cardo sponsor aan het woord

advertisement
Business en sponsoring
Cardo sponsor aan het woord...
Cardo Theater is een uniek theater op het terrein van Pluryn, locatie Werkenrode in Groesbeek.
Al meer dan 15 jaar biedt Cardo een zeer gevarieerd theaterprogramma waarbij de ontmoeting
centraal staat. Cardo Theater is amusement, verrassend, ontroerend en telkens weer een
bijzondere belevenis voor mensen met en zonder een handicap. Cardo is trots op haar 50
enthousiaste vrijwilligers die de activiteiten mede mogelijk maken. Stichting Cardo ontvangt geen
subsidie en wordt gefinancierd door ruim 100 betrokken bedrijven die Cardo een warm hart toedragen.
Door onze enthousiaste relatie met Pluryn zijn wij in aanraking gekomen met
de Stichting Cardo.
Wij ondersteunen de
maatschappelijke initiatieven van Cardo
omdat zij zich inzetten voor een doelgroep
die ons aller steun dringend nodig heeft.
Wat is er mooier om gehandicapten te laten
participeren in onze samenleving waar ieder
op haar manier een steentje aan kan bijdragen. Daarnaast biedt Cardo een professioneel theater-muziekprogramma aan waar je
een heerlijke avond ongedwongen met je
relaties kunt genieten.
Hans Maassen van den Brink, Meeùs
Assurantiën Arnhem
Fortarock is een bedrijf dat de metalmuziek in en rond Nijmegen promoot. Dit
jaar zal op 2 juni het vierde Fortarock
Festival in Park Brakkenstein plaatsvinden. Wij steunen Cardo graag omdat het
een zeer mooi initiatief is in onze omgeving. Fortarock ondersteunt het van
harte dat gehandicapte mensen een
plaats in de maatschappij krijgen. Daarnaast vinden wij het leuk dat Cardo op
het gebied van cultuur heel actief is en
dat is Fortarock ook!
Al vanaf de bouw ben ik betrokken bij het Cardo Theater. Gewoon doen! Dat is in
twee woorden de bedrijfsfilosofie van KlokBouw en dat is ook
de reden waarom KlokBouw Stichting Cardo ondersteunt in hun doelstelling, het integreren van
mensen met een handicap in de samenleving. Het
is belangrijk voor de cliënten/bewoners van Pluryn
dat ze zich op alle gebieden kunnen ontplooien en
een plaats hebben in onze samenleving. Het is genieten: zowel van de artiest, als ook om te beleven
hoeveel plezier de bewoners tijdens de optredens
in het Cardo Theater hebben.
Henk Leenders, KlokBouw
PGGM is een coöperatie
waar gewerkt wordt met
geld, maar waar het draait
om mensen. Wij geloven in
duurzaamheid en kijken dan
ook altijd naar de lange termijn met respect voor mens en omgeving. Vanuit dat perspectief zijn we elke dag bezig om
mensen te helpen bij het realiseren van een
waardevolle toekomst. Een toekomst waarin het
niet alleen gaat om welvaart, maar juist ook om
welzijn. Daarom is PGGM trotse sponsor van
stichting Cardo. Want ook Cardo maakt zich
hard voor een waardevolle toekomst door zich
juist te richten op de talenten en niet op de beperkingen van mensen.
Bart Blanken, PGGM
Nicolette Loning, Fortarock
58
n i jm e g e n b u s i n e s s | n u mm e r 2 | a p r i l 2 0 1 2
De Huisman Group,
een specialist in logistiek en transport van en
naar de UK en Ierland,
is al sinds 2000 betrokken bij Cardo. We zijn
3 jaar achtereen verkozen tot Best Managed Company, waarbij
maatschappelijk verantwoord ondernemen
een belangrijk criterium is.
Onze medewerkers zijn één van onze onderscheidende USP’s, waarbij wij integratie van
gehandicapten op onze werkvloer belangrijk
vinden. We voelen ons als organisatie thuis
bij de kwaliteit die Cardo als organisatie
biedt. Daarbij bieden zij elk jaar weer een
aansprekend programma maar het is vooral
ook gewoon leuk en gezellig.
John Scholten, Huisman Group
Cardo biedt mij een inspirerende omgeving voor het
maken van niet-alle-daagsefoto’s. Natuurlijk van optredens van de landelijk bekende
én van de Cardo-artiesten,
maar ook van de andere diverse evenementen
die voor de cliënten van Pluryn worden georganiseerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Sociaal betrokken? Noem het zoals je
wilt: ik vind de unieke sfeer en gezelligheid
gewoon veel te mooi om te laten schieten.
Paul Grefkens Fotografie
“Cardo is een prachtig initiatief waar wij onze naam graag aan koppelen. Naast het leuke en
gevarieerde aanbod van voorstellingen is het een bijzondere manier om in contact te komen
met collega ondernemers. Binnenkort starten we met een mooi project voor Pluryn / De
Hoenderloo Groep. Elkaar helpen en elkaar wat gunnen, dat is waar het om draait! Kortom,
Cardo is een leuke manier om ontspanning en netwerken te combineren!“
Marc Rompelaar, Rasoc Projectverlichting /LEDadvice
Met uw bijdrage kan Stichting Cardo activiteiten blijven ontwikkelen die het mogelijk maken dat
mensen met een handicap meedoen in de maatschappij.
Heeft u belangstelling om lid te worden van Cardo bedrijvengroep en wilt u geïnformeerd
worden over de mogelijkheden rondom sponsoring, neem dan contact op met Jolanda
Aalders, [email protected] of 088-779 20 92.
Stichting Cardo is een onderdeel van Pluryn. Pluryn ondersteunt bij wonen, werken, leren,
dagbesteding en vrije tijd.
Jolanda Aalders, Sponsoring & PR | www.stichtingcardo.nl
“4MEDIA Communications is een creatief en dynamisch bedrijf op het gebied van
communicatie. Wij werken met een klein team van vaste mensen, verdeeld over
verschillende disciplines. Vanzelfsprekend stellen wij aan onze producten hoge
kwaliteitseisen. 4MEDIA Communications verzorgt zowel tekst- als geluid- als
beeldproducties voor uiteenlopende klanten zoals KONE Liften, HAKO Schoonmaakmachines, ATAG Nederland en Bakker Bart.
Daarnaast is 4MEDIA Communications ook op maatschappelijk vlak zeer actief.
Al vanaf de start ondersteunen wij van harte de Stichting Cardo. De jaarlijkse filmproducties voor
onder meer de Sportief Tour en het Cardo Artiestenbureau zijn het bewijs”.
Hans van Diest, 4MEDIA Communications
Cardo is voor ons een
organisatie waarbij creativiteit en ontwikkeling
hoog in het vaandel
staan. Dit is zo complementair aan de intrinsieke waarden van De
Stijlkamer. Wij denken graag in mogelijkheden en mensen met een beperking zijn daar
meestal heel goed in. “Wie omhoog kijkt
ziet geen grenzen” en “Luchtbellen bestaan”
zijn niet voor niets twee van onze belangrijkste lijfspreuken. Met alle liefde en plezier ondersteunen wij Cardo waar mogelijk.
Wij adviseren ondernemers over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
in onze adviespraktijk MKB Duurzaam.
Voor ons is het een
vanzelfsprekendheid dat wij teruggeven aan
de maatschappij waarin wij ondernemen, dat
wij ons inzetten voor de integratie en participatie van mensen met een handicap in de
maatschappij. Dit is een zeer dankbaar doel
en Cardo weet dit keer op keer te realiseren
door sportieve en culturele activiteiten. Wij
komen al jaren graag bij Cardo en het blijft
iedere keer een bijzondere belevenis.
Cardo is een bijzonder initiatief en heeft haar plaats midden in de samenleving. Een
formule die anders is dan gebruikelijk. Daar sluit Hekkelman graag bij aan. Ook Hekkelman gaat creatief te werk en heeft oog voor
details die iedere situatie uniek maken. De samenwerking met Cardo biedt ons de plaats en
gelegenheid om ondernemers uit de regio te
ontmoeten in ontspannen en goede sferen.
Als ARN hebben we
altijd al een bijzondere binding gehad met
Cardo en haar artiestenbureau. Het doorzettingsvermogen van
de diverse artiesten
spreekt zeer tot onze
verbeelding. Hieruit
blijkt duidelijk dat mensen ondanks enige
lichamelijke ongemakken nog tot heel veel
in staat zijn. Dus vooral kijken wat mensen
nog wel kunnen en dus niet de focus richten op wat niet meer kan en tevens het
beste uit mensen halen, dat is het geheim
achter deze aanpak. Deze aanpak proberen
wij ook in ons bedrijf te hanteren en in die
zin hebben we hiervan veel geleerd. Als
sponsor krijgen we als tegenprestatie altijd
een aantal vrijkaarten voor de voorstellingen van Cardo die we vervolgens aan ons
personeel ter beschikking stellen. Deze
maken daar gretig gebruik van zodat de
liefde voor Cardo en haar artiesten binnen
onze organisatie breed gedragen wordt.
Ook bij personeelsfeesten maken wij gaarne gebruik van de inzet van de diverse artiesten. Succes verzekerd!
Banketbakkerij
Chocolaterie
Looijenga is graag
op alle feesten en
partijen aanwezig.
Nu hebben wij
door vriend te worden van Stichting Cardo een aantal gezellige avonden met vrienden of relaties in het
Cardo Theater en wij steunen daarmee een
prima initiatief.
Wij zijn al vanaf het begin betrokken bij Koffiebranderij Coffyn, ook een onderdeel van
Pluryn.
Prachtig om te zien dat en hoe deze integratie
werkt. Wij werken zelf ook al jaren met één of
meerdere arbeidsgehandicapten. Deze mensen
verdienen een kans en het wérkt. Wij zijn
daarom met veel plezier “Vriend van Stichting Cardo”
Odette Paardekooper, Hekkelman
advocaten en notarissen
Gerard van Gorkum,
Afvalenergiecentrale ARN B.V.
Goos Jan Looijenga, Banketbakkerij
Chocolaterie Looijenga
Saranda Jacobs, De Stijlkamer
Harm Kersten, Konings & Meeuwissen
Accountants en Belastingadviseurs
n i jm e g e n b u s i n e s s | n u mm e r 2 | a p r i l 2 0 1 2
59
Download