cel Continuïteit en Stad

advertisement
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Nationale Planning
20 en 21 mei 2016
828
27
Doc.
CEL CONTINUÏTEIT EN STAD
1. Opdracht
-
-
Overzicht behouden over de acties die gebeuren in het kader van continuïteit en stad. Ze richt zich
hierbij vooral op thema’s zoals de stad, werven en behouden van leden en leiding, netwerk versterken
en SOM. De cel Continuïteit en Stad bouwt hierover expertise op en geeft ze door aan andere
beroepskrachten.
De promotie van publicaties en methodieken over continuïteit en stad opvolgen.
Contacten met netwerkpartners onderhouden.
Uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de stadswerkingen stimuleren en ondersteunen.
Impulsen geven over Chiro in de stad.
Kennis en informatie verzamelen over het opstarten van nieuwe groepen.
De commissie Continuïteit ondersteunen en begeleiden bij haar taken.
2. Dit was werkjaar 2015-2016
2.1 Zo ziet onze ploeg eruit:
-
Leden: David Van Ael & Michael Tubex
Vergaderplaats: Gent of Antwerpen
Vergaderfrequentie: tweemaandelijks
2.2 We zijn vooral trots op:
-
We zijn trots op het feit dat we de blinde vlekken van de Chiro in kaart hebben gebracht. Het
‘slaagkanscijfer’ dat we op deze blinde vlekken plakken, zal een handige tool zijn om hier mee aan de
slag te gaan.
We zijn trots op de vernieuwde versie van de ‘wie niet waagt, niet vindt’ brochure. We geloven dat dit
een werkbaar instrument zal zijn voor Chirogroepen die leiding willen werven en houden.
2.3 Dit hebben we gedaan:
-
In functie van onze opdracht:
 Helikopterfunctie. We hielden overzicht over de acties, projecten en publicaties omtrent
continuïteits- en stadsthema’s.
 We bevonden de herwerking van de brochure ‘wie niet waagt, niet vindt” niet goed en werkten aan
een nieuwe versie.
 De CoSta ondersteunde de CoCo bij het afronden van het project “Moet er nog leiding zijn”.
 We maakten de opstap voor het schrijven van een draaiboek rond het opstarten van een nieuwe
Chirogroep.
 We voorzagen de startpakketten voor nieuwe groepen.
-
In functie van de beleidsnota:
o Buurt
 1.6.1
We brachten de blinde vlekken in kaart en onderzochten hen zodat ze een
bruikbare tool zijn voor verbonden en gewesten om mee aan de slag te gaan.
Nationale Planning 2016
p. 1 van 2

1.6.2
We maakten de opstap voor een draaiboek rond het opstarten van een
nieuwe Chirogroep.
o
Dienstverlening
 2.5.9
We beantwoorden inhoudelijke vragen rond continuïteit en stad. We hielpen
mensen met vragen over workshops en methodieken verder.
o
Begeleiden
 5.1.5
We herwerkten de leidingwervingsbrochure.
2.4 Samenwerkingen



Cel Studie & Documentatie omtrent het onderzoek naar de blinde vlekken.
Met de Coco rond het herschrijven van de brochure “Wie niet waagt, niet vindt”
De stadswerkingen Antwerpen, Brussel en Gent omtrent uitwisseling en expertise rond
Chiro in de stad, continuïteit en netwerk.
3. Dit wordt werkjaar 2016-2017
3.1 Zo zal onze ploeg eruit zien:
-
Leden: David Van Ael & Michael Tubex
Vergaderplaats: Gent of Antwerpen
Vergaderfrequentie: tweemaandelijks
3.2 Dit plannen we
-
In functie van onze opdracht:
 Helikopterfunctie behouden: wie is waarmee bezig? Welke brochures en publicaties zijn er omtrent
continuïteit, leden werven, leiding werven, …
 Commissie continuïteit ondersteunen bij projecten.
 Opdracht van de CoSta herbekijken: “contacten met netwerkpartners onderhouden” zit meer bij de
stadswerkingen.
 Verspreiden van de brochure ‘Wie niet waagt, niet vind’
 Herwerken van methodiek ‘De naakte waarheid’
 We houden een overzicht van alle publicaties en methodieken met betrekking tot continuïteit en
stadsthema’s.
 Nieuwe Chirogroepen krijgen een starterspakket
 We organiseren een uitwisselingsmoment tussen de verschillende stadswerkingen.
-
In functie van de beleidsnota:
o Buurt
1.6.2 Het ervaringsdagboek rond het oprichten van nieuwe Chirogroepen is af en wordt getest bij
nieuwe Chirogroepen.
1.6.1 In samenwerking met de cel Studie en Documentatie en de verbonden wordt er onderzocht in
welke blinden vlekken er veel potentieel is om een nieuwe Chirogroep op te starten.
-
-
o Dienstverlening
2.2.3 We verspreiden de brochure rond leidingwerven.
3.3 Samenwerkingen


De samenwerking met de cel studie en documentatie omtrent de blinde vlekken blijft behouden. In een
latere fase worden hier ook de verbonden en eventueel gewesten bij betrokken.
De CoSta blijft nauw verbonden met de CoCo
Nationale Planning 2016
p. 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards