Postgraduaten in Muziek 2017-2018

advertisement
SCHOOL OF ARTS - KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN - AP HOGESCHOOL
OPLEIDING MUZIEK
2017-2018
Postgraduaatsopleidingen
Postgraduaat Muziek - concertsolist: zang
opleidingsonderdeel
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
Zang
30
720
750
30
Musiceerpraktijk
45
255
300
12
Opera
30
120
150
6
Opera
45
180
225
9
Opera
60
390
450
18
Lied
30
120
150
6
Lied
45
180
225
9
Lied
60
390
450
18
Oratorium
30
120
150
6
Oratorium
45
180
225
9
Oratorium
60
390
450
18
Keuzepakket (18 studiepunten)
Totaal
60
Postgraduaat Muziek - compositie
opleidingsonderdeel
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
Compositie
45
705
750
30
Analyse Nieuwe Muziek
60
90
150
6
Orkestratie
15
210
225
9
Onderzoeksproject
10
365
375
15
Totaal
60
Postgraduaat Muziek - kamermuziek
opleidingsonderdeel
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
Kamermuziek
60
690
750
30
Musiceerpraktijk
90
285
375
15
Onderzoeksproject
10
365
375
15
Totaal
60
Postgraduaat Muziek - begeleiding en coaching
opleidingsonderdeel
Begeleiding
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
120
255
375
15
Onderzoeksproject
10
365
375
15
Musiceerpraktijk
90
285
375
15
Kamermuziek
30
345
375
15
Totaal
60
Postgraduaat Muziek - orkestinstrument
opleidingsonderdeel
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
Instrument
30
720
750
30
Auditeren
0
225
225
9
Musiceerpraktijk
90
285
375
15
Kamermuziek
30
120
150
Totaal
6
60
Postgraduaat Muziek - concertsolist: instrument
opleidingsonderdeel
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
Instrument
30
720
750
30
Musiceerpraktijk
90
285
375
15
Kamermuziek
30
345
375
15
Totaal
60
Postgraduaat Muziek - Suzuki Lerarenopleiding Viool ESA 1-3
opleidingsonderdeel
contacturen
Suzuki moedertaalmethode 1
15
Suzuki moedertaalmethode 2
15
Suzuki pedagogie 1
45
Suzuki pedagogie 2
45
instrument repertoire 1
instrument repertoire 2
studietijd studieomvangstudiepunten
75
90
3
75
90
3
135
180
6
135
180
6
30
60
90
3
30
60
90
3
Begeleid lesgeven 1
30
60
90
3
Begeleid lesgeven 2
30
60
90
3
Onderzoeksproject 1
3
87
90
3
Onderzoeksproject 2
3
87
90
3
Literatuurstudie 1
3
87
90
3
Literatuurstudie 2
3
87
90
3
Observatiestage 1
6
84
90
3
Observatiestage 2
6
84
90
3
Oudercoaching
6
84
90
3
Pedagogische projecten
0
90
90
3
Vakdidactie initiatie muziek *
15
75
90
3
Vakdidactiek instrument & introductie lichamelijk
bewustzijn *
20
70
90
3
Totaal
60
Opmerkingen:
Volgtijdelijkheid tussen niveau's 1 en 2; het postgraduaat wordt deeltijds aangeboden en verspreid over
2 academiejaren. Voor 2016-2017: deel 1.
* : al dan niet met vrijstelling mogelijk indien reeds een pedagogisch getuigschrift lerarenopleiding behaald voor
het desbetreffende instrument.
Postgraduaat Muziek - Suzuki Lerarenopleiding Viool ESA 4-5
opleidingsonderdeel
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
Suzuki moedertaalmethode 3
15
75
90
3
Suzuki moedertaalmethode 4
15
75
90
3
Suzuki pedagogie 3
45
135
180
6
Suzuki pedagogie 4
45
135
180
6
instrument repertoire 3
30
150
180
6
instrument repertoire 4
30
150
180
6
Begeleid lesgeven 3
30
60
90
3
Begeleid lesgeven 4
30
60
90
3
Onderzoeksproject 3
3
87
90
3
Onderzoeksproject 4
3
87
90
3
Literatuurstudie 3
3
87
90
3
Literatuurstudie 4
3
87
90
3
Observatiestage 3
6
84
90
3
Observatiestage 4
6
84
90
3
Oudercoaching verdieping
6
84
90
3
Pedagogische projecten verdieping
0
90
90
3
Totaal
60
Opmerkingen:
Volgtijdelijkheid tussen niveau's 3 en 4; het postgraduaat wordt deeltijds aangeboden en verspreid over
2 academiejaren. Voor 2016-2017: deel 3 (ESA 4).
* : al dan niet met vrijstelling mogelijk indien reeds een pedagogisch getuigschrift lerarenopleiding behaald voor
het desbetreffende instrument.
Postgraduaat Muziek - Kinder- en jeugdkoor directie
opleidingsonderdeel
Koordirectie en -didactiek
contacturen
studietijd studieomvangstudiepunten
15
345
360
12
0
270
270
9
Ontwikkelingspsychologie van kind en jongere
15
75
90
3
Stemvorming
15
75
90
3
7
83
90
3
Stages en reflectie
Onderzoeksproject
Totaal
30
studiepunten
studiepunten
studiepunten
studiepunten
studiepunten
studiepunten
studiepunten
eiding behaald voor
studiepunten
eiding behaald voor
studiepunten
Download