INHOUDSOPGAVE

advertisement
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1 - DE LICHAAMSBOUW
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Richting- en positieaanduidingen van het lichaam
Lijnen en vlakken van het lichaam
Uitsplitsing van het lichaam in onderdelen
Lichaamsstelsels I
Lichaamsstelsels II
Borst- en buikorganen van voren
Borst- en buikorganen van achteren
Borst- en buikorganen van rechts
Borst- en buikorganen van links
Skeletspierstelsel van voren
Skeletspierstelsel van achteren
Röntgenopname
CT (computertomografie)
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
Echografie
Scintigrafie
PET (positronemissietomografie)
Hoofdstuk 2 - HET SKELET, DE SPIEREN EN DE GEWRICHTEN
38
40
41
42
_ 43
44
45
Skelet
Skeletspierstelsel van voren
Skeletspierstelsel van achteren
Structuur van de skeletspieren
Botopbouw, soorten botten
Ontwikkeling van de botten
Botbreuken
46
47
De hersenschedel van voren
De hersenschedel van opzij
48
49
50
51
52
53
Schedelbasis, schedelnaden en fontanel
Aangezichtsschedel
Aangezichtsspieren
Nekspieren
Nekwervels
Wervelkolom
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
Rugspieren, beweeglijkheid van de wervelkolom
Doorsnede van de wervelkolom
Opbouw van de tussenwervelschijven
Fases van tussenwervelschijfdegeneratie
Tüssenwervelaandoening ‘hernia’
Borstkas, ademhalingsspieren
Buikwand, lieskanaal, breuken
Spieren van de schoudergordel
Botten van de schoudergordel
De arm
65
66
67
Spieren van de bovenarm
Skelet van de hand
Spieren van de hand
68
69
70
71
72
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Peesscheden van de hand
Carpaaltunnelsyndroom
Het bekken van de vrouw
Het bekken van de man
Het heupgewricht
Botten en spieren van het been
Het kniegewricht
Beschadigde meniscus
De voet van opzij
De voet van voren
Blessures aan het enkelgewricht
Afwijkingen aan de voet
Echte gewrichten
Gewrichtsvormen I
Gewrichtsvormen II
Gewrichtsvormen III
Hoofdstuk 3 - BLOEDSOMLOOP, BLOEDVATEN- EN
LYMFENSYSTEEM
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Arteriële bloedsomloop
Veneuze bloedsomloop
Weergave van de bloedsomloop
Capillair systeem
Slagaders van de ledematen
Aders van de ledematen
Grote slagaders van de romp
Windketelfunctie van de aorta
Het functioneren van de aders
Spataders
Pols aan de arm
Pols aan het hoofd en de hals
Pols aan het been
Het lymfestelsel
Lymfeklieren in de hals
Opbouw van de lymfeklieren
De milt
Zwezerik
Hoofdstuk 4 - HET HART
108
109
110
111
112
Vooraanzicht van het hart
Röntgenopname van de borstkas
Achteraanzicht van het hart
Dwarsdoorsnede van het hart
Pompactiviteiten van het hart
113
114
115
116
118
119
120
Zeilvormige en halvemaanvormige kleppen
Opbouw van de zeilvormige en halvemaanvormige kleppen
Kunstmatige hartkleppen
Kunsthartsystemen
Hartkransvaten
Coronaire stenose
Hartinfarct
122
123
124
125
126
127
Elektrogeleidingssysteem van het hart
Ecg-waarneming
Hartritmestoornissen
Pacemaker, ICD’s, eventrecorder
Aangeboren hartfalen
Hartklepaandoening
Hoofdstuk 5 - D E ADEMHALING
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Overzicht van de ademhalingsorganen
De keelholte
De neusholtes
De neusbijholtes
Strottenhoofd en luchtpijp
De bronchiaalboom
Longsegmenten
Het bronchiale slijmvliesepitheel
Longblaasjes
Ademtechniek
Klaplong
Longkanker
Hoofdstuk 6 - HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL
144
145
146
147
148
Spijsverteringsorganen
Een kijkje in de geopende mondholte
De tong
Het kauwsysteem
Melktanden
149
Blijvende tanden
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Opbouw van een tand
landziektes
Tandvervangingen
Speekselklieren
Overzicht van de keelholte
Slokdarm en luchtpijp
Slokdarm
Slikken - boven
Slikken - onder
Lagen van de buikwand
De maag van voren
161
162
164
165
166
167
168
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
De maag van binnen
Maagslijmvlies
Maagonderzoek
Opbouw en positie van de dunne darm
Nuchtere darm en kronkeldarm
Dwarsdoorsnede van de dunne darm
Lengtedoorsnede van de dunne darm
Onderdelen van de dikke darm
Blindedarm
Poliepen
Divertikel
Endeldarm en anus
Aambeien
Andere aandoeningen aan de endeldarm
De lever
De lever en de galblaas
Leverlichaampjes, levercellen
Leverziektes
De milt
Buikvlies
Hoofdstuk 7 - HET HORMOONSTELSEL
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Endocriene organen
Exocriene en endocriene klieren
Ontwikkeling van het endocriene stelsel
Hypothalamus en hypofyse
Zwezerik van een pasgeborene
Zwezerik van een volwassene
Bijnieren
Schildklier
Bijschildklieren
Alvleesklier
Hoofdstuk 8 - HET CENTRALE ZENUWSTELSEL
198
199
200
201
202
203
204
205
206
209
210
211
Centraal zenuwstelsel
Perifeer zenuwstelsel
Ruggenmerg en ruggenmergzenuwen
Wervelkanaal
Dwarsdoorsnede van het ruggenmerg
Verdeling van de grijze en witte stof
Reflex en reflexboog
Geleiding van een zenuwprikkel
Bouw van zenuwen en zenuwcellen
Neurotransmitter
Hersenen
De verschillende hersenkwabben
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
224
225
226
228
229
Grote hersenen en tussenhersenen
Functie van de grote hersenschors
Slagaderlijke doorbloeding van de hersenen
Aderlijke doorbloeding van de hersenen
Hersenvliezen
Ruggenmergvliezen
Hersenkamers
Liquorruimte en lumbaalpunctie
Hersenzenuwen
Hersenstam
Limbisch systeem
Kleine hersenen
Functies van de belangrijke hersengebieden
Nervus trigeminus
Nervus facialis
Hoofdstuk 9 - DE GESLACHTSORGANEN
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
246
248
249
250
251
Mannelijke geslachtsorganen
Vooraanzicht balzak
Penis
Zaadleiders
Spermatozoa
Vrouwelijke geslachtsorganen
Vulva
Perineum
Baarmoeder
Baarmoederverzakking
Baarmoedermyoom
Bouw van de placenta
Ligging van de foetus
Ontwikkeling van de foetus
Geboorteproces
Kunstmatige voortplantingstechnieken
Structuur van de borst
Borstkanker
Hoofdstuk 1 0 - D E HUID
254
255
256
257
258
259
Bouw van de huid
"Talg-, zweet- en geurklieren
Vinger- en teennagels
Structuur van haar
Huidveranderingen
Huidziektes
Hoofdstuk 11 - DE ZINTUIGORGANEN
262
263
264
265
266
267
268
269
Oog aan de buitenkant
Gezichtsbanen
Doorsnede oogkas met inhoud
Traansysteem
Oogbol
Werking van de oogspieren
Iris en pupil
Netvlieslagen en oogachtergrond
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Ooglens
Brekingsafwijkingen
Licht-donkeraanpassing, kleurwaarneming
Oogaandoeningen
Bouw van het gehoororgaan
Middenoor
Binnenoor
Prikkelverwerking
Werking evenwichtszintuig
Bouw van het evenwichtsorgaan
Smaakpapillen van de tong
Reukslijmvlies
Gevoelsreceptoren in huid, spieren en gewrichten
Pijngeheugen, hoofdpijn
Hoofdstuk 12 - HET URINEWEGSTELSEL
286
287
288
289
290
292
294
295
Positie van de nieren
Nieren
Dwarsdoorsnede van de nier en nefron
Dialyse en niertransplantatie
Urineblaas
Urinebuis bij de vrouw en man
Prostaat
BPH/BPS en prostaatkanker
APPENDIX
296
304
Register
Verantwoording afbeeldingen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards