ZINBRYTA® (daclizumab)

advertisement
TEKENEN EN SYMPTOMEN VAN LEVERPROBLEMEN
CONTACTINFORMATIE VAN MIJN ARTS
Neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u een van
de volgende bijwerkingen krijgt:
· onverklaarde misselijkheid
· braken (overgeven)
· maagpijn
· toegenomen vermoeidheid
· gebrek aan eetlust (anorexie)
· uw huid of het wit van uw ogen wordt geel
· donkere (theekleurige) urine
Deze symptomen kunnen een teken van problemen met uw
lever zijn. Als u leverproblemen ontwikkelt, is het mogelijk
dat uw MS-arts uw behandeling met Zinbryta® onderbreekt
en u naar een leverspecialist doorverwijst.
Naam van arts:
WAT MOET U DOEN ALS U TEKENEN OF SYMPTOMEN
VAN LEVERPROBLEMEN HEEFT?
Vraag onmiddellijk om medische hulp als u een van deze
tekenen of symptomen van leverproblemen heeft.
Zelfs symptomen die mild lijken kunnen tot ernstige of zelfs
levensbedreigende aandoeningen leiden als ze niet worden
behandeld.
........................................................................................
Telefoonnummer kantoor:
........................................................................................
MIJN INFORMATIE
Start van behandeling met Zinbryta®:.............................
Mijn naam:......................................................................
Naam en telefoonnummer van verzorger
(in noodgevallen):
........................................................................................
........................................................................................
VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE
GEZONDHEIDSZORG
Deze patiënt wordt behandeld met Zinbryta®, dat kan
geassocieerd gaan met ernstige leverbeschadiging.
(RMA-Version 1 02/2017)
ZINBRYTA®
(daclizumab)
▼ Dit geneesmiddel
is onderworpen
aan aanvullende
monitoring
Patiënten­
waarschuwings­
kaart
(RMA-Version 1 02/2017)
WAAROM HEEFT U DEZE KAART EN WAT MOET U
ERMEE DOEN?
De Patiëntenkaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie
waarvan u zich bewust moet zijn wanneer u een behandeling
met Zinbryta® krijgt. Draag de Patiëntenkaart altijd bij u.
Wanneer u een medische behandeling ondergaat, zelfs
als het niet voor uw multiple sclerose (MS) is, laat de arts
dan weten dat u Zinbryta® gebruikt en laat hem/haar de
Patiëntenkaart zien.
HOE LANG MOET U DEZE KAART BEWAREN?
Draag de Patiëntenkaart bij u tijdens de behandeling en
gedurende 4 maanden na de laatste dosis Zinbryta®, omdat
ook in die tijd bijwerkingen kunnen optreden.
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel
Zinbryta® gebruikt.
WAARVOOR WORDT ZINBRYTA® GEBRUIKT?
Zinbryta® 150 mg wordt gebruikt voor de behandeling
van multiple sclerose (MS). Zinbryta® wordt elke maand
subcutaan (onder de huid) geïnjecteerd.
ERNSTIGE BIJWERKINGEN
Zinbryta® kan leverproblemen veroorzaken.
Informeer uw arts voordat u Zinbryta® gebruikt als u ooit
leverproblemen heeft gehad.
INFORMATIE OVER ONDERZOEKEN NAAR
LEVERPROBLEMEN
Leverfunctieonderzoeken
Uw arts zal bloedonderzoeken laten doen om uw leverfunctie
te testen voordat uw behandeling met Zinbryta® begint,
elke maand tijdens de behandeling en maandelijks tot 4
maanden na het stoppen van de behandeling.
Het is belangrijk dat u deze bloedonderzoeken regelmatig
laat doen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards