Terhoeven230915 - Vereniging voor Belastingwetenschap

advertisement
GOED KOOPMANSGEBRUIK
QUO VADIS?
BIJDRAGE AAN DEBAT DOOR RALPH TER HOEVEN
Vereniging voor Belastingwetenschap 2015
ALGEMENE INDRUK
• COMPLIMENTEN AAN DE AUTEURS
• SCOPE: WAAROM RJ NIET MEEGENOMEN?
• RAAD VOOR DE FISCALE WINSTBEPALING IS PRIMA IDEE; MET
DAARIN RJ VERTEGENWOORDIGER
• QUO VADIS?: HAD RICHTINGGEVENDER GEKUND
BEELD VAN IFRS
• COMMISSIE SLAAT AF EN TOE PLANK MIS ALS HET GAAT OM IFRS
• MET NAME MBT DE VERMEENDE PROMINENTIE VAN FAIR VALUE
(MARKTWAARDE INFORMATIE); PAG 5/16 (“HERWAARDERING IS IN
OVERSTEMMING MET IFRS”)
• OCI : ZIJN OVERIGE BATEN EN LASTEN (SOMS TBV MATCHING!)
• SOMMIGE ASPECTEN GEMIST ZOALS COMPONENTENBENADERING
• SOMS LIGGEN ACCENTEN SCHEEF ZOALS BIJ PENSIOEN EIGEN
BEHEER
• ROL RJ (PAG 5)
METHODOLOGIE
• DAAR WAAR RELEVANT ZIJN OOK RJ BEPALINGEN IN ACHT
GENOMEN.
• MAAR HELAAS NIET OP DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN
RJ EN IFRS
• PENSIOENEN
• KOSTPRIJSHEDGEACCOUNTING
VOORRADEN:
• IFRS IS IN LIJN MET GKG ; EENVOUDIG, VOORZICHTIG EN
REALISTISCH; NB: VERVANGINGSWAARDE NIET (!) TOEGESTAAN IN
IAS 2.
• IJZEREN VOORRAADSTELSEL/ COLLECTIEF LIFO ; COMPLEXITEIT IN
UITVOERING; VOORTDURENDE DREIGING REALISATIE STILLE
RESERVES EN KANS OP MISBRUIK; FISCALE WAARDEN OP EEN
GEGEVEN MOMENT NIET MEER REALISTISCH
ONDERHANDEN WERK
• FEITELIJK IS HET ONDERHANDEN WERK IN OPDRACHT VAN
DERDEN; POSTEN HEBBEN KARAKTER VAN
VOORUITGEFACTUREERD; RESP NOG TE FACTUREREN.
• VOORTSCHRIJDENDE WINSTVERANTWOORDING (POC), EN
DAARMEE IFRS, IS PRIMA BASIS VOOR FISCALITEIT; FISCALE
WETGEVING IS HIERMEE AL IN LIJN
VASTGOED
• IFRS GEEFT HELDERE CRITERIA OVER AARD VASTGOED (IAS
2, 16, 40)
• COMPONENTENBENADERING IS ANTWOORD OP
EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD (IAS
16.13/14; IAS 40.19)
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
• COMMISSIE: IFRS 9: IN UITZONDERINGSGEVALLEN KOSTPRIJS
• ONZIN: BANKEN ZULLEN BIJNA ALLE UITSTAANDE LENINGEN TEGEN
KOSTPRIJS WAARDEREN; GELDT OOK VOOR FINANCIËLE
INSTRUMENTEN BIJ CORPORATES
• IN DE FVOCI SYSTEMATIEK WORDT KOSTPRIJSMETHODE
GEHANTEERD VOOR W&V (REST OCI)
• VOOR DERIVATEN DIE DIENEN ALS DEKKING (99%) HEEFT IFRS
PRIMA OPLOSSING (DELTA TIJDELIJK IN EV INDIEN EFFECTIEF)
• COMMISSIE HAD OOK NAAR KOSTPRIJSHEDGEACCOUNTING
KUNNEN KIJKEN (RJ)
PENSIOENEN
• IAS 19 EERST GEADOPTEERD (2004) EN LATER WEER
LOSGELATEN (2009) DOOR RJ (UNICUM)
• RJ: VERPLICHTING AAN DE
PENSIOENUITVOERDERBENADERING SLUIT BETER AAN BIJ
NL PENSIOENSTELSEL (IN BEGINSEL: PREMIE IS LAST)
• RJ GEEFT PRIMA BASIS VOOR FISCALITEIT; EENVOUDIG,
VOORZICHTIG EN REALISTISCH
CONCLUSIE
• OP PENSIOENEN (IAS 19) NA LEVERT IFRS MI EEN GOEDE
BASIS OP VOOR GKG
• ZELFDE GELDT VOOR RJ
• CONSISTENTIE (BESTENDIGE GEDRAGSLIJN) IS KEY ; BV BIJ
TOEPASSING VORM VAN HEDGE ACCOUNTING
• LEVERT BESPARING OP VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN EN
MI GEEN EROSIE (OF ONGEWENSTE VOLATILITEIT) OP VAN
DE GRONDSLAG
Download