Fysio/manuele therapie het centrum van Schooten

advertisement
MORE GROEP
Fysio/manuele therapie het centrum van Schooten
In deze folder geeft enerzijds een korte beschrijving van Fysio/manuele therapie Het centrum van
Schooten, anderzijds wordt informatie gegeven omtrent de verschillende onderzoek- en behandel
methode die kunnen worden toegepast, de openingstijden, de voorwaarden voor behandelen, de
tarieven en de betalingsvoorwaarden.
De praktijk is gevestigd aan de Bloemendalse straat 20 te Amersfoort.
Telefoon: 033-4610580
Er zijn drie fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk.
Michael van Schooten, fysio/manueel therapeut , stagebeleider voor de Opleiding Manuele
therapie (SOMT), twee maal per week spreekuur met de orthopedisch chirurg en neuroloog bij
Mediferia.
Inge Dinkelman, Fysiotherapeute en manueel therapeute
I. Beelen, Fysiotherapeute en Manueel therapeute i.o.
Sinds 2005 is de praktijk aangesloten bij het samenwerkingsverband MORE groep, waarmee u bent
verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg.
De Fysiotherapeut:
Specialist in beweging
Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en
gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn
vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u
pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van
afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging. Bij hem of haar kunt u terecht voor de
behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Hier leest u daar meer
over. Wat de fysiotherapeut doet, hoe een behandeling in z’n werk gaat en hoe de kwaliteit ervan
gewaarborgd is. Kortom, een nadere kennismaking met uw fysiotherapeut.
Voor wie is de fysiotherapeut?
Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten
hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om
sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een
‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert,
behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten.
Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in
een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere
problemen kunt voorkomen of beperken.
Uw fysiotherapeut Specialist in beweging
Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een
verzorgingshuis. In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt
ongeveer 20 a 30 minuten per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig
mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis
daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel
werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer
anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie en voorlichting. Deze is bedoeld om
de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om
een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere
ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf
1
oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u
zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.
Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en
fysiotechniek. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte
begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel
goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te
voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer
zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het
verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt
en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw
fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.
Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?
Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u
mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’
kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie
van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u
besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde
screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres
bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn
collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld
kunt worden, hoe sneller u herstelt.
Verschillende soorten gespecialiseerde fysiotherapeuten
Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de
fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manueel therapeut,
kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch
fysiotherapeut)en bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben
toegelegd op de erkende deelgebieden van psychosomatiek, lymfologie, hart- en vaatziekten en
tandheelkunde. De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister
Fysiotherapie. De fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op lymfologie staat vermeld in het
aantekeningenregister.
Uw lichaam verdient de beste behandeling
Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het
terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw
fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de
beste behandeling.
Wat is manuele therapie?
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en
anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een
aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de
bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut
bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond
bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding
voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de
bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn
gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je
klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
wanneer naar een manueel therapeut
2
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst
bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten
functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.
Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;

lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;

hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;

duizeligheid bij het bewegen van de nek;

kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;

heupklachten.
Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht
verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere
behandeling.
HUISREGELS
Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk
huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor
de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke
de praktijk werkt. Beide met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een
veilige en prettige omgeving te creëren.















Behandelingen gaan uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken.
Bent u al onder behandeling, dan maakt u een afspraak aan het einde van de behandeling
met de behandelaar.
Als het kan , wilt u dan op de halve en de hele uren bellen, zodat de lopende
behandelingen niet gestoord worden.
Uw verzekeringsrecht voor fysiotherapie of manuele therapie dient u zelf na te gaan in uw
polis of via de verzekeraar. Indien u niet of onvoldoende bent verzekerd, komt de
behandeling geheel, respectievelijk gedeeltelijk voor eigen rekening. Tussentijdse
veranderingen in uw verzekeringsrecht dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Indien mogelijk worden behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Het centrum van Schooten is door alle
zorgverzekeraars erkend en we hebben dan ook met alle verzekeraars een overeenkomst.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wij kunnen dan een
andere patiënt op de vrijgekomen tijd inplannen. Niet nagekomen afspraken worden bij u
in rekening gebracht. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden.
Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan
vervolgen.
Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld, is het prijzenswaardig dat bij
gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat,
let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen in het
pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan netjes terugleggen als u de
wachtruimte verlaat.
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde
instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen .
3
Klachtenregeling
U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch
klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het
goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de
fysiotherapie.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of
contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u
een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek
aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de
confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het informatie- en Klachtenbureau
Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk
informatiepunt voor Patiënten.
Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik
maken van een klachtenprocedure.
Er zijn drie instanties, waar u met uw klacht terecht kunt:



de Klachtencommissie van het KNGF
de Commissie van Toezicht van het KNGF
het Regionaal Tuchtcollege van de overheid
In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht
is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te
nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en
vertrouwelijk met uw klacht om.
Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind
gaat, door de ouders of verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegenen
daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.
Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en
het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die uw klacht het
beste kan behandelen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe
en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een
van de onderstaande organisaties: Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 0334672929 óf Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 0302661661
Privacyregels
De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de
Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de
registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de
personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken
zijn in een reglement vastgelegd:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen
toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de
waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en
administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
4






U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te
wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
opgeslagen.
Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden
moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer
noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden
gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn
(anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor
(wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw
fysiotherapeut.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de behandel gestopt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen
binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Behandeltijden:
De praktijk is geopend van maandag van 07.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag van
7.30 tot uiterlijk 18.00. De behandeltijd varieert van 20 tot 30 minuten
Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur
telefoonnummer 033-4610580. U kunt ook een afspraak komen maken in de praktijk. U dient ons
bij verhindering minstens 24 uur van te voren te berichten.
Tarieven en vergoedingen:
De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, hosten, vergoedingen en leveringen, dienen
Binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde
termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na
factuurdatum.
Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro- incasso dan wel een
ondertekende acceptgiro- betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier op
of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt.
Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen dan verkeert de patiënt/cliënt in
verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giroincasso, dan wel van de acceptgiro- betalingsopdracht.
Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde
hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na
afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat
jaar verschuldigde rente.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te
treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen
gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incasso kosten) komen voor rekening
van de patiënt/cliënt, De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de
hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €
23,00 alles exclusief omzetbelasting.
Vragen en suggesties
Vragen en suggesties omtrent de behandeling c.q. praktijkvoering zijn van harte welkom en
kunnen eventueel bijdragen tot een nog meer patiëntgerichte behandeling. Ook kunnen wij u
vragen deel te nemen aan een patiënt tevredenheidonderzoek
Bankrelaties
5
ABN/AMRO 548204942
Betalingsvoorwaarden:
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten
tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij
het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke
vertegenwoordiger ter hand gesteld.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling
afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak
behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 80% van het tarief van de voorgenomen
behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen
andere patiënt wordt behandeld.
Lid van:
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschapvoor Fysiotherapie
NVMT Nederlandse Verenging voor Manuele Therapie
Onze Website:
www.hetcentrumvanschooten.nl
6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards