Persoonsgegevens Naam: Jaco Geboortedatum: 19-05

advertisement
Persoonsgegevens
Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Jaco
19-05-81
SCHOONHOVEN
Opleidingen
Omschrijving
HAVO
HEAO Bedrijfseconomie
Post HBO – Controller
Jaartal
1998
2003
Heden
Diploma
Diploma
Diploma
Studerende
Jaartal
2006
Certificaat
Certificaat
Cursussen
Omschrijving
Taalstudie Engels in Engeland gedurende 5 maanden
Automatiseringskennis
Systemen:
Programma’s:
Windows
MS Office, Dynamics NAV(ision), Jet Reports, Exact Online, Afas, Snelstart,
IMuis, Unit 4 Audition, Hyperion, Blue 10, Swift factuur van Easysystems
Werkervaring
11'16 - 12’16
Functie
Werkzaamheden
02'16 – 08’16
Functie
Werkzaamheden
Coöperatie ParkeerService U.A. te Amersfoort
Coöperatie ParkeerService is een coöperatie van en voor 16 gemeenten die
gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren, IFRS.
Als a.i. Senior Administrateur / controller.

Direct rapporteren aan Manager Finance & Control

Herinrichten administratie naar directe en indirecte kosten

Opstellen van managementrapportages

Opstellen van KPI rapportages
Siebel Jewelry B.V. te Amsterdam
Siebel Juweliers is dé juwelier van Nederland met maar liefst 42 winkels.
Als a.i. manager finance and accounting, IFRS.

Direct rapporteren aan de CEO

Maandrapportages

Het opstellen en monitoren van budget en cashflow

Overleg met afdelingsmanagers om begrotingen op te stellen

Week- en maandanalyses met betrekking tot prestaties van de winkels

Opstellen van het jaarrekeningcontroledossier

Boeken van loonjournaalposten en debet card declaraties

Zorgdragen voor tijdige en correcte omzetbelasting

Inrichten en waar nodig verbeteren van processen binnen de afdeling

Opvolging geven aan de beoordelingscyclus van 3 medewerkers

Aanspreekpunt voor accountant en bank

Lid van het MT
1/4
10'15 – 01’16
Functie
Werkzaamheden
11’14 – 09’15
Functie
Werkzaamheden
01'12 – 11’14
Functie
Werkzaamheden
Rotterdam World Gateway (RWG) B.V. te Maasvlakte Rotterdam
Nieuwe containerterminal die zorgt voor een zo efficiënt, duurzaam en
innovatief mogelijke op- en overslag, IFRS.
Als a.i. Head Financial Administration.

Direct rapporteren aan Finance Director

Leiding geven aan 3 medewerkers

Aanspreekpunt voor accountant en bank

BTW aangifte

Opvolgen van company tasks (error meldingen in communicatie tussen
verschillende systemen)

Bewaken van het voortgangsproces van de inkoopfacturen en mee
helpen met boeken

Bewaken van het voorgangsproces van verkoopfacturen en coördinatie
van productboekingsgroepen

Betalingen invoeren en gedeeltelijk autoriseren

Bankafschriften verwerken bij afwezigheid crediteurenadministratie

Boeken van memoriaal correctieposten op eigen initiatief of FD

Boeken van periodieke dagboeken, personeels- en visadeclaraties
Hobré Instruments B.V. te Purmerend, Zoetermeer
Producent van meet- en regelapparatuur voor de olie-, gas- en
voedingsmiddelenindustrie, IFRS.
Als a.i. Controller en projectleider implementatie Dynamics NAV 2013 R2.

Direct rapporteren aan de CFO en CEO

Verantwoordelijk voor de administratie en financiële maand- en
jaarafsluiting van het Hongaarse zusterbedrijf Hobré Laser Technology

Het opzetten, samenstellen, analyseren en rapporteren van de
benodigde managementinformatie

Business en projectcontrole m.b.t. projecten variërend van 20.000 tot 2
mln. Euro

Cashmanagement

Werkkostenregeling

Voorraadtelling
Als projectleider ben ik samen met het team verantwoordelijk voor de
implementatie van Dynamics NAV binnen de organisatie. Het team bestaat uit
ongeveer 10 personen, ieder vanuit zijn / haar discipline (Inkoop, verkoop,
engineering, service enz.). Ik bewaak je de voortgang van het totale project, ga
de organisatie in om voortgang en planning te bespreken en rapporteer aan de
directie.
FROMM Nederland B.V. te Nieuwegein
Producent van verpakkingsmachines en -materialen met Zwitserse
moedermaatschappij en verantwoordelijk voor de verkoop en service aan een
zo breed mogelijk pakket van verpakkingsmachines, IFRS.
Als Controller.

Direct rapporteren aan algemeen directeur

Maandrapportages aan management en FROMM Holding

Opstellen van de jaarrekening en het financieel jaarverslag alsmede de
begroting

Zorgdragen voor tijdige en correcte omzetbelasting- en
vennootschapsbelastingaangiften

Zorgdragen voor de salarisverwerking

Projectadministratie en controle variërend van 20.000 tot 1 mln. Euro

Zorgdragen voor interne controle van administratieve procedures door
juiste scheiding van functies en stroomlijnen van activiteiten

Uitvoeren van een adequaat debiteurenbeheer en interne rapportages
hieromtrent verzorgen
2/4





Verantwoordelijk voor goed functionerende automatisering en
communicatie w.o. coördineren plaatsing nieuwe server en afsluiten van
nieuwe telefooncontracten
Voorraadadministratie en werkkostenregeling
Aansturen van 2 financiële medewerkers
Aanspreekpunt voor accountant en bank
Deelnemer aan het MT overleg
Reden vertrek
Baan opgezegd, eigen onderneming begonnen.
12'09 - 12’11
Tremco Illbruck te Gorinchem
Productiemultinational met Amerikaanse moedermaatschappij, productie en
leveringen van producten en diensten voor hoogwaardige oplossingen op het
gebied van afdichting (kitten) en verlijming in de bouw en industrie, IFRS, USGAAP.
Als Assistent Finance Director.

Direct rapporteren aan Finance Director Benelux

Maandrapportages

Omzetbelastingaangiftes voor Nederland, Frankrijk, Finland, Zweden,

Verder uitbouwen van het shared service center met de landen Finland
en Zweden

Aansturen van een financieel medewerker

Verantwoordelijk voor liquide middelen en cash management van 7
rekeningen in verschillende valuta

Als key-user betrokken bij implementatietraject van Navision
Functie
Werkzaamheden
Reden vertrek
Werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijk worden overgeheveld naar het
buitenland.
03'07 - 11'09
Ingersoll Rand Security Technologies te Vianen
Duits/Amerikaanse producent van toegangs- en registratiesystemen, IFRS, USGAAP, Sarbanes-Oxley Act.
Als Financial Accountant Nederland & België.

Verantwoordelijk voor de administratie en de maandrapportage van de
Nederlandse en Belgische vestiging richting de controller centraal
Europa

Wekelijkse rapportage van omzet en boekingen

Intercompany afstemmingen en betalingen

Opladen van financiële data

Maandelijkse forecast van omzet, winst en cash flow

Projectadministratie

Omzetbelastingaangiften met buitenlandse transacties

Aansturen van een collega

In België samenwerken met een extern bureau

Actief debiteurenbeleid en interne rapportages hieromtrent verzorgen

Management informatie

Functionele rapportages

Verbetering van processen volgens Lean Six Sigma principe

Aanspreekpunt voor accountant en bank

Beheer van leaseauto’s

Aanleveren van de mutaties van de salarisadministratie.
Functie
Werkzaamheden
Reden vertrek
Financiële organisatie in Benelux "zwak" gemaakt d.m.v. aangepaste
communicatie- en rapportagelijnen.
3/4
2004 - 2006
Functie
Werkzaamheden
Lekx Kok en Geerlofs Accountants te Woerden
(Accountancy)
Als Assistent Accountant.
Samenstellen van jaarstukken en bijbehorende fiscale aangiften, in
teamverband uitvoeren van accountantscontroles bij middelgrote organisaties.
Reden vertrek
Baan opgezegd, vertrokken naar Engeland voor een taalstudie
2002 - 2004
Goossens Accountants te Utrecht
(Accountancy)
Als Junior Accountant.
Voeren van financiële administraties, fiscale aangiften, samenstellen
jaarrekeningen bij m.n. kleinere organisaties.
Functie
Werkzaamheden
Automatiseringskennis
Systemen:
Programma’s:
Windows
MS Office, Dynamics NAV(ision), Jet Reports, Exact Online, Afas, Snelstart,
IMuis, Unit 4 Audition, Hyperion, Blue 10, Swift factuur van Easysystems
Talenkennis
Taal
Nederlands:
Engels:
Duits:
Spaans:
Woord
goed
goed
redelijk
redelijk
Geschrift
goed
goed
redelijk
basis
4/4
Download