Aardbevingsbestendige constructies

advertisement
Aardbevingsbestendige
constructies
O&O-PROJECT
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
O&O-PROJECT
Aardbevingsbestendige constructies
Informatie voor de leerlingen
Inhoud
1 Projectinformatie
2 Uitwerking opdracht
3 Vaktaalveld
4 Beroep en opleiding
5 Organisatie
6 Afronding project
7 Bijlagen
A Plan van aanpak
B Persoonlijk verslag
C Evaluatie van mezelf
D Evaluatie van een ander teamlid
1
PROJECTINFORMATIE
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
1
PROJECTINFORMATIE
Aardbevingsbestendige constructies
Waar je werkt
Je werkt als bouwkundig ingenieur bij een adviesbureau. Situatie
In de provincie Groningen komen frequent aardbevingen voor als gevolg van de
gaswinning uit de diepe ondergrond. Hierdoor ontstaat schade aan huizen en
gebouwen. Bestaande huizen moeten worden gerenoveerd om de constructie
aardbevingsbestendig te maken. De renovatie moet zo efficient mogelijk uitgevoerd
worden om zo min mogelijk overlast te bezorgen aan de huidige bewoners.
Daarnaast is het van belang dat bij nieuw te bouwen huizen een goeddoordachte,
aardbevingsbestendige constructie wordt toegepast. Overheid, adviesbureaus,
aannemers, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen blijven zoeken naar de
beste constructiewijze.
Opdrachtgever
De opdrachtgever is dhr. J. Pama, Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele
Techniek van de Hanzehogeschool. Hij is tevens één van de initiatiefnemers van Kenniscentrum EPI-centrum Noord-Nederland. Onlangs is het Kenniscentrum EPIcentrum Noord-Nederland opgericht, een samenwerking tussen Hanzehogeschool,
RUG en Alphacollege voor onderzoek naar en onderwijs in aardschokken en
aardbevingsbestendig bouwen.
Opdracht
Je wordt gevraagd om een aardbevingsbestendig huis te ontwerpen. Hierbij doe je
eerst onderzoek naar het verschijnsel aardbevingen en het effect ervan op
constructies. Je werkt je idee uit in een tekening en in een schaalmodel, welke op
een trilplaat getest zal worden op bestendigheid tegen trillingen. 2
UITWERKING OPDRACHT
Om tot een goed eindresultaat te komen moet je aan een aantal onderdelen werken:
Oriëntatie op aardbevingen
Om uiteindelijk een aardbevingsbestendige constructie te kunnen maken
is het van belang dat je je oriënteert op het verschijnsel aardbevinden. Waardoor worden aardbevingen veroorzaakt? Waar komen aardbevingen
voor? Wat zijn de gevolgen van aardbevingen? Deze vragen moeten zo
breed mogelijk worden onderzocht en de verkregen informatie moet
verwerkt worden in een overzichtelijk geheel. Vooronderzoek
Je gaat op zoek naar informatie over het aardbevingsbestendig
construeren van een huis. Welke onderdelen van de constructie kunnen
door een aardbeving nadelig beïnvloed worden? Welke maatregelen zijn daarvoor te treffen? Is er een verschil in aardbevingsbestendig bouwen
-Project Aardbevingsbestendige constructies
inO&O
verschillende
delen van de wereld? Verwerk de verkregen kennis in
[Technasium] juli 2014
2
UITWERKING OPDRACHT
Om tot een goed eindresultaat te komen moet je aan een aantal onderdelen werken:
Oriëntatie op aardbevingen
Om uiteindelijk een aardbevingsbestendige constructie te kunnen maken
is het van belang dat je je oriënteert op het verschijnsel aardbevinden. Waardoor worden aardbevingen veroorzaakt? Waar komen aardbevingen
voor? Wat zijn de gevolgen van aardbevingen? Deze vragen moeten zo
breed mogelijk worden onderzocht en de verkregen informatie moet
verwerkt worden in een overzichtelijk geheel. Vooronderzoek
Je gaat op zoek naar informatie over het aardbevingsbestendig
construeren van een huis. Welke onderdelen van de constructie kunnen
door een aardbeving nadelig beïnvloed worden? Welke maatregelen zijn daarvoor te treffen? Is er een verschil in aardbevingsbestendig bouwen
in verschillende delen van de wereld? Verwerk de verkregen kennis in
een overzichtelijk geheel. Ontwerp een aardbevingsbestendig huis
Tijdens het eerste keuzecollege krijg je extra informatie over het
verschijnsel aardschokken en aardbevingen, specifiek in de provincie
Groningen. Tevens krijg je de beschikking over de kennis die er
momenteel al is om een huis aardbevingsbestendig te construeren. Met
deze informatie, en de door jullie verzamelde informatie, gaan jullie
deze eerste dag aan de slag met het bedenken, uitwerken en tekenen
van jullie idee van een aardbevingsbestendig huis. Schaalmodel
Jullie verwerken jullie idee van een aardbevingsbestendige constructie in
een schaalmodel. Hiervoor kun je tijdens het tweede keuzecollege
gebruik maken van de materialen en gereedschappen op de Academie
voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek op de
Hanzehogeschool. Testen van schaalmodel
Het door jullie gemaakte schaalmodel van een aardbevingsbestendig
huis wordt aan het eind van het tweede keuzecollege getest op een
trilplaat. Is jullie ontwerp inderdaad bestand tegen trillingen en
schokken? Tevens geven jullie bij deze test een korte mondelinge
toelichting op de door jullie gemaakte keuzes in het ontwerp.
Afronding
Het project wordt afgerond met het schrijven van een ontwerprapport en het geven
van een presentatie op school. Verwerk in het rapport de verkregen informatie over
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
aardbevingsbestendig
bouwen en onderbouw jullie ontwerp. In de presentatie
Het project wordt afgerond met het schrijven van een ontwerprapport en het geven
van een presentatie op school. Verwerk in het rapport de verkregen informatie over
aardbevingsbestendig bouwen en onderbouw jullie ontwerp. In de presentatie
informeer je jouw klasgenoten over de opdracht, het proces en het resultaat van het
door jou gevolgde keuzecollege. 3
VAKTAALVELD
Vaktaalveld
Aardbevingsbestendig
Constructies
Groningen
Gaswinning
Aardschokken
Aardbevingen
Diepe
ondergrond
Geologie
Schade Bouwkunde
4
BEROEP EN OPLEIDING
Beroep en opleiding
De opleiding Bouwkunde leidt je op tot bachelor bouwkundig ingenieur. Als
bouwkundig ingenieur ben je betrokken bij alle fasen van een bouwproject. Van
aanbesteding tot realisatie. Je houdt je bezig met het ontwikkelen van bouwplannen,
bestektekeningen, het aanvragen van vergunningen en natuurlijk het bouwen zelf. Je
plant, calculeert, overlegt en organiseert het bouwproces.
Bouwkundig ingenieurs werken aan kleine en grote nieuwbouw projecten, van de
aanbouw van een berging of een garage tot de bouw van torenflats,
kantoorcomplexen, scholen of zelfs complete woonwijken. Je bent ook opgeleid om
gebouwen te beheren, verbouwen, of te slopen of betrokken te worden bij het
ontwikkelen van vastgoed.
Voorbeeldberoepen:
l tekenaar of projectleider bij een architectenbureau
l werkvoorbereider of calculator bij een aannemer
l projectvoorbereider bij een projectontwikkelaar of aannemer
l adviseur bij een bouwtechnisch adviesbureau
l uitvoerder bij een aannemer
Als je ontwerper wilt worden kies je voor de specialisatie Architectuur (onderdeel van
Bouwkunde), die je voorbereidt op de masteropleiding Architectuur. Je moet de
masteropleiding Architectuur voltooien om jezelf architect te mogen noemen.
Op de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele techniek aan de
Hanzehogeschool Groningen kun je tevens de opleiding Civiele techniek volgen. De
opleiding Civiele techniek leidt je op tot bachelor civieltechnisch ingenieur. Met deze
titel kun je in tal van functies aan de slag. De civieltechnisch ingenieur houdt zich
bezig met het ontwerp, de constructie, de uitvoering en het onderhoud van
bouwwerken. Denk hierbij aan tunnels, bruggen, spoor- en autowegen, sluizen,
havens, dijken en vliegvelden. Ook drinkwatervoorziening, bodemsanering,
natuurontwikkeling en milieutechnisch werk horen bij het werk.
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele techniek:
http://www.hanze.nl/abc
5
ORGANISATIE
Excursie, bezoek of workshop
Op donderdag 27 november 2014 volg je het eerste keuzecollege op de Academie
voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek op de Hanzehogeschool in
Groningen. Die dag krijg je onder andere colleges over aardbevingen en constructies.
Tevens kun je op de academie gebruik maken van de expertise en mogelijkheden die
de opleiding kan bieden.
Op dinsdag 2 december 2014 volg je het tweede keuzecollege op de Academie voor
Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek. Ook deze dag maak je gebruik van de
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
mogelijkheden,
de materialen, gereedschappen en kennis van de opleiding. Je
wordt
3
VAKTAALVELD
Vaktaalveld
Aardbevingsbestendig
Constructies
Groningen
Gaswinning
Aardschokken
Aardbevingen
Diepe
ondergrond
Geologie
Schade Bouwkunde
4
BEROEP EN OPLEIDING
Beroep en opleiding
De opleiding Bouwkunde leidt je op tot bachelor bouwkundig ingenieur. Als
bouwkundig ingenieur ben je betrokken bij alle fasen van een bouwproject. Van
aanbesteding tot realisatie. Je houdt je bezig met het ontwikkelen van bouwplannen,
bestektekeningen, het aanvragen van vergunningen en natuurlijk het bouwen zelf. Je
plant, calculeert, overlegt en organiseert het bouwproces.
Bouwkundig ingenieurs werken aan kleine en grote nieuwbouw projecten, van de
aanbouw van een berging of een garage tot de bouw van torenflats,
kantoorcomplexen, scholen of zelfs complete woonwijken. Je bent ook opgeleid om
gebouwen te beheren, verbouwen, of te slopen of betrokken te worden bij het
ontwikkelen van vastgoed.
Voorbeeldberoepen:
l tekenaar of projectleider bij een architectenbureau
l werkvoorbereider of calculator bij een aannemer
l projectvoorbereider bij een projectontwikkelaar of aannemer
l adviseur bij een bouwtechnisch adviesbureau
l uitvoerder bij een aannemer
Als je ontwerper wilt worden kies je voor de specialisatie Architectuur (onderdeel van
Bouwkunde), die je voorbereidt op de masteropleiding Architectuur. Je moet de
masteropleiding Architectuur voltooien om jezelf architect te mogen noemen.
Op de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele techniek aan de
Hanzehogeschool Groningen kun je tevens de opleiding Civiele techniek volgen. De
opleiding Civiele techniek leidt je op tot bachelor civieltechnisch ingenieur. Met deze
titel kun je in tal van functies aan de slag. De civieltechnisch ingenieur houdt zich
bezig met het ontwerp, de constructie, de uitvoering en het onderhoud van
bouwwerken. Denk hierbij aan tunnels, bruggen, spoor- en autowegen, sluizen,
havens, dijken en vliegvelden. Ook drinkwatervoorziening, bodemsanering,
natuurontwikkeling en milieutechnisch werk horen bij het werk.
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele techniek:
http://www.hanze.nl/abc
5
ORGANISATIE
Excursie, bezoek of workshop
Op donderdag 27 november 2014 volg je het eerste keuzecollege op de Academie
voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek op de Hanzehogeschool in
Groningen. Die dag krijg je onder andere colleges over aardbevingen en constructies.
Tevens kun je op de academie gebruik maken van de expertise en mogelijkheden die
de opleiding kan bieden.
Op dinsdag 2 december 2014 volg je het tweede keuzecollege op de Academie voor
Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek. Ook deze dag maak je gebruik van de
mogelijkheden, de materialen, gereedschappen en kennis van de opleiding. Je wordt
beide dagen gezien alsof je een student van de academie bent.
Materiaalvoorziening
O&O
-Project Aardbevingsbestendige
constructies
[Technasium] juli 2014
De
Academie
voor Architectuur,
Bouwkunde en Civiele techniek stelt de materialen
4
BEROEP EN OPLEIDING
Beroep en opleiding
De opleiding Bouwkunde leidt je op tot bachelor bouwkundig ingenieur. Als
bouwkundig ingenieur ben je betrokken bij alle fasen van een bouwproject. Van
aanbesteding tot realisatie. Je houdt je bezig met het ontwikkelen van bouwplannen,
bestektekeningen, het aanvragen van vergunningen en natuurlijk het bouwen zelf. Je
plant, calculeert, overlegt en organiseert het bouwproces.
Bouwkundig ingenieurs werken aan kleine en grote nieuwbouw projecten, van de
aanbouw van een berging of een garage tot de bouw van torenflats,
kantoorcomplexen, scholen of zelfs complete woonwijken. Je bent ook opgeleid om
gebouwen te beheren, verbouwen, of te slopen of betrokken te worden bij het
ontwikkelen van vastgoed.
Voorbeeldberoepen:
l tekenaar of projectleider bij een architectenbureau
l werkvoorbereider of calculator bij een aannemer
l projectvoorbereider bij een projectontwikkelaar of aannemer
l adviseur bij een bouwtechnisch adviesbureau
l uitvoerder bij een aannemer
Als je ontwerper wilt worden kies je voor de specialisatie Architectuur (onderdeel van
Bouwkunde), die je voorbereidt op de masteropleiding Architectuur. Je moet de
masteropleiding Architectuur voltooien om jezelf architect te mogen noemen.
Op de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele techniek aan de
Hanzehogeschool Groningen kun je tevens de opleiding Civiele techniek volgen. De
opleiding Civiele techniek leidt je op tot bachelor civieltechnisch ingenieur. Met deze
titel kun je in tal van functies aan de slag. De civieltechnisch ingenieur houdt zich
bezig met het ontwerp, de constructie, de uitvoering en het onderhoud van
bouwwerken. Denk hierbij aan tunnels, bruggen, spoor- en autowegen, sluizen,
havens, dijken en vliegvelden. Ook drinkwatervoorziening, bodemsanering,
natuurontwikkeling en milieutechnisch werk horen bij het werk.
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele techniek:
http://www.hanze.nl/abc
5
ORGANISATIE
Excursie, bezoek of workshop
Op donderdag 27 november 2014 volg je het eerste keuzecollege op de Academie
voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek op de Hanzehogeschool in
Groningen. Die dag krijg je onder andere colleges over aardbevingen en constructies.
Tevens kun je op de academie gebruik maken van de expertise en mogelijkheden die
de opleiding kan bieden.
Op dinsdag 2 december 2014 volg je het tweede keuzecollege op de Academie voor
Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek. Ook deze dag maak je gebruik van de
mogelijkheden, de materialen, gereedschappen en kennis van de opleiding. Je wordt
beide dagen gezien alsof je een student van de academie bent.
Materiaalvoorziening
De Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek stelt de materialen
die nodig zijn voor onder andere het schetsen, tekenen en maken van het
schaalmodel ter beschikking. De leerlingen nemen wel zelf hun tekengerei en
rekenmachine mee. De scholen zorgen intern voor de materialen die de leerlingen op
school nodig hebben.
Rooster
Dagdeel 1
Wk
46
Keuze maken uit keuzecolleges. Oriëntatie op opdracht op school
Wk
47
Oriëntatie op opdracht op school. Vooronderzoek.
Vooronderzoek.
Wk
48
Voorbereiden keuzecollege 1.
Keuzecollege 1 op de Hanze,
donderdag 27 november.
Wk
49
Keuzecollege 2 op de Hanze,
dinsdag 2 december.
Schrijven ontwerprapport.
Wk
Schrijven ontwerprapport,
Afronden opdracht, voorbereiden
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
Dagdeel 2
[Technasium] juli 2014
5
ORGANISATIE
Excursie, bezoek of workshop
Op donderdag 27 november 2014 volg je het eerste keuzecollege op de Academie
voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek op de Hanzehogeschool in
Groningen. Die dag krijg je onder andere colleges over aardbevingen en constructies.
Tevens kun je op de academie gebruik maken van de expertise en mogelijkheden die
de opleiding kan bieden.
Op dinsdag 2 december 2014 volg je het tweede keuzecollege op de Academie voor
Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek. Ook deze dag maak je gebruik van de
mogelijkheden, de materialen, gereedschappen en kennis van de opleiding. Je wordt
beide dagen gezien alsof je een student van de academie bent.
Materiaalvoorziening
De Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek stelt de materialen
die nodig zijn voor onder andere het schetsen, tekenen en maken van het
schaalmodel ter beschikking. De leerlingen nemen wel zelf hun tekengerei en
rekenmachine mee. De scholen zorgen intern voor de materialen die de leerlingen op
school nodig hebben.
Rooster
6
Dagdeel 1
Dagdeel 2
Wk
46
Keuze maken uit keuzecolleges. Oriëntatie op opdracht op school
Wk
47
Oriëntatie op opdracht op school. Vooronderzoek.
Vooronderzoek.
Wk
48
Voorbereiden keuzecollege 1.
Keuzecollege 1 op de Hanze,
donderdag 27 november.
Wk
49
Keuzecollege 2 op de Hanze,
dinsdag 2 december.
Schrijven ontwerprapport.
Wk
50
Schrijven ontwerprapport,
afronden opdracht.
Afronden opdracht, voorbereiden
presentatie.
Wk
51
Presentaties en
productbeoordeling.
Procesbeoordeling en evaluatie.
AFRONDING PROJECT
Productbeoordeling
(de punten voor dit onderdeel krijg je als team)
Ontwerp
Schaalmodel
Technische tekening
Procesbeoordeling
(de punten voor dit onderdeel krijg je individueel)
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
6
AFRONDING PROJECT
Productbeoordeling
(de punten voor dit onderdeel krijg je als team)
Ontwerp
Schaalmodel
Technische tekening
Procesbeoordeling
(de punten voor dit onderdeel krijg je individueel)
Evaluatie
(hier krijg je geen punten voor, maar het is een verplicht onderdeel)
De kwaliteiten in de procesbeoordeling zijn belangrijk voor het uitoefenen van het
beroep uit de O&O-opdracht. Je docent geeft een oordeel over jouw kwaliteiten, maar
wat vind jij zelf? En wat vinden je teamgenoten? In de evaluatie van jezelf kijk je
hiernaar. Hoe goed kun jij dit? Hoe graag doe jij dit? Waar zou je beter in kunnen en
willen worden?
Ontwerp-project klas 3-4
Samenwerken
Je kunt het met je teamgenoten oneens zijn en het probleem ook weer samen
oplossen.
Productgerichtheid
Je wilt een product maken waar een opdrachtgever volgens jou op zit te wachten.
Inventiviteit
Je bedenkt creatieve oplossingen en houdt tegelijkertijd rekening met de met de
eisen van de opdrachtgever.
Plannen en organiseren
Je kunt een planning maken voor een heel project.
7
BIJLAGEN
A:
B:
C:
D:
Onderzoek evaluatie door jezelf
Onderzoek evaluatie door teamlid
Persoonlijk verslag
Plan van aanpak
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
7
BIJLAGEN
A:
B:
C:
D:
Onderzoek evaluatie door jezelf
Onderzoek evaluatie door teamlid
Persoonlijk verslag
Plan van aanpak
O&O -Project Aardbevingsbestendige constructies
[Technasium] juli 2014
Download