN Managers zullen op aparte servers of workstations geïnstalleerd
moeten worden.
- SQL add-on
TC ServeCenter is leverbaar met een MS SQL Server add-on, waarmee een koppeling wordt gemaakt met een externe MS SQL Server
database. TC ServeCenter biedt hiermee een koppeling naar een
veelgebruikte databaseoplossing binnen een professionele omgeving.
Zowel de SQL Server 2005 als 2008 wordt ondersteund. <<
Engineering met 32-bit
Binnen deze Top Control versie is het mogelijk om met 32-bits waardes uit
pulstellers of seriële koppelingen bewerkingen te realiseren in de projectsoftware. Bijvoorbeeld 32-bit meterstanden kunnen dan worden gesommeerd, of
een verschil kan worden gemaakt, die vervolgens in een tabel opgenomen kan
worden. Tot voor kort was dit alleen met 16-bit waardes mogelijk. De volgende mogelijkheden zijn hiervoor toegevoegd aan TC Select:
•
•
•
•
•
Rekenen met 32-bit waardes in formules (+, - , /, x, mod, abs, sqrt)
Omzetten van 16-bit waardes naar 32-bit waardes
Transporteren van 32-bit waardes over het datanet
Vergelijken van 32-bit waardes
Setpoint element voor 32-bit waardes
Aandachtspunten:
•
Bij de element eigenschappen is de optie “grafiek” niet beschikbaar
•
Er is geen gemiddelde/minimum/maximum berekening in de formule editor beschikbaar <<
Verbeterde touchscreen editor
Om de engineering van de gebruikersmenu’s te vereenvoudigen zijn een aantal verbeteringen aangebracht in de touchscreen editor voor de Compri HX
touchscreen en de Comset HX touchscreen.
•
•
•
•
Variabelen kunnen makkelijker geplaatst worden in het bedienmenu via één dubbelklik met de linker muistoets.
Toegevoegd zijn 3 nieuwe keuze buttons (duo button, directe verstelling en indirecte verstelling) in het bedienmenu.
De toegepaste variabelen worden in het rood weergegeven in het selectiescherm.
Ook de volgorde van de buttons is overzichtelijker. <<
Upgraden van onderstations
De hardware configuratie voor onderstations biedt bij een upgrade een snelle
conversie van het ene Compri type naar het andere met behoud van de gedefinieerde configuraties en aansluitingen: van de Compri TC lijn naar de
Compri HX lijn of binnen de Compri HX lijn. Twee voorbeelden:
Voorbeeld 1: Een renovatieproject met een ombouw van een Compri 25 TC
naar een Compri HX. Met de upgrade kan automatisch de benodigde Compri
HX worden bepaald. Tevens kan de IO modulevoorkeur worden opgegeven
(zonder interventie).
Voorbeeld 2: Een Compri HX6E wordt vervangen door een Compri HX8E vanwege een uitbreiding. De onderstationconfiguratie wordt gewijzigd zonder
consequenties voor de hbestaande IO en software configuraties. <<
Schermverwijzingen
Vanuit de interface kan met de linker muistoets of via een touchscreen paneel
(derden) vanuit een symbool direct een overzicht opgeroepen worden van:
-
alarmen/logboek
-
nieuwe waarde instellingen
-
sturingen,
-
algemene instellingen
-
I/O overzicht
-
externe gegevens
-
instelbare grafieken
-
onderstation alarmen
-
onderstation verbindingen
Deze functionaliteit is beschikbaar voor TC Select en TC Vision op project,
gebouwdeel en onderstation niveau.
TC WebVision ondersteunt de volgende overzichten op onderstation niveau:
-
alarmen/logboek
-
nieuwe waarde instellingen
-
sturingen
-
algemene instellingen <<
Hardware updates
Compri HX WebEngine 2.0
Beheer via internet of lokaal via het netwerk kan nu nog slimmer dan
voorheen met de nieuwe Compri HX WebEngine 2.0. Deze versie is compacter
en hard- en softwarematig stevig opgewaardeerd: nog sneller, uitgerust met
meer geheugen, een compleet product en altijd voorzien van uitgebreide Top
Control licenties (1x TC Vision, 2x TC WebVision en TC History met 625
datapunten). De Compri HX WebEngine is dus klaar voor de nieuwste
uitdagingen.
Voor de eerste generatie Compri HX WebEngine 1.0 zijn nog wel de Top
Control uitbreidingslicenties beschikbaar. De nieuwe Compri HX WebEngine 2.0
is tevens het service artikel voor de bestaande generatie Compri HX
WebEngines.
Alles erop en eraan
De projectsoftware wordt (al dan niet via internet) op de Compri HX
WebEngine geïnstalleerd en, indien nodig, inbedrijfgesteld in de controllers.
Het product bevat:
•
•
•
•
•
TC History voor complete trendopslag voor 625 datapunten.
TC History database MS-SQL 2008 Express van 2 Gb.
TC WebVision, de webserverapplicatie voor browserbediening, voor 2 gelijktijdge gebruikers.
TC Vision voor 1 gebruiker.
Opslag mogelijkheid van projectdocumentatie (handleidingen, regelkastschema’s) met link naar document portal vanuit TC WebVision.
Snel en soepel
De Compri HX WebEngine 2.0 laat zich installeren in de nieuwste soft- en
hardwareomgevingen. Hardwarematige uitrusting met onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
Het besturingssysteem Windows 7 Embedded.
Een processor van 1 GHz (VIA ULV Eden).
8 Gb Compact Flash opslag geheugen.
2 Gb werkgeheugen.
Standaard DIN-rail montage.
Wide range DC-input 9-36Vdc.
Inclusief voedingsadapter 110 ~ 240 Vac.
Optioneel is een DIN rail voeding leverbaar.
Meldingen en beveiliging
Voor het doorgeven van meldingen en beveiligingen wordt de volgende
functionaliteit geboden:
•
(Alarm)meldingen zijn eenvoudig in te stellen via e-mail of sms.
•
•
Watchdog-functionaliteit garandeert een continue werking van het systeem.
ESET NOD 32 business edition antivirus software met automatische update van virus definities gedurende een periode van minimaal 4 jaar. <<
Luchtsnelheidssensoren voor VAV boxen
Speciaal voor renovatieprojecten levert Priva nu ook luchtsnelheidssensoren
type FloXact voor toepassing in luchtkanalen met VAV boxen.
De FloXact™-Stick wordt gebruikt voor luchtsnelheidmetingen in luchtkanalen.
De gemiddelde snelheid wordt bepaald over 6, 8 of 10 meetpunten. De unieke
vorm van het meetprofiel versterkt met meetsignaal minimaal 2,5x waardoor
nauwkeurige metingen mogelijk zijn vanaf een luchtsnelheid van 1,0 m/s (200
fpm). De FloXact™-Stick is leverbaar in 9 standaard afmetingen van ø100 mm
(4 inch) tot ø400 mm (16 inch) of 21 standaard afmetingen voor toepassing
in rechthoekige kanalen met breedte van 200 tot 1200 mm (10 tot 48 inch).
Voor de Noord-Amerikaanse markt is de maatvoering in inches beschikbaar.
De FloXact™ Stick werkt op hetzelfde principe als een pitotbuis en meet de
totaal- en statische druk componenten van een luchtstroom. De totaaldruk
(Pt) wordt gemeten aan de voorzijde van het profiel en de statische druk (Ps)
aan de achterzijde ten opzichte van de luchtstroom. Het verschil tussen Pt en
Ps is de dynamische druk (Pd) welke een kwadratische verhouding heeft met
de luchtsnelheid.
Om de berekening te vereenvoudigen en tevens de versterkingsfactor en de
kanaaldiameter te integreren, zijn de FloXact™ Sticks voorzien van een KV
waarde waarmee op eenvoudige wijze de luchthoeveelheid kan worden
bepaald. De KV waarde kan direct in de Comforte CX VAV regelmodule worden
ingevoerd, waardoor samen met het gemeten drukverschil het debiet wordt
berekend.
Samenwerking met Air Concepts
Priva heeft een samenwerking afgesloten met Air Concepts, specialist in luchtverdeeltechniek. Air Concepts voorziet de VAV box van de Comforte CX VAV
regelaar en biedt een complete inbedrijfstellijst met de VAV box parameters
ten behoeve van een goede inbedrijfname door de Priva Partner. Air Concepts
kan desgewenst de nodige ondersteuning bieden ten behoeve van box selectie
en inbedrijfname. <<
Gecombineerde CO2/temperatuur opnemer met display
Naast de bestaande CO2/ruimte temperatuur opnemer is nu ook een variant
beschikbaar met display waarbij de gemeten waarden afwisselend op de display vertoond worden. De specificaties zijn verder gelijk aan de huidige
gecombineerde opnemer. <<
Regelmodule bibliotheek updates
Het regelmodule assortiment binnen Priva Top Control is uitgebreid met
diverse nieuwe regelmodulen en configuraties. Hieronder volgt een overzicht:
Wijzigingen in Comforte CX VAV regelmodules
•
•
•
•
Comforte CX VAV regelmodules met pitot buis configuratie waarbij de Kv waarde wordt berekend aan de hand van de oppervlakte van het kanaal en de versterkingsfaktor K van de pitotbuis. Deze configuratie is niet nodig bij gebruik van de FloXact Stick omdat deze voor een geselecteerde kanaaldiameter is en de Kv waarde op de opnemer staat vermeld.
Comforte CX VAV configuratie met minimum debiet in neutrale positie. Beschikbaar sinds de Top Control 6.5.1.3 bibliotheek update.
Comforte CX VAV configuratie met minimum en maximum extern debiet. Beschikbaar sinds de Top Control 6.5.1.3 bibliotheek update.
Comforte CX VAV configuratie met minimum positie luchtklep wanneer naverwarmen of koelen actief is. Beschikbaar sinds de Top Control 6.5.1.3 bibliotheek update. <<
Wijzigingen in regelmodules Warmte- en koude opslag (WKO)
Optimalisatie registratiemodules
• Gebruik van week- en kwartiertabellen voor energieregistratie.
• Meer energie eenheden mogelijk (MJ, GJ).
• Gewogen gemiddelde temperaturen in weektabellen.
• Nieuw overzichtscherm.
Optimalisatie regelmodules
• De debietbeveiliging is aangepast. De voorwaarde om de ingestelde tijd te starten gebeurde op het moment dat er een injectie- of spuiklep vanuit de regeling werd gestuurd. Nu gebeurt het op het moment dat het laden of ontladen wordt gestart.
• Minimum drukbeveiligingen rust en in bedrijf zijn samengevoegd.
• Maximum drukbeveiligingen rust en in bedrijf zijn samengevoegd.
• Standenregeling warme- en koude bron is uitgebreid met “standen ongelijk”-melding en acties. Dit is nu vergelijkbaar met een digitaal stuuralarm.
• De spuiregeling is uitgebreid met “standen ongelijk”- melding en acties.
• Het menu van de niveaubewaking is uitgebreid, zodat nu zichtbaar is of de beveiliging actief is.
De WKO bibliotheek is nu ook in het Duits beschikbaar. <<
Overige wijzigingen
•
•
•
Nieuwe Comforte CX module met brandklep sturingen (2x).
Compri HX toegankelijke digitale ingangen op Comforte CX zijn voorzien van een extra configuratie om pulsen te genereren (opgaande en neergaande flank). Deze configuratie kan worden gebruikt wanneer pulsingangen nodig zijn voor bijvoorbeeld verlichtingsregelingen.
De warmtepomp modules zijn uitgebreid met een COP berekening. De coëfficiënt of performance (COP) wordt berekend aan de hand van de toegevoerde en afgegeven energie. <<
Meer informatie
Voor meer informatie over Priva Top Control 6.6.1 kunt u de uitgebreide help
functies in het programma raadplegen. In aanvulling hierop is er een compleet
technisch overzicht van alle wijzingen per release terug te vinden via het Priva
Partnernet. <<
Priva
Postbus 18
2678 ZG De Lier
Nederland
T +31 (0)174 522 600
F +31 (0)174 522 700
www.priva.nl
Priva Building Intelligence N.V.
Rijnkaai 37
2000 Antwerp
Belgium
T +32 (0)3 460 37 70
F +32 (0)3 460 37 71
www.priva.be
Uw Priva partner:
Download