Netwerk Den Andel

advertisement
ALV
dorpsbelangen
2012 Wat deden we?

Verkeer en Vervoer

Dorpshuis

Kinderopvang

Jeugdwerk (Mathijs)

Kruisweg

Voetbalveld

AED

Delegatieoverleg

Communicatie w.o. info bord en
website

Overleg gemeente

Bomenbeleidsplan

Bestemmingsplan


Speeltuin
Dorpsvisie vervolg
Financiën 2012
Netwerk Den
Andel
Over dorpsbelangen
Waarom anders?

Dorpsbelangen is niet leuk

Vergaderen is saai

Te veel werk voor dezelfde mensen

De gemeente verwacht veel meer van
burgers

Het dorp barst van de actieve mensen ieder
op zichzelf en soms samen
Naar een talentvol netwerk

Laat iedereen doen wat bij hem of haar past

Taken verdelen op passie en talent

Stop met vergaderen om het vergaderen

Kom eens per 2 maanden bij elkaar als je
zin hebt!
 Inloopavond Netwerk Den Andel
 Tussendoor via Mail, Website, Facebook,
Twitter,

Gemeente regelt zaken rechtstreeks of via
de coördinator
Welke Thema’s zijn er?
Wonen en leven
nieuwbouw, ruimtelijke plannen, buitengebied, historisch erfgoed,
dorpshuizen, kinderopvang, speeltuinen, leefbaarheid, mantelzorg, zorg,
gezondheid, etc.
Voorzieningen en ondernemen
bedrijventerreinen, detailhandel, markten, winkels etc.
Cultuur, sport en vrije tijd
verenigingen, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, recreëren, sport,
evenementen, etc.
Verkeer en veiligheid
wegen, parkeren, herinrichting, openbaar vervoer, etc.
Groen: Natuur en milieu
afval, duurzaamheid, groen en groenbeheer, bermbeheer, bomen, kappen,
onkruidbestrijding, hondenpoep, huisvuilinzameling, ongediertebestrijding,
zwerfafval etc.
Wie doet dan wat?
Bert en ?: Financiën en Dorpshuis
Mathijs en ? kascommissie
komende 2 jaar)
Oscar en Agnes: Secretariaat,
Communicatie en Verslaglegging
(website met o.a. Mathijs)
Maarten en Jeroen B: Groen en Natuur
Margreet, Agnes, Klaske, Hanneke:
Oud worden in Den Andel zo doe je
dat (WMO, welzijn, senioren)
Engbert, Anne, Geert H: coördinatie en
duurzaamheid
Rubertus en Jeroen: Wonen (RO)
Wim Dirks: algemeen beschikbaar
Jarmila en Margreet: Cultuur en
Muziek
Marc Verschuren en Johanna Davids:
ondernemers (net opgericht)
Mathijs, Coen en Mariska:
Jeugdwerk & jeugdbeleid
Drewes en Rubertus: Verkeer en
vervoer
En er gebeurt natuurlijk meer... (apart
overzicht)
Download