micro-economie-examenvragen

advertisement
Examenvragen Micro-Economie van vorig jaar:
1. A. Block-pricing uitleggen + grafisch voorbeeld
B. Waarom kan dit voordelig zijn voor de consument (+ grafisch)
C. Tweeledig tarief uitleggen + grafisch
2. A. Leg uit eenheidsbelasting (+ grafisch) Elastischer meer afwenteling op consument? + grafisch
B. Effect van eenheidsbelasting wiskundig afleiden
C. Laffer-curve + grafisch
3. A. Dominante firma met competitive fringe. Grafisch de prijs + output bepalen.
B. Wat als aantal bedrijfjes toeneemt? Invloed op prijs en output?
4. Multiplant-monopolist
5. Lenen en ontlenen
6. Effect van reclame (exact zoals de oefening in wc)
Reeks2
procentuele belasting op de producent oefening.
Oefening van bepaal de optimale blokkek bij block pricing. Oefening van de prijs en hoeveelheid
competitive fringe en het dominante bedrijf bepalen.
Theoretisch op de grafiek en wiskundig aantonen hoe een bedrijf zijn hoeveelheden en prijzen
verdeelt over verschillende fabrieken heen.
Grafisch en wiskundig dat ding van vrije tijd en werk aan kunnen tonen.
Inhaalexamen januari
Theorie: Bertrand, waarom p = mc en waarom mc stijgend
Hoe reclame vraag beïnvloed (tekening) reclame-elasticiteit
Definitie schaalvoordelen , schaalopbrengsten Toon aan dat beide samengaan.
Diversificatievoordelen
Oefeningen: Competitive fringe Kartelvorming P en Q bij perfecte concurrentie theorie:
stackelbergmodel oefening algemeen uitwerken met P = a -b(Q1+Q2) en TK1 = cQ1 / TK2 = cQ2.
Situatie van beide bedrijven uitleggen en marktprijs, winst enz in algemene uitdrukking bepale over
3e graad prijsdiscriminatie: wanneer kan dit, geef 3 voorbeelden, toon grafisch de band aan me
elasticiteit wat is substitutieelasticiteit hoe leid je de arbeidsaanbodscurve af in da model me
isokostenlijn/isoquanten En nog iets over da substitutie afhangt van elasticiteit
Download