Cabomba caroliniana (waterwaaier)

advertisement
Ailanthus altissima
(Hemelboom)
Risico: dit soort scheidt chemicaliën af die het gedrag, gezondheid, groei en
fysiologie van insecten en andere planten kan beïnvloeden.
De hemelboom is een boom die snel groeit en veel ruimte, licht en stenige
grond nodig heeft. Hij kan goed tegen een zware snoei.
Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
• Wat is het risico: enorme allergische reactie door grote hoeveelheid
pollen ook scheidt de plant de stof coronopiline uit, die de groei van
andere planten in de omgeving belemmert.
• Hoe ga je met de soort om? Totaal verwijderen ook de wortel niet in
de gft bak of compost hoop maar in rest afval bak zodat hij verbrand
wordt
Nederlandse naam: zandambrosia
Latijnse naam: Ambrosia spilostachya
risico van deze plant?: hevige allergische reactie op de huid en sterke hooikoorts.
Hoe ga je met deze plant om? Kevers uitzetten (Ophrella communa) deze vreten de plant op.
Haal de plant met wortel en al uit de grond en gooi deze NIET in de gft bak of compost hoop. Gooi deze in de
grijze bak, dan wordt deze plant verbrand bij het verwerken.
Ambrosia trifida (Driebladige ambrosia) 2jarige
Het ambrosia zaad zit veel in vervuild vogelzaad wat nog wel verkocht word
Ze verspreiden zich snel, mensen met hooikoorts hebben er erg last van.
Je kunt ze bestrijden door het handmatig eruit te trekken vroeg in het seizoen afmaaien, het afdekken met hooi gras of houtsnippers.
Je hebt ook een app de ambrosia melder daar kun je foto's heen sturen en weten ze waar ze veel voorkomen
5.Cabomba caroliniana
(waterwaaier)
• Risico van de soort: vermeerderd zich makkelijk en kan gemakkelijk
hele waterwegen overwoekeren.
• Hoe ga je om met deze soort: Compleet weghalen en blijven
weghalen totdat het niet terugkom.
6. Baccharis hamifolia (struikaster)
• Risico: Soort verspreid zich snel door de grote hoeveelheid zaad die ze
produceren.
• Hoe ga je om met deze soort: Voordat de zaden er in komen, haal je
de toppen eraf.
7. Crassula helmsii (Watercrassula)
• Risico van de soort: Deze soort kent drie groeivormen, land,
waterbodem en waterlagen. Hierdoor kan die op een aantal plekken
groeien.
• Hoe ga je om met deze soort: Plant in zijn geheel verwijderen.
8. Cornus sericea (Canadese kornoelje)
• Risico: Kan andere soorten verdringen, zaden worden versprijd door
vogels.
• Hoe ga je er mee om: Vroegtijdig ontdekken en bestrijden van de
eerste vestigingen.
9. Egeria densa
• Nederlandse naam: Egeria
• Latijnse naam: Egeria densa
Risico deze soort: ze woekeren sterk en zijn moeilijk te bestrijden
Hoe ga je er mee om?: Verspreiding voorkomen en eem met ut nettie
erdeur ramm’n.
10.Eichhornia azurea
• Nederlandse naam: wenteltrap
• Latijnse naam: Eichhornia azurea
Risico deze soort: We moeten echter wel opletten dat hij niet aan de oppervlakte gaat groeien, want dan
krijgen de bladeren een andere bladvorm. De bladeren gaan op schoenenlepels lijken; breed en ovaal op een
dikke steel. Het is dan niet makkelijk om de plant weer in de originele vorm terug te krijgen.
Hoe ga je er mee om: De beste methode is om hem af te toppen vóór hij de oppervlakte bereikt (10 cm onder
de wateroppervlakte). De top kan dan weer ingeplant worden en het resterende gedeelte zal aan de zijkanten
weer nieuwe scheuten vormen die later ook weer bruikbare planten zullen blijken te zijn.
11. Eichhornia crassipes
• Nederlandse naam: Waterhyacint
• Latijnse naam: Eichhornia crassipes
Risico deze soort?: bij warm klimaat vermeerdert hij zich zo razendsnel
Hoe ga je er mee om?: Met warm klimaat niet aanplanten.
12. Heracleum sosnowskyi
• Nederlandse naam: Sosnowsky’s berenklauw
• Latijnse naam: Heracleum sosnowskyi
Risico deze soort: Vee krijgt er diarree en interne bloeding van.
Overwoekert gigantisch en moeilijk te bestrijden.
Hoe ga je er mee om: Uitroeien door regelmatig met gif te spuiten,
anders niet uit te roeien
Hydrocotyle ranunculoides
(grote waternavel)
Risico van de soort: Hij laat in hoog tempo watergangen dichtgroeien. Daarom mag deze niet meer
verkocht worden door tuincentra.
Hoe ga je met deze soort om: Zeker niet meer aanplanten, en waar het kan zoveel mogelijk
verwijderen.
Hydrocotyle verticillata
(Waternavel)
Risico van deze soort: Als de plant te weinig licht krijgt krijgt deze ongewenste schieters naar boven.
Hoe ga je met deze soort om: Bij aanplant zorgen dat de plant in het volle licht staat.
Ludwigia grandiflora
• Nederlandse naam: waterteunisbloem
• Risico: zeer dichtend op het
wateroppervlak.
• Omgang: grote gaten maken in de
beplanting en regelmatig onderhoud
plegen.
Lagarosiphon major
Verspreidbladige waterpest
Risico: veroorzaakt in kleine afgesloten wateren een
hoge ph waarde. Groeit snel.
Hoe ga je om met deze soort: het verwijderen van de
plant is de meest effectieve maatregel, om deze plant
te bestrijden. Gooi het afval niet in de natuur maar
bij het groenafval.
17. Ludwigia peploides
Kleine waterteunisbloem
17. Ludwigia peploides
Kleine waterteunisbloem
• Risico:
• De plant verwilderd gemakkelijk, dit kan voorkomen worden door de
plant te steken of te scheuren. Doordat de plant verwilderd worden
inheemse planten verdrongen. En het zuurstof gehaalte daalt dan.
17. Ludwigia peploides
Kleine waterteunisbloem
• Hoe ga je om met deze soort?
• Planten zo snel mogelijk verwijderen. Voordat er zaad gemaakt is.
18. Lysichiton americanus
Moeraslantaarn
18. Lysichiton americanus
Moeraslantaarn
• Risico:
• De plant is giftig, maar vormt geen gevaar voor mens en dier
• De plant verdrijft andere planten die er in de buurt staan
18. Lysichiton americanus
Moeraslantaarn
• Hoe ga je om met deze soort?
• Deze plant is een langzame groeier en heeft geen bijzondere zorg
nodig
• Wanneer de planten te groot worden en gaan overheersen kun je er
een aantal tussenweg halen
19. Myriophyllum aquaticum
Parelvederkruid
19. Myriophyllum aquaticum
Parelvederkruid
• Wat is het risico?:
• Onder “gunstige” omstandigheden is het een zeer competitieve soort,
die na verloop van tijd massavegetaties vormt en andere
ondergedoken waterplanten verdringt. In een gemiddelde
Nederlandse winter blijft de plant groen. Hierdoor heeft ze in het
voorjaar een voorsprong op waterplanten die ’s winters afsterven en
in het voorjaar weer helemaal vanuit wortels of winterknoppen
moeten uitlopen.
19. Myriophyllum aquaticum
Parelvederkruid
• Hoe ga je om met deze soort?
• Voor goed bereikbare waterlopen met een lichte bestmetting
verdient handmatig verwijderen de voorkeur hiermee kunnen de
planten nauwkeuriger verwijderd worden. Machinale technieken
worden enkel ingezet bij grote populaties mits men voldoende
maatregelen kan nemen om te voorkomen dat de planten kunnen
hergroeien of dat fragmenten zich stroomafwaarts kunnen
verspreiden. Het gebruik van een maaibalk is hierbij een goede optie.
20. Myriophyllum heterophyllum
Ongelijkbladig vederkruid
20. Myriophyllum heterophyllum
Ongelijkbladig vederkruid
• Risico:
• Verdringt inheems waterplantsoorten en aanwezige dieren worden
ook verdrongen, kan zelfs vissterfte veroorzaken
20. Myriophyllum heterophyllum
Ongelijkbladig vederkruid
• Hoe ga je om met deze soort?
• Zoveel mogelijk verwijderen en als dat niet lukt zo goed mogelijk
onder controle zien te krijgen , goed de parelvederkruid bij het groen
afval en niet in de natuur
Download