Geef de definitie van het moment van een kracht t

advertisement
Theorie mechanica
Toetsnr:
5Tiw
moment t.o.v.een punt en een as
datum:
Geef de definitie van het moment van een kracht t.o.v. een as

Geef de notatie van het moment van de kracht F t.o.v. a

Schrijf het moment van de kracht F t.o.v. a als vectorieel
product (2 mogelijkheden)(zie figuur)
de coördinaten van het punt b zijn b(5, 6, 0) in meter en F =
100 N waarvan de hoeken respectievelijk 120°, 30°,
90° zijn bepaal M O F m.b.v. de componenten (alles
berekenen).(eventueel m.b.v. de tabel)
-
Bepaal het moment van de kracht F rond de x-as, de y-as en de z-as via de componenten
en de coördinaten van een willekeurig punt gelegen op de werklijn van de kracht. (via
symbolen en bovenstaande figuur)
OP de rugzijde: Een kracht van 100 N heeft een werklijn die loopt van het punt a (2;0;4) naar
het punt b (5;1;1)t.o.v. het referentie stelsel (de afmetingen zijn in m).
Bereken het moment van deze kracht rond de as die van het punt c(0;2;0) naar het punt d
(0,0,4) loopt
Download