Verdere verschuiving naar melkdrinks door de verzoeting

advertisement
Melk gewaardeerd als goedkoop en nutriëntdens 1 voedingsmiddel
Melk is een basisproduct uit onze voeding dat voor een relatief lage prijs veel voedingsstoffen
aanreikt. In tijden waarin iedereen op de kleintjes let is melk meer dan een dankbaar product en
gaat het ook vlotter over de toonbank.
Het verbruik van vooral witte melk gaat erop vooruit in Vlaanderen (+1,3% in 2008). Het
verbruik van melkdrinks en gearomatiseerde melkdranken gaat lichtjes achteruit.
De gemiddelde Belg kocht vorig jaar 53,89 liter melk.
De grote melkdrinkers zijn de gezinnen met kinderen. Zij nemen 60% van het melkverbruik voor
hun rekening. De grootste stijging van het melkverbruik noteren we bij de jonge
alleenstaanden (<40j) en de tweeverdieners.
Dit blijkt uit de gegevens die GfK PanelServices Benelux verzamelde in opdracht van VLAM.
De witte melk vecht terug
Sinds 1994 steeg het verbruik van ‘duurdere’ melkdranken (o.a. gearomatiseerde en gefermenteerde
melk) en sojadrinks jaarlijks, ten nadele van gewone consumptiemelk. In 2007 bereikte dit segment
zijn hoogste aandeel (22%) binnen de melkplas.
De verschuiving van de melkbesteding naar deze melkdranken en -substituten is vorig jaar gestopt.
Het aandeel van de witte melk binnen de consumptiemelk is, na jarenlange daling, opnieuw gestegen
vooral onder impuls van de volle en halfvolle melk.
De halfvolle witte melk is met bijna de helft van de melkplas veruit het belangrijkste segment. Op de
tweede plaats komt de volle witte melk met ruim 15% gevolgd door de magere witte melk met bijna
10%.
Aandeel consumptiemelk* per soort in België
o p ba s is v a n v o lum e
Overige
o p ba s is v a n be s t e ding
100%
Sojadrinks
Gearomatiseerde melk
80%
2,3%
2,7%
3,3%
3,1%
11,6%
10,5%
10,1%
9,8%
Drinkyoghurt
Geferm.
melk/melkdrinks
60%
2,3%
6,5%
40%
49,5%
48,6%
48,7%
2,5%
5,8%
3,1%
5,8%
3,0%
5,8%
Verrijkte melk
48,6%
31,7%
30,2%
31,3%
32,7%
M agere melk
Halfvolle melk
20%
13,6%
0%
Karnemelk
14,5%
13,8%
15,2%
10,3%
10,7%
10,3%
11,5%
2,7%
3,0%
2,2%
2,4%
2,4%
2,6%
2,0%
2,1%
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
* Inclusief melkderivaten en -substituten zoals sojadrinks
Volle melk
AA melk
Bron: GfK Panelservices Benelux
Witte melk boekt winst
Het aangekochte volume witte melk per capita steeg met 1,3% in Vlaanderen in 2008 en de
melkbestedingen met 15%. Dat laatste kwam door de fors gestegen melkprijs (+14,75%).
Ondertussen is de melkprijs opnieuw flink gedaald.
1
Een nutriëntdens voedingsmiddel is een voedingsmiddel dat veel essentiële voedingsstoffen (bv. vitaminen en
mineralen) levert voor relatief weinig calorieën.
In geval van melk zijn die vitaminen vooral vitamine B2, vitamine A en vitamine D. De voornaamste mineralen
in melk zijn calcium en zink.
GfK Panel Services Benelux
Marktevolutie melk
Wie heeft een melksnor?
De grote melkdrinkers blijven de gezinnen met kinderen. Zij drinken 60% van het gekochte
melkvolume op.
De jonge alleenstaanden (<40j) en de tweeverdieners zijn een minder belangrijke groep voor het
melkverbruik maar het verbruik is hier de laatste jaren zeer sterk gestegen. De groei bij deze groep
situeert zich over de voorbije vier jaar tussen de 25% en 30%.
2
Download